Functieomschrijving

Bedrijfsdetails

Het gemeentebestuur van Sint-Gillis is op zoek naar een Projectcoördinator(-trice) en Animator(-trice) voor de gemeentelijke Jeugddienst van het departement Strategische Ontwikkeling.

Onze Brusselse lokale overheid stelt alle types profielen van beambten tewerk, verdeeld over verschillende diensten.

Ons bestuur heeft de ambitie om zijn personeelsbeheer te optimaliseren, zowel op vlak van loopbaanontwikkeling als op vlak van betere dienstverlining aan de bevolking.

Het gemeentebestuur maakt momenteel volop werk van zijn modernisering en wil daarom proactieve medewerkers rekruteren die open staan voor verandering.

Functie

De Jeugddienst

 • De dienst is gericht op een breed publiek van 6-26-jarigen, met een prioriteit voor 12-26-jarigen. Zij treedt op als aanvulling of in partnerschap met gespecialiseerde diensten zoals onderwijs, sport of werkgelegenheid.
 • Hij heeft de bijzonderheid haar eigen acties uit te voeren en/of ter ondersteuning van de verschillende partners en jeugdactoren, in de eerste plaats de jeugdhuizen in Sint-Gillis.
 • Hij heeft tot doel te luisteren, jongeren bewust te maken van sociale vraagstukken en hen te begeleiden en te ondersteunen, rekening houdend met hun leefomgeving.

Functie

Je werkt onder het gezag en de verantwoordelijkheid van het hoofd van de jeugddienst en neemt deel aan de uitvoering van het jeugdbeleid van de gemeente Sint-Gillis en meer bepaald van het project TIENERWERKING.

Hoofddoelstellingen van de Tienerwerking :

 • Het beheer van een Nederlandstalig project voor jongeren van 10 tot 17 jaar.
 • De behoeften van jongeren in kaart brengen, actief met hen samenwerken en een langetermijnproject ontwikkelen.
 • Vrijetijdsactiviteiten organiseren en animeren (jeugdhuis, creatieve workshops, schoolondersteuning...) die jongeren versterken in hun opgroeiproces.
 • Een team van vrijwilligers, studenten en artiesten coördineren.
 • Opzetten en onderhouden van samenwerkingsverbanden met een netwerk van lokale en bovenlokale partners.

Taken :

 • Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, planning, uitvoering, ontwikkeling en evaluatie van het TIENERWERKING-project.
 • Je bent de directe contactpersoon tussen de tieners, de ouders en de verschillende partners.
 • Je organiseert, begeleidt en evalueert zowel eenmalige vakantiecursussen als langetermijnprojecten (sport, cultuur, welzijn, enz.). Je hebt oog voor kwaliteitsverbetering.
 • Je voert zelfstandig taken uit, zorgt voor de administratieve afhandeling van je werkzaamheden en houdt overzicht over het budget.
 • Je werkt samen met je collega's van de jeugddienst en de verschillende gemeentediensten, alsook met het netwerk van verenigingen, waaronder GC Pianofabriek, Circus Zonder Handen en de dienst "Schoolinschakeling".
 • Een keer per week neem je deel aan de teamvergadering waar je de ontwikkelingen van het project bespreekt met alle andere projecten van de Jeugddienst.
 • Je houdt toezicht op het project en brengt verslag uit aan de subsidiërende autoriteiten.
 • Je bent bereid om 's avonds en in het weekend te werken. Je werkschema loopt van dinsdag t.e.m. zaterdag.

Profiel

Profiel

Studieniveau en diploma

 • Je hebt een Bachelor diploma - oriëntatie: sociaal-cultureel werk, opvoedkunde, sociale wetenschappen, projectmanagement,... Of je hebt beroepservaring in een van deze domeinen.

* Als je je diploma in een land buiten de Benelux hebt behaald, mag je deelnemen aan de selectie, op voorwaarde dat je een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap afgegeven gelijkwaardigheidserkenning van je diploma hebt behaald. Deze gelijkwaardigheidserkenning van je diploma voeg je bij je kandidatuur.

Technische vaardigheden

 • Je beschikt over organisatorische kwaliteiten en ervaring in projectbeheer: vermogen om te anticiperen, proactieve houding, het vermogen om de juiste bestuursniveaus tijdig te betrekken, geoefend in multitasking.
 • Je bent vertrouwd met standaard software tools (Word, Excel, Outlook...).

Gedragsvaardigheden

 • Je bent sociaal en onderhoudt prima schriftelijke en mondelinge vaardigheden, je beschikt over goede onderhandelingsskilss en kunt goed luisteren.
 • Je bent creatief (bedenken van innoverende projecten) en oplossingsgericht.
 • Je bent een echte teamspeler en onderhoudt partnerschappen.
 • Je bent autonoom in het beheer van je dossiers.

Talenkennis

 • Goede kennis van het Nederlands en het Frans .
 • SELOR-brevet is een pluspunt.

Ervaring

 • Ervaring in het openbaar bestuur of op het gebied van jeugdwerk is een pluspunt.

Aanbod

Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur (verlenging mogelijk).
 • Salaris volgens barema B1: 29.784,07 € bruto geïndexeerd zonder anciënniteit.
 • Waardering van de anciënniteit in dezelfde functie: tot 6 jaar voor de privésector en onbeperkt voor de overheidssector.
 • Zomerroster.
 • Eindejaarspremie.
 • Een taalpremie (Selorbrevet).
 • Terugbetaling kosten openbaar vervoer en zachte mobiliteitskosten (fiets, scooter).
 • Maaltijdcheques (8€).
 • Voorkeurstarief in ziekenhuizen
 • Een hospitalisatieverzekering (uitgebreide formule).
 • Aanvullende verzekering (pensioen).
 • Opleidingsplan.
 • Een dynamische, diverse en warme werkomgeving.

Uiterste datum: 26/08/2022

De gemeente Sint-Gillis kiest zijn kandidaten op basis van hun bevoegdheden en maakt geen verschil in leeftijd, geslacht, etnische oorsprong, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen de mensen met een handicap aan te solliciteren. Wij zullen met de eventuele nodige aanpassingen rekening houden zowel voor de aanwervingsprocedure als voor de integratie binnen het gemeentebestuur

Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest