Profiel

Om deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure dien je te voldoen aan volgende voorwaarden:


 • Je hebt minstens een bachelordiploma
 • in een humane richting
 • in een andere richting, maar met relevante ervaring in de cultuursector, buurt- of doelgroepenwerking
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • Zeer goede kennis van het Nederlands

Organisatie

LOKAAL BESTUUR MACHELEN

Aanbod

Wedde - volgens barema B1-B3


Je salaris bij een openbaar bestuur kan niet onderhandeld worden en ligt op voorhand vast. Er wordt rekening gehouden met barema’s. Wel kunnen we rekening houden met ervaringen die je opdeed bij vorige werkgevers als deze relevant zijn voor de job.


Geldelijke anciënniteit binnen de openbare sector wordt sowieso overgenomen. Anciënniteit binnen de privésector of als zelfstandige kan na goedkeuring worden overgenomen als ze nuttig is voor de functie.


Geïndexeerde bruto maandwedde: minimum € 2.509,94 € en maximum € 4.229,18 € (voltijds)


Bijkomende voordelen:


 • Maaltijdcheques ter waarde van € 8
 • Hospitalisatieverzekering met mogelijkheid om gezinsleden aan een voordelig tarief aan te sluiten
 • 35 dagen betaalde vakantie na 1 kalenderjaar voltijdse prestaties
 • 14 feestdagen
 • Volledige terugbetaling openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
 • Fietsvergoeding
 • Flexibele arbeidstijden
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Tevens is het lokaal bestuur Machelen-Diegem aangesloten bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst van de RSZPPO die bijzondere premies toekent. Via deze dienst kan je ook vakantiewoningen boeken of korting bekomen bij een aantal grote reisoperatoren.
 • Mogelijkheid tot thuiswerk

Functieomschrijving

Je bereidt het cultuurbeleid van de gemeente voor en voert dit uit. Voor het gemeenschapscentrum en het bibliotheekfiliaal hierbinnen geef je de open werking vorm en stel je een laagdrempelig programma van activiteiten op. Je werkt actief aan een doelgroepenbeleid voor het centrum en initieert hiervoor nieuwe kruisbestuivingen.


Je ondersteunt de verenigingen en werkt met hen samen om het culturele aanbod in de gemeente naar een hoger niveau te tillen. Je organiseert samen met de dienst losse evenementen voor een breed publiek zoals een festival, nieuwjaarsreceptie of buitenspeeldag.


Kernresultaatsgebieden


Cultuurbeleid

 • Instaan voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het cultuurbeleid in de gemeente.
 • Binnen de politieke en bestuurlijke context van de gemeente samenwerken binnen een netwerk van partners
 • Vorm geven aan een cultuurbeleid in een diverse gemeente met grootstedelijke uitdagingen
 • Participatieve ondersteuning van de gemeentelijke cultuurraad

Gemeenschapscentrum

 • Toezicht houden op een vlotte dagelijkse werking in het centrum.
 • In samenwerking met de bibliotheek het centrum omvormen tot een open huis voor de bevolking.
 • De diverse buurt en doelgroepen actief toeleiden naar het centrum.
 • Samenwerking met vaste gebruikers ondersteunen en evalueren.
 • Zaalreservaties opvolgen door het online reservatiesysteem.
 • De logistieke medewerker taakgericht aansturen voor de georganiseerde activiteiten

Bibliotheekfiliaal Diegem

 • Initiatieven ontwikkelen op vlak van brede bibliotheekwerking i.s.m. het bibliotheekteam
 • Initiatieven introduceren op vlak van cultuurparticipatie en leesbevordering; informatie- en mediawijsheid
 • Inspringen aan de baliepermanentie van de bibliotheek indien nodig

Meewerken aan de begrotingsvoorstellen en de meerjarenplanning van de dienst • - Opmaken van budgetramingen voor het cultuurbeleid
 • - Aanvraag en opvolging van subsidies (aanvragen controleren op volledigheid/correctheid)
 • - Voorstellen doen om de subsidiereglementen aan te passen aan de beleidsintenties.
 • - Controle van de financiële verrichtingen (opmaken bestelbonnen, opvolging aankopen en facturatie, afrekening activiteiten en kasverslagen)
 • - Dragen van de eindverantwoordelijkheid voor de aan de dienst toevertrouwde budgetten (waken over correcte en efficiënte aanwending van de beschikbare middelen, vooruitziend beheren van de middelen, maken van kosten/batenanalyse,…)

Netwerken en samenwerking


 • - Contacten met leveranciers, dienstverstrekkers, aannemers die werkzaam zijn op het vlak van cultuur en gemeenschapscentrum
 • - Met collega’s van andere gemeenten/steden ervaringen uitwisselen of zaken op elkaar afstemmen
 • - Samen met de vrijetijdscoördinator participeren in de Intergemeentelijke samenwerking van cultuur en gemeenschapscentra

Extra taken


Op vraag van een hiërarchisch overste verricht je andere taken die aansluiten op de verwachte competenties en vaardigheden teneinde een efficiënte werking van de dienst te realiseren.Solliciteren

Je kan je sollicitatiebrief samen met je cv en een kopie van je diploma opsturen, e-mailen of afgeven:

 • sturen t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Woluwestraat 1 te 1830 Machelen
 • e-mailen naar personeelsdienst@machelen.be
 • afgeven op de personeelsdienst in het gemeentehuis

Onvolledige kandidaturen komen niet in aanmerking.

Solliciteren kan tot uiterlijk donderdag 25 maart 2021.

Reageren voor: 25/03/2021
Solliciteren

Je kan je sollicitatiebrief samen met je cv en een kopie van je diploma opsturen, e-mailen of afgeven:

 • sturen t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Woluwestraat 1 te 1830 Machelen
 • e-mailen naar personeelsdienst@machelen.be
 • afgeven op de personeelsdienst in het gemeentehuis

Onvolledige kandidaturen komen niet in aanmerking.

Solliciteren kan tot uiterlijk donderdag 25 maart 2021.

Reageren voor: 25/03/2021
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Vlaams-Brabant