Organisatie

Foyer vzw

Situering binnen organisatie

U werkt in het team van interculturele bemiddelaars van de Dienst Roma & woonwagenbewoners van vzw Foyer. Uw acties richten zich voornamelijk op de Roemeense Roma-gemeenschap binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Functieomschrijving

Kernopdrachten en acties:

1. Toeleiding, inschrijving en opvolging van scholarisatie van Roemeense Roma-kinderen

Acties: schoolbemiddeling, huisbezoeken, oudervergaderingen, mobiliseren en betrekken van ouders, vorming van schoolpersoneel, sociale omkadering van families ...

2. Roemeense Roma-families begeleiden naar opleiding en tewerkstelling

Acties: zoeken van kandidaten, motivatiegesprekken, begeleiding, …

3. Ondersteuning van sociale partners in het werken met Roma-families

Acties: interculturele bemiddeling, vorming en advies geven

4. Buurtwerking en bevorderen van samenleven

Acties: samenwerking faciliteren tussen Roma-families en lokale diensten (preventie, organisaties, ...) in het kader van buurtinitiatieven en samenlevingskwesties

Profiel

Verwachte kennis & vaardigheden:

 • Voldoende kennis van de Belgische samenleving, haar normen, waarden en verwachtingen
 • Ervaring in het werken met Roma-families of andere etnisch culturele minderheden is een meerwaarde
 • Relevante ervaring in sociaal of pedagogisch werk of andere nuttige ervaring is een meerwaarde
 • Basiskennis van Brusselse sociale kaart is een meerwaarde
 • Vlot pc kunnen gebruiken
 • Administratie kunnen verzorgen

Essentiële kwaliteiten van de Roma-bemiddelaar:

 • Vertrouwensrelaties kunnen opbouwen en vertrouwelijkheid kunnen behouden
 • Interculturele communicatievaardigheden
 • Diplomatie en incasseringsvermogen
 • Respect kunnen blijven tonen, luisterbereidheid en empathie, ook in extreme situaties
 • Voldoende maturiteit en realiteitszin vertonen
 • Zelfkritische ingesteldheid, het vermogen hebben om bij te leren, zichzelf te verbeteren en de werkhouding te professionaliseren
 • In teamverband en netwerk kunnen werken en zich aan afspraken kunnen houden
 • Zelfstandig kunnen werken en initiatief kunnen nemen
 • Resultaatsgericht kunnen werken
 • Grenzen kunnen afbakenen en bewaken
 • Punctueel en consequent kunnen zijn, maar ook een zekere flexibiliteit waar nodig
 • Neutraliteit en discretie kunnen bewaren naar alle partijen toe
 • Overtuigd zijn van de doelstellingen van empowerment, zelfredzaamheid en scholarisatie

Talenkennis:

 • Actieve kennis van het Roemeens is vereist
 • Actieve kennis van het Frans is vereist
 • Actieve (basis)kennis van het Nederlands is vereist. Aangezien in het team Nederlands gesproken wordt, dient de kandidaat gemotiveerd te zijn om intensief Nederlandse taalles te volgen indien nodig.

Aanbod


 • Voltijds werkcontract 1 VTE of 4/5 VTE van bepaalde duur (tot 31/8/’23) met mogelijkheid tot verlenging
 • Salaris volgens wettelijke barema’s van het paritair comité 329
 • De Dienst Roma & Woonwagenbewoners van de Foyer verzorgt de teambegeleiding
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest