Voltijds Vast


Organisatie
Jeugdhuis 't Biejke
’t Biejke vzw bestaat 40 jaar als onafhankelijk jeugdhuis in het centrum van Borgloon. Alle jongeren vanaf 14 jaar zijn er welkom. De werking draait rond drie pijlers: ontmoeting, vorming en ontspanning. Het is een dynamische plek waar jongeren verantwoordelijkheid opnemen en deelnemen aan een gericht aanbod van activiteiten. De organisatie en het beheer is in handen van de jongeren zelf. Het is voor hen een ideale leerschool: ze leren er sociale vaardigheden, werken in groep en doen er heel wat praktische kennis op. De jongeren worden ondersteund door een projectmedewerk(st)er en een logistiek medewerker.

Het jeugdhuis wordt gedragen door het project ’t Biejke vliegt uit. Met dit project willen we jongeren laten ondernemen. Hen ondersteunen bij de ontwikkeling van hun eigen idee of samen met hen iets op poten zetten. Dit biedt hen groei- en leerkansen. In opdracht van Stad Borgloon baat het jeugdhuis een evenementenruimte uit op de historische site van de Stroopfabriek. FABRIK is een veelzijdige ruimte die verhuurd kan worden aan particulieren of verenigingen.
Functie
Als projectmedewerker coördineer je het project ’t Biejke vliegt uit en kijk je toe op het verhuur en de goede werking van FABRIK.

1. Je bent verantwoordelijk voor het project ’t Biejke vliegt uit.
● Samen met de stuurgroep waak je over de uitvoer van het subsidieproject.
● Je bent de motor achter het project en het aanspreekpunt en gezicht voor jongeren en externen.
● Je motiveert jongeren tot ondernemen en ondersteunt hen in de ontwikkeling van hun ideeën.
● Je zorgt voor de administratieve opvolging van het project en onderhoudt de contacten met de verschillende partners. Ook bouw je een netwerk uit in functie van het project

2. Samen met de logistiek medewerker sta je in voor het beheer en verhuur van FABRIK.
• Je stuurt de logistiek medewerker aan bij het beheer van FABRIK
• Je legt reservaties vast en zorgt voor de administratieve opvolging van de
verhuringen.

3. Daarnaast neem je ook taken op binnen de jongerenwerking in het jeugdhuis.
● Je staat in voor het stimuleren, begeleiden en ondersteunen van jonge vrijwilligers in de werking (o.a. opvolging jongerenraad en de werkgroepen).
● Je bent verantwoordelijk voor de communicatie met derden zoals lokale overheid, hulpverleningsdiensten of andere organisaties.
● Samen met de vrijwilligers zorg je voor de permanentie binnen het jeugdhuis en je ondersteunt hen bij de organisatie van grote en kleine activiteiten.
Profiel
● Je hebt een diploma hoger onderwijs, bij voorkeur richting sociaal-cultureel werk, agogisch werk, in de humane wetenschappen of gelijkwaardig door ervaring.
● Je hebt interesse en inzicht in de leefwereld van jongeren en adolescenten.
● Je werkt en denkt graag projectmatig in samenwerking met een kleine groep vrijwilligers.
● Je bent sterk in het uitdenken en toepassen van methodieken in het jeugdwerk.
● Je hebt kennis en/of ervaring op het vlak van ICT-toepassingen en administratie/ boekhouding
● Je beschikt over een hoge graad van zelfstandigheid.
● Je hebt een creatieve, sociale en communicatieve persoonlijkheid.
● Je beschikt over digitale kennis en mediawijsheid.
● Je bent bereid om te werken in een flexibel uurrooster (ook avond- en weekendwerk).
● Ervaring in het jeugdhuis- en/of verenigingsleven zijn een pluspunt.
● Je onderhoudt moeiteloos contacten met verschillende partners.
● Je hebt organisatietalent.
● Werken met deadlines is voor jou geen probleem.
● Je beschikt over een rijbewijs B en/of eigen wagen.

Schoolverlaters worden aangemoedigd om te solliciteren.
Aanbod
● Voltijdse tewerkstelling in een uitdagende functie.
● Flexibel uurrooster.
● Jeugdige werksfeer in een dynamische organisatie.
● Zelfstandigheid in het uitvoeren van taken.
● Ruimte voor initiatief, nieuwe ideeën en verantwoordelijkheid.
● Mogelijkheden op bijkomende opleidingen.
● Snelle indiensttreding (circa begin mei 2018).
● Aantrekkelijk startersloon.Loon volgens barema b1c (PC 329).
Solliciteren
Contactpersoon: Raad van Bestuur
Reageren voor: 12/04/2018

Voor meer informatie bel of mail naar de Raad van Bestuur (solliciteren@biejke.be). Telefoneren kan na de werkuren (0493 77 42 26). JH ’t Biejke vzw waardeert diversiteit, ook in haar personeelsbeleid. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, handicap, culturele achtergrond of levensbeschouwing. Stuur een sollicitatiebrief met C.V. naar solliciteren@biejke.be met vermelding “Sollicitatie Projectmedewerker” t.a.v. Raad van Beheer. Solliciteren kan tot en met 12 april 2018. Je krijgt een bevestiging van ontvangst van je sollicitatie. Een jury maakt een selectie op basis van motivatiebrief + C.V. Wie in aanmerking komt, zal uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek op 21 april 2018.