Organisatie

VLAMO

VLAMO overkoepelt, als erkende landelijke organisatie voor instrumentale amateurmuziek in Vlaanderen, meer dan 1200 amateurmuziekverenigingen. Het gaat vooral om harmonie– en fanfareorkesten, maar ook om brass- en bigbands, symfonische orkesten, blaaskapellen, drum- en percussiegroepen, showkorpsen, majo-twirlgroepen, accordeon- en mandolinegroepen en tal van andere ensembles.

VLAMO wil de instrumentale amateurmuziek in Vlaanderen laten bloeien. Die missie is divers. Enerzijds is er een artistiek aspect: het centraal plaatsen van goede, actuele en originele muziek. Anderzijds is er een menselijk aspect: muziekbeoefening in orkestverband betekent dat een zeer heterogene groep mensen met een verschillende sociale achtergrond en (muzikale) opleiding samenwerkt. VLAMO helpt om die noodzakelijke samenwerking mogelijk te maken. Ten slotte verleent VLAMO ondersteuning op bestuurlijk vlak: bijvoorbeeld inzake jeugdbeleid, rekrutering, concerten, beheer van een vereniging, boekhouding, enz.

Verder werkt VLAMO mee aan het slopen van muren: muren binnen de verenigingen, tussen de orkesten onderling, tussen dorpen en steden. Door een grotere toenadering tussen alle betrokkenen (componisten, dirigenten, muzikanten, muziekacademies en -uitgeverijen) en geïnteresseerden (publiek, media, overheidsdiensten, …) moet de belangstelling en de waardering voor de instrumentale muziek groeien en kan de amateurmuziekbeoefening bloeien.

De wereld van de instrumentale muziek is in volle ontwikkeling. De orkesten, hun repertoire, hun manier van werken, hun optredens, ledenbestand en instrumentarium zijn niet meer zoals vroeger. VLAMO wil de komende jaren inzetten op meer creativiteit, een betere communicatie, diversiteit en een verdere professionalisering van de werking.

VLAMO helpt de verenigingen en de individuele muzikanten om die evolutie te kunnen volgen

Functieomschrijving

Taakomschrijving


Voor alle onderstaande taken is begeleiding voorzien in de beginfase. Overleg zal er steeds zijn maar na verloop van tijd wordt wel een zelfstandige werkattitude verwacht. 1. Aanjager diversiteit en inclusie · Opmaken van een plan om tot meer diversiteit en inclusie te komen, waarbij we diversiteit in zijn ruimste betekenis interpreteren en waarbij we verschillende kansengroepen willen bereiken: culturele diversiteit, gender, mensen met een beperking, mensen in armoede … De blik moet hierbij gericht zijn op de eigen organisatie, de brede muzieksector en de bijzondere doelgroepen.· Uitbouwen van een netwerk (experten, bepaalde doelgroepen)· Zelfstandig organiseren van experimenten en projecten· Begeleiden van muziekverenigingen die rond deze uitdaging willen werken
 2. Meehelpen bij de uitwerking van projecten, samen met de projectverantwoordelijke
 3. Meehelpen bij de uitwerking van communicatieacties, samen met de communicatieverantwoordelijke

Profiel

Opleidingsniveau


Bachelor of master met relevante ervaring als pluspunt.Bijzondere profielaspecten


 • Uitgesproken interesse in diversiteit en inclusie
 • Neemt graag de pen in de hand
 • Organiserende doener
 • Ervaring in het muziekverenigingsleven
 • Enkele jaren werkervaring (pluspunt)
 • Grote vaardigheden op het vlak van zelfstandig werken en organiseren
 • Vlot communiceren en in teamverband kunnen werken
 • Netwerker
 • Professionele ingesteldheid
 • Nauwkeurige werkerAanbod

Verloning


 • Salaris op basis van de barema’s PC 329 (sociaal-culturele sector)
 • Relevante werkervaring wordt erkend bij de berekening van de anciënniteit.
 • Indien er op verplaatsing gewerkt wordt is een verplaatsingsvergoeding voorzien.
 • Er wordt een vergoeding voorzien voor woon-werkverkeer (treinabonnement, fietsvergoeding, …).
 • Er wordt een bureauvergoeding voorzien voor telewerk.
 • Er wordt een telefoonvergoeding voorzien.

Werkomstandigheden


Plaats van tewerkstelling: Gent


Telewerkregeling: mogelijkheid om drie dagen per week te telewerken.


De functie vereist dienstverplaatsingen in heel Vlaanderen. VLAMO promoot het gebruik van het openbaar vervoer, maar voor avondvergaderingen of -activiteiten is dit niet altijd evident. Beschikken over een rijbewijs B is daarom wenselijk.


Weekend- en avondwerk zijn inherent aan de job, maar worden ruim gecompenseerd in overuren.

Solliciteren

Selectieprocedure

Geïnteresseerden sturen ten laatste op 30 november 2021 een brief met motivatie en curriculum vitae naar secretariaat@vlamo.be

De geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef en een gesprek met de directie en enkele bestuurders.

Reageren voor: 30/11/2021
Solliciteren

Selectieprocedure

Geïnteresseerden sturen ten laatste op 30 november 2021 een brief met motivatie en curriculum vitae naar secretariaat@vlamo.be

De geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef en een gesprek met de directie en enkele bestuurders.

Reageren voor: 30/11/2021
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Oost-Vlaanderen