Profiel

 • Je hebt aantoonbare kennis van en affiniteit voor het brede cultureel-erfgoedveld, voeling met het cultureel erfgoed van de Mijnstreek is een voordeel;
 • Je bent schriftelijk en mondeling communicatief sterk en weet medewerkers en vrijwilligers te enthousiasmeren en te motiveren. Je kan mensen overtuigen en op één lijn krijgen door in dialoog te treden, goed onderbouwde argumenten te gebruiken en in overleg te gaan;
 • Je bent een creatieve out-of-the-box denker;
 • Je kan je werk goed plannen, het overzicht behouden en vooropgestelde deadlines bewaken. Je bent stressbestendig;
 • Je hebt een goede kennis van de courante tekstverwerkingsprogramma’s en presentatietools;
 • Je bent empathisch, collegiaal en diplomatisch en stimuleert voortdurend overleg tussen alle betrokken partijen;
 • Je bent flexibel. Nu en dan avond- en weekendwerk schrikt je niet af.

Organisatie

Projectvereniging Midden-Limburg

Projectvereniging Midden-Limburg is een intergemeentelijk samenwerkingsverband, met de gemeenten As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg en Maasmechelen. Binnen Projectvereniging Midden-Limburg wordt er intergemeentelijk samengewerkt rond cultureel erfgoed (Erfgoedcel Mijn-Erfgoed) en rond bovenlokaal cultuurbeleid.

Aan de cultureel-erfgoedwerking, actief sinds 2007, nemen de voormalige mijngemeenten As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Maasmechelen deel. Deze werking, gekend als Erfgoedcel Mijn-Erfgoed, is gebaseerd op het cultureel-erfgoedconvenant dat Projectvereniging Midden-Limburg heeft afgesloten met de Vlaamse Gemeenschap.

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed bestaat uit één erfgoedcoördinator, 1 consulent digitale erfgoedzorg en 1 projectmedewerker. De Erfgoedcel wordt aangestuurd vanuit de projectvereniging Midden-Limburg door een algemeen zakelijk coördinator ondersteund door een administratief medewerker.

Aanbod

 • Een uitdagende job in een kleine, gedreven organisatie waar je de kans krijgt om je bekwaamheden verder te ontwikkelen;
 • Er kan maximum 10 jaar relevante ervaring ingebracht worden voor de berekening van de anciënniteit;
 • De bruto-aanvangswedde stemt overeen met de weddeschaal B1-B2 (rechtspositieregeling stad Genk), verzekering dienstverplaatsingen en kilometervergoeding voor professionele verplaatsingen;
 • Tewerkstelling op de prachtige C-mine site (Genk), maar ook vaak op verplaatsing in 1 van de 6 deelnemende gemeenten.

Functieomschrijving

Aangestuurd door de coördinator Erfgoed,


 • Volg je mee de uitvoering van het vooropgestelde beleidsplan en actieplan op;
 • Neem je deel aan inhoudelijke overlegmomenten van de deelwerking cultureel erfgoed binnen projectvereniging Midden-Limburg;
 • Volg je de eigen bovenlokale cultureel-erfgoedprojecten van de Erfgoedcel (zoals o.a. Erfgoeddag) mee op;
 • Zorg je voor de praktische opvolging van het (financiële) ondersteuningsbeleid voor de (cultureel-erfgoed-)actoren in de regio;
 • Via deelname aan vormingen en studiedagen, volg je relevante ontwikkelingen, trends en tendensen in de sector nauwgezet op en deelt informatie met de partners in onze regio;
 • Communiceer je in frisse formats en in heldere taal naar aanbieders, partners, belanghebbenden en publiek;
 • Bedenk je mee hoe de bestaande educatieve pakketten te verbeteren en te verspreiden en zoek je daarvoor ook aansluiting bij de collega’s van de bovenlokale cultuurwerking van de projectvereniging.
Solliciteren

Voorwaarden

 • Je beschikt (minstens) over een Bachelor-diploma;
 • Je kan minstens 2 jaar relevante ervaring aantonen of vergelijkbare vaardigheden (via stages, vrijwilligerswerk etc.) voorleggen;
 • Je hebt een rijbewijs B en beschikt over een eigen wagen.
 • Motivatiebrief
 • Recent cv
 • Afschrift van het gevraagde diploma, eventueel aangevuld met relevante extra diploma’s
 • Kopie van je rijbewijs

Kandidatuurstelling

Solliciteren kan uitsluitend via e-mail, gericht naar leengos@mijnerfgoed.be.

Je kandidatuur omvat:

Indien er meer dan 8 kandidaten zijn die een volledige kandidatuur indienen én aan de gevraagde voorwaarden voldoen, zal er een preselectie worden gehouden op basis van cv, diploma(‘s) en motivatiebrief.

De geselecteerde kandidaten krijgen een (schriftelijke) thuisopdracht en worden uitgenodigd voor de mondelinge proef. Om te slagen moet de kandidaat 60% van de punten behalen op elk onderdeel van de proeven.

Solliciteren kan tot uiterlijk 31 mei 2020.

Meer informatie over de vacature kan je bekomen bij leengos@mijnerfgoed.be of 0479 82 42 36.

Reageren voor: 31/05/2020
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Limburg