Profiel

Wat verwachten we van jou?
We zoeken een collega die affiniteit heeft met (technologische) innovatie in de brede zin (open data, datawarehouse, IOT, innovatieve vormen van samenwerken). Ben jij de persoon die mensen kan inspireren en goed kan samenwerken via een sterke projectmatige aanpak.
• Je behaalde een masterdiploma of hebt al enkele jaren ervaring in een gelijkaardige functie.
o Kandidaten zonder het gewenste diplomaniveau moeten minstens 3 jaar relevante beroepservaring voorleggen en slagen voor een niveau- of capaciteitstest
• Je bent meertalig (Nederlands, Engels - Frans is een pluspunt) en bent bereid om een aantal keer per jaar naar het buitenland te reizen (Nederland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk).
• Je bent zeer communicatief en kunt je goed uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk. Naast het spreken voor een groter publiek ben je even goed sterk in korte, individuele contacten.
• Je bent een doener die afwerkt en nauwkeurig werkt, het project is immers beperkt in tijd (1,5 jaar).
• Je werkt graag in een dynamisch multidisciplinair, domein overschrijdend team.
• Je bent een goed bemiddelaar tussen actoren uit verschillende sectoren.

Organisatie

Stad Mechelen
Deze functie staat open voor iedereen. Stad Mechelen stimuleert gelijke kansen en diversiteit en werft aan op basis van competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, levensvisie of handicap. Deze opdracht is tweeledig: enerzijds word je als projectleider ingeschakeld voor het project Scifi voor Stad Mechelen, anderzijds neem je de rol op van projectleider innovatie en digitale transformatie bij de VVSG. Wie zoeken wij? • Iemand met affiniteit met innovatie en digitalisering en die ruimte wil om een brede expertise uit te bouwen • Iemand die een breed netwerk wil opbouwen, in alle steden, gemeenten, en in Europa. • Iemand die een veelzijdige, creatieve job wil omringd door véél toegewijde collega’s.

Aanbod

Wat mag jij verwachten?
• Een flexibele werkomgeving bij de twee opdrachtgevers (Mechelen) en (VVSG): flexibiliteit wat betreft de plaats van tewerkstelling (Brussel-Mechelen) en de combinatie van beide opdrachten. Van bij de start worden goede onderlinge afspraken gemaakt en wordt er nauw samengewerkt tussen beide entiteiten en de betrokken collega’s.
• Een voltijds contract van bepaalde duur op niveau A1a-2a.
• Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor een maximumperiode van 10 jaar.
• Bruto aanvangsloon zonder anciënniteit € 3046 per maand.
• Brutoloon met 10 jaar anciënniteit in de privésector € 3946 per maand.
• Extra’s: een interessante verlofregeling & opleidingsmogelijkheden, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, terugbetaling abonnement woon- werkverkeer, fietsvergoeding, mogelijkheid tot thuiswerk
• Lees ook de 5 redenen om voor Mechelen te werken en de verhalen van onze collega’s.

Functieomschrijving

Wat doe je als Projectleider innovatie en digitalisering?
• Je volgt de laatste fase van de ontwikkeling van de smart city toepassingen uit het Scifi project op.
• Je werkt, in nauwe samenwerking met de andere projectpartners, een bruikbare tool en richtlijnenset uit voor datatoepassingen in steden op basis van de lessons learned in het Scifi project. Je verspreidt en promoot deze tool.
• Je bouwt een netwerk van geïnteresseerde steden en gemeenten (en andere overheden) uit.
• Je neemt de communicatie van het project voor je rekening (website, social media)
• Je bent – samen met de datamanager en subsidieadviseur - verantwoordelijk voor de inhoudelijke en financiële rapportering van Scifi.
• Als projectleider initieer je bij VVSG nieuwe projecten op basis van concrete gemeenschappelijke lokale uitdagingen en/of schaal je bestaande projecten op. Het gaat hierbij over projecten met als focus digitalisering of (technologische) innovatie/smart city. Je benut hierbij zoveel mogelijk de aanwezige kennis van leden en collega’s en werkt intensief met hen samen.
• Je werkt in samenspraak met de (virtuele) teamgenoten aan concrete projecten en ondersteuningsinitiatieven voor onze leden, samen met leden, partnerorganisaties of externe stakeholders
• Je gaat actief op zoek naar projectsubsidiëring (Vlaams, Federaal, Europees of private funding) zowel voor de eigen projecten als voor collega’s en leden.
• Je werkt mee aan het ontwikkelen en verspreiden van een goede projectmatige aanpak voor de organisatie en deelt goede aanpakken van projectwerking met leden en collega’s
Categorie
Directie en management
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen