Deeltijds Tijdelijk


Organisatie
Huis van het Nederlands Brussel
Het Huis van het Nederlands Brussel (kortweg: het Huis) helpt Brusselaars die Nederlands willen leren, oefenen of gebruiken.
De organisatie:
• wijst volwassenen die Nederlands willen leren de weg naar het meest geschikte aanbod
• zorgt ervoor dat Brusselaars Nederlands kunnen oefenen
• stimuleert en helpt organisaties, instellingen en bedrijven in Brussel om Nederlands een plaats te geven in hun werking
• werkt mee aan de kwaliteit van het aanbod Nederlands voor volwassenen in de hoofdstad
Functie
Als projectmedewerker vervul je een opdracht op het vlak van duidelijk Nederlands.
Je ondersteunt twee doelgroepen. Ten eerste de medewerkers van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC); ten tweede de Brusselse Nederlandstalige organisaties met een band met de VGC. Zij kiezen ervoor om in hun externe communicatie duidelijk Nederlands te gebruiken.
Jij biedt hen een dubbele dienstverlening:
• Je geeft workshops over duidelijk schrijven en spreken. Je brengt tips en oefeningen aan waarmee de deelnemers zelf verder kunnen. Je werkt in deze workshops altijd met het materiaal van de deelnemers zelf. Er zijn workshops in open aanbod en workshops op maat van een organisatie.
• Je stelt concrete verbeteringen voor bij hun geschreven teksten. Het kan gaan om websiteteksten, flyers, reglementen, brieven, vacatures… Je geeft met tips en correcties aan wat er in de teksten duidelijker kan, waarom en hoe.

Om goed te functioneren binnen het Huis overleg je ook met andere medewerkers, geef je informatie door aan de coördinator, maak je een rapportage op en toon je betrokkenheid bij de opdracht van het Huis als geheel.
Profiel
• Je spreekt helder Nederlands.
• Je schrijft vlot en foutloos Nederlands.
• Je kent de specifieke principes van schrijven voor het web en past ze vlot toe.
• Je werkt zeer georganiseerd, volgt contacten met en output van externen nauwkeurig op.
• Je communiceert snel en professioneel met externe partners.
• Je werkt minutieus.
• Je hebt ervaring met het geven van workshops.
• Je spreekt graag voor een groep.
• Je kan zelfstandig, planmatig en efficiënt werken.
• Je hebt een diploma hoger onderwijs (min. bachelor) of gelijkwaardig door ervaring.
• Ervaring met Nederlands voor anderstaligen is een pluspunt.
• Je bent vertrouwd met werken op een PC.
Aanbod
• Deeltijdse tewerkstelling (50%)
• Contract van bepaalde duur, tot en met 31 december 2018
• Verloning volgens barema B1A van paritair comité 329.01 (startbrutoloon: 1.376 EUR voor 50%). Aantoonbaar relevante anciënniteit in vorige functies wordt tot max. 10 jaar overgenomen (anc. 10j: 1.615 euro)
• Detachering vanuit onderwijs is mogelijk, met behoud van loon maar binnen de arbeidsregeling van het Huis.
• Je ontvangt 1 maaltijdcheque van 6 euro per gewerkte dag.
• Vakantie: 20 dagen per voltijdse job (op jaarbasis) + collectieve sluiting tussen Kerstmis en nieuwjaar
• Het Huis van het Nederlands hanteert de 38-urenweek. In de praktijk wordt 40 uren per week gewerkt, met één dag compensatieverlof per maand. Een voltijdse medewerker heeft zo 12 vrije dagen extra per jaar.
• Volledige terugbetaling woon-werkverkeer (openbaar vervoer)
Solliciteren
Contactpersoon: Gunther Van Neste
Reageren voor: 21/07/2018

Gemotiveerde sollicitatiebrief + CV ten laatste op vrijdag 20 juli 2018 sturen naar: vacature@huisnederlandsbrussel.be (met vermelding ‘sollicitatie projectmedewerker duidelijk NL’) De eerste selectie gebeurt op basis van je brief + CV. Selectiegesprekken vinden plaats op donderdag 26 juli (namiddag).