Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Wie zijn we?

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de basis en draaischijf van de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en staat open voor iedereen die aansluiting zoekt bij het Nederlandstalig netwerk in Brussel. De VGC is als overheidsbestuur bevoegd voor stedelijk beleid, cultuur, jeugd, sport, onderwijs, vorming, studentenzaken, welzijn, gezondheid en gezin.
Ze wil de levenskwaliteit in de stad op verschillende vlakken verhogen. Daarom ontwikkelt en ondersteunt ze een open Nederlandstalig netwerk van diensten en voorzieningen op alle terreinen van haar bevoegdheden. Zo wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie ook bepaalde doelgroepen nieuwe kansen bieden.

We zijn op zoek naar een projectmedewerker om een geïntegreerd breed onthaal (GBO) te realiseren voor vluchtelingen uit Oekraïne. In het GBO werken CAW Brussel, de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen en de OCMW’s samen om zonder omwegen hulp op maat te bieden.

Functieomschrijving

Wat doe je?

Als projectmedewerker breng je in kaart wat de noden zijn en welke rol de verschillende actoren kunnen spelen om toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening voor de vluchtelingen uit Oekraïne te organiseren. De actoren zijn minimaal de 3 kernpartners aangevuld met andere relevante hulpaanbieders én het gespecialiseerde aanbod. Laagdrempelig en outreachend werken naar de doelgroep staan centraal. Je ziet opportuniteiten, zet in op netwerkvorming en gedeelde verantwoordelijkheid om een antwoord te bieden op de sociale hulpvragen die de vluchtelingencrisis met zich meebrengt. Je faciliteert initiatieven en neemt waar nodig zelf de handschoen op om acties op te zetten.

Je komt terecht binnen het team welzijn van de VGC. De VGC is de basis en draaischijf van de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en staat open voor iedereen die aansluiting zoekt bij het Nederlandstalig netwerk in Brussel. De VGC is als overheidsbestuur bevoegd voor stedelijk beleid, cultuur, jeugd, sport, onderwijs, vorming, studentenzaken, welzijn, gezondheid en gezin.

Opdrachten:

-Je staat in voor de coördinatie, uitrol en opvolging van het project

-Je zet samenwerkingsverbanden op die in het teken staan van een betere dienstverlening naar Oekraïense vluchtelingen

-Je ondersteunt het netwerk praktisch

Profiel

Wie zoeken we?

Je hebt een diploma hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat). De VGC houdt rekening met elders verworven competenties (EVC). Beschik je over een EVC-attest, dan kom je ook in aanmerking.

Competentieprofiel

Waardegebonden competenties

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties

Interactief gedrag

 • anderen overtuigen
 • samenwerken

Omgaan met informatie

 • problemen analyseren
 • oordelen vormen
 • een visie ontwikkelen

Probleemoplossend gedrag

 • initiatief nemen
 • organisatiesensitief handelen

Beheersmatig gedrag

 • plannen en organiseren
 • taken en processen opvolgen

Functiegebonden competenties

Deze competenties zijn belangrijk voor deze specifieke functie.

 • dialogeren
 • netwerken
 • innovatief zijn
 • creatief handelen
 • resultaatgericht werken
 • klantgericht handelen
 • omgaan met diversiteit
 • flexibel reageren
 • stressbestendig zijn

Troeven:

 • goede kennis van het Frans
 • projectervaring
 • affiniteit met de Brusselse context

Herken je jezelf in dit profiel? Stel je dan zeker kandidaat!

Aanbod

Wat krijg je in ruil?

 • Voltijds (100 %) contract van bepaalde duur met onmiddellijke ingang voor 1 jaar
 • Loonschaal A111 - adjunct van de directeur.
 • Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement) en ruime vormingsmogelijkheden.
  Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:
  • We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.
  • Je krijgt een MIVB-abonnement.
  • We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten. (vanaf 6 maanden in dienst).
  • Je ontvangt maaltijdcheques.
  • Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.
  • Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.
  • We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest