Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Functieomschrijving

De Vlaamse Gemeenschapscommissie stelt een aanwervingsreserve samen voor twee functies van deskundige - projectmedewerker jeugdcentrum Aximax (niveau B) bij de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport – Jeugdcentrum Aximax.

Aximax is een bruisend vrijetijdscentrum voor kinderen en jongeren, gelegen op de grens van Sint-Joost-ten-Node en Brussel-stad. Als projectmedewerker bij jeugdcentrum Aximax bestaat je taak, in samenspraak met de centrumverantwoordelijke, uit de operationele en communicatieve uitwerking van het vrijetijds- en vakantieaanbod voor kinderen en jongeren van het jeugdcentrum. Je ondersteunt en ontwikkelt mee het beleid van het jeugdcentrum en staat ook in voor de organisatie en uitvoering van buurtevenementen.

 • Je ondersteunt en ontwikkelt mee de programmatie en het beleid van het jeugdcentrum, zowel wat betreft de lokale als de bovenlokale werking.
 • Je denkt out-of-the-box en zorgt voor de inhoudelijke en praktische uitwerking van het vakantieaanbod, het naschools aanbod en buurtgerichte evenementen voor kinderen en jongeren.
 • Je staat in voor de promotie en communicatie van het jeugdcentrum en zijn activiteiten en komt extra creatief uit de hoek om specifieke kansengroepen te bereiken.
 • Je bent heel sociaal-, en klantvriendelijk en je zorgt ervoor dat elk kind, elke animator en elke ouder zich welkom voelt.
 • Je stuurt workshopbegeleiders, animatoren en vrijwilligers aan en geeft constructieve feedback.
 • Je onderwerpt elke activiteit aan een kritische analyse en durft om te schakelen waar nodig.
 • Je onderhoudt contacten met partners, bouwt en ondersteunt netwerken op lokaal en regionaal niveau en vertegenwoordigt het jeugdcentrum in diverse overlegorganen.
 • Je staat mee in voor de logistieke en administratieve opvolging van de activiteiten.

Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

1. Dit is een selectie op niveau B. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:

 • een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van het korte type;
 • een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type;
 • een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A of B buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.27 rechtspositiebesluit);
 • een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.

Laatstejaarsstudenten 2022-2023 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma of getuigschrift hebben voorgelegd.

2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.

3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als deskundige bij de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.

Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan verlies je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie, en word je contractueel personeelslid met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Deze functie wordt immers gefinancierd met specifieke middelen.

Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket

Als deskundige (met salarisschaal B111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 16 760 EUR en 24 460 EUR. Dit komt neer op een bruto maandwedde van 2.632 EUR en een netto maandwedde van 1.935 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

 • Je ontvangt een eindejaarstoelage.
 • We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.
 • Je krijgt een MIVB-abonnement.
 • We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.
 • Je ontvangt maaltijdcheques.
 • Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.
 • Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.
 • Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.
 • We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.
 • Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.
 • Je kan bovendien genieten van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.
Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar www.jobsolutions.be/register/12983-82 en vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op zondag 2 oktober 2022.

Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Als laatstejaarsstudent 2022-2023 voeg je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 03/10/2022
Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar www.jobsolutions.be/register/12983-82 en vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op zondag 2 oktober 2022.

Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Als laatstejaarsstudent 2022-2023 voeg je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 03/10/2022
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest