Organisatie

Dokters van de Wereld België

CONTEXT

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.

Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en procedurele obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving, kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen, mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Begeleiden : we helpen mensen niet alleen om hun lot te verbeteren maar begeleiden hen ook om op eigen kracht duurzame verandering mogelijk te maken die een langetermijn effect heeft op hun levensomstandigheden
 • Getuigen : we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: sociale rechtvaardigheid, engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Functieomschrijving

DE ESSENTIE

Je bent verantwoordelijk voor de Programma’s in Vlaanderen.

Als Programmacoördinator heb je als doel een regionale strategie te ontwikkelen en te zorgen voor de operationalisering van de projecten in de regio, in overeenstemming met het nationaal strategisch plan. Als Programmacoördinator:

 • draag je bij aan het ontwerp en de ontwikkeling van de activiteiten en projecten binnen het Programma;
 • ben je verantwoordelijk voor de relaties met lokale overheden, partners en donoren;
 • beheer je het budget, garandeer je de veiligheid, leid je alle operaties in goede banen;
 • superviseer je een gemotiveerd en professioneel team;
 • draag je bij aan het realiseren van de strategische doelstellingen.

Het programma Outreach omvat de volgende projecten:

 • Herstelopvang Antwerpen
 • COZO Antwerpen
 • Tooline1 Antwerpen + ontwikkeling Vlaanderen
 • Antennes Vlaanderen (Brugge, Zeebrugge, Oostende)

TAKEN

Als Regionaal Programma Manager :

U coördineert de ontwikkeling van uw regionale programma in alle noodzakelijke aspecten, waaronder het zoeken naar extra middelen, de ontwikkeling van een regionale advocacy-strategie in overeenstemming met de nationale strategie, externe vertegenwoordiging op regionaal niveau, budgetbeheer en rapportage, het zoeken naar mogelijkheden op operationeel niveau (nieuwe partners, explosieve missies, evaluaties van bestaande projecten, heroriëntaties...) om een optimale en kwalitatieve ontwikkeling van activiteiten in overeenstemming met de landenstrategie te garanderen.

Als manager van het regionale programmateam :

U coördineert het werk van de verschillende medewerkers die onder uw toezicht staan, zorgt voor hun welzijn op het werk en versterkt de samenwerking, teneinde een optimale werkomgeving te garanderen in overeenstemming met de middelen en prioriteiten van het regionale programma.

Als lid van het Coördinatieteam Belgische Operaties :

U bent verantwoordelijk voor het onderhouden van constructieve betrekkingen met de andere regionale coördinatoren, het coördinatieteam voor de ondersteuning van de Belgische operaties en met andere diensten in het hoofdkwartier om de uitvoering van de transversale landenstrategie in termen van doelstellingen en thema's te waarborgen.

INTERESSE ?

Stel je zo snel mogelijk kandidaat door het formulier in te vullen en ons te bezorgen.

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn.

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie.

De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden.

Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Profiel

 • Minstens 3 jaar ervaring in projectbeheer: de stappen van projectbeheer kennen en in staat zijn het werk resultaatgericht te coördineren met een strategische visie.
 • Bewezen professionnele ervaring in leadership: motiveren, coachen, opleiden, coördineren;
 • Ervaring met een kwetsbaar publiek is noodzakelijk (dak- en thuislozen, migranten,…);
 • Ervaring in Outreachprojecten en vrijwilligerswerk is een troef;
 • De kennis van het Vlaamse gezondheidszorgbeleid is een troef;
 • Universitair diploma of gelijkaardig door ervaring;
 • Een kennis van Human Resources is nodig;
 • Talen: perfecte kennis van het Nederlands is noodzakelijk, goede kennis van het Frans en/of het Engels, kennis van andere talen is een troef;
 • Informatica: een goede kennis van het pack Office;
 • Zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
 • Je hebt ook deze vaardigheden : zelfstandig, flexibel, aanpassingsvermogen, analytisch, procesgericht, visiegericht, empathisch, luistervaardigheden, leadership.

Aanbod

 • Een verrijkende en essentiële functie binnen de projecten van Dokters van de Wereld België.
 • Startdatum : zo snel mogelijk
 • Een voltijds contract (100% - 5 dagen per week – 39u) van onbepaalde duur.
 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer – Hospitalisatieverzekering.
 • Een brutosalaris van 4.172,42 € voor 3 jaar ervaring en een brutosalaris van 3.579,69 € voor 10 jaar ervaring; een brutosalaris van 4.658,53 € voor 15 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.
Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen