Deeltijds Vrijwilligerswerk


Organisatie
David vzw
David is een vereniging, gerund door vrijwilligers. Zij heeft haar zetel in de Brugse Poort maar is voor haar publieke activiteiten nomadisch. Ze maakt tentoonstellingen in alternatieve contexten, waaronder wachtruimtes. Daarnaast promoot ze kunstenaars en organiseert ze verdiepende activiteiten zoals atelierbezoeken en kunstgesprekken. De focus ligt op de relatie tussen kunst en zorg. Het motto is : “Kunst is meer dan een pleister op de wonde, kunst houdt overeind, kunst kan levens redden.”
Functie
Heb je interesse voor kunstparticipatie en wil je mensen uit de Phoenixstraat uitnodigen om mee vorm te geven aan een Phoenix die op V-borden en op vlaggen komt? Heb je zin om horecamedewerkers te vragen een goede groep of dj uit hun entourage te laten optreden tijdens het openingsfeest?

De voorbereidingsfase loopt tot 15 juli 2019 en vanaf 15 augustus 2019 tot oktober 2019. Eind oktober wordt een eerste tussentijds toonmoment georganiseerd. Het finale toonmoment zal in het najaar 2020 vallen.


Profiel
1. Observeren Phoenixstraat
2. Verkennende gesprekken met bewoners en horeca-uitbaters (onder meer toestemming vragen om vlaggen of V-borden op te hangen op privédomein)
3. Prospectie locaties vlaggen en V-borden
4. Documenteren van de prospectie (foto’s en straatplan)
5. Overleg bijwonen stuurgroep om organisatie artistiek toonmoment vast te leggen
6. Verkennende gesprekken voeren met mogelijke schenkers/sponsors voor sponsoring in natura (materiaal V-borden, vlaggen) of geld
7. Verkennende gesprekken voeren over een muzikaal openingsprogramma met mogelijk geïnteresseerde horecazaken
Uitgangspunt in de gesprekken is een beeld van een Phoenix en de vraag waar dit voor staat.
Aanbod
We kijken in overleg welke taken je graag wil opnemen. Je wordt begeleid door Astrid David, oprichtster van de vzw en Dewi Hannon vrijwilligerscoördinator.
Solliciteren
Contactpersoon: Dewi Hannon
Reageren voor: 15/07/2019

mail naar dewi@david-vzw.be