Voltijds Tijdelijk


Organisatie
Departement Cultuur Jeugd Media van de Vlaamse Overheid
Alden Biesen is een cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse Gemeenschap. Om het culturele aspect duidelijker te accentueren wordt een tweejarige projectwerking opgezet met Musica. Doelstelling van deze samenwerking is om in komende twee jaren
 te onderzoeken of een deel van de activiteiten van Musica herbestemd kan worden richting de site van Alden Biesen
 te onderzoeken welke mogelijkheden de site heeft op vlak van actieve muziekeducatie/muziekparticipatie en
 de eerste aanzetten te doen om een nieuwe culturele identiteit voor de site te ontwikkelen (zonder evenwel structurele partners uit te sluiten)
Om deze doelstellingen te realiseren verhuist of kopieert Musica enkele van haar bestaande activiteiten naar Alden Biesen, worden er nieuwe activiteiten op maat van de site ontwikkeld en wordt onderzocht of Alden Biesen het kenniscentrum kan worden op vlak van muziekparticipatie van jonge kinderen. Alden Biesen biedt hier een opportuniteit in het combineren van familiepubliek, vrije tijd en muzikale beleving en exploratie in een rijke historische en natuurlijke omgeving. Om het geheel van deze bijkomende werking te ondersteunen zoekt Alden Biesen een projectcoördinator. Deze krijgt als taak dit project op een onderbouwde manier op te starten. Door het partnerschap met Musica, wordt de professionaliteit en de expertise gegarandeerd.

Hou je van een creatieve en coördinerende job met veel afwisseling. Spreekt een werkplek binnen het bijzondere kader van de Landcommanderij Alden Biesen jou aan? Dan is onderstaande vacature misschien iets voor jou!
Functie
Doel van de functie:
Plannen, uitwerken, coördineren en evalueren van de concrete organisatie van de gezamenlijke projecten van Landcommanderij Alden Biesen en Musica (o.a. AlbaNova, Soundmine, Kasteelklassen, Eersteklasconcerten,…) en coördinatie/opvolging van de muziekprogrammatie in Alden Biesen (Bach-academie, Zomeropera,…)

- Opstellen en opvolgen van het budget waarbinnen het project moet gerealiseerd worden
- Opstellen van een stappenplan zodat duidelijk wordt op welke manier, binnen welke timing en door wie het project kan uitgevoerd worden
- Op zoek gaan naar nieuwe partnerships om de projecten te realiseren (onderwijs, bedrijfsleven, hotel,…)
- Interne en externe communicatie over de projecten
- Contacteren informeren van interne en externe medewerkers betrokken bij de realisatie van de projecten; contracten voorbereiden met externe medewerkers (docenten, scholen, artiesten,…)
- Opvolgen van het project gedurende de looptijd
- Evalueren van de concrete organisatie en samenwerking met alle partners
Profiel
Op de uiterste inschrijvingsdatum voldoe je aan onderstaande voorwaarden:

1) Je hebt een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

2) Je hebt minimaal 5 jaar functierelevante beroepservaring in culturele of educatieve activiteiten.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Els Caes, els.caes@cjsm.vlaanderen.be en 02 553 31 45).
Aanbod
• Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
• Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
• Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
• Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
• Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
• Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van deskundige (rang B1, salarisschaal B111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Je aanvangssalaris is minimaal 2.539 euro met 5 jaar relevante ervaring (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
• Je eerste 6 maanden vormen een inwerkperiode.
• Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen
• Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be
Solliciteren
Contactpersoon: sollicitaties@cjsm.vlaanderen.be
Reageren voor: 12/01/2018

Heb je interesse in deze functie? Solliciteer ten laatste op 12/1/2018. Je stuurt het ingevuld sollicitatieformulier, samen met een kopie van je diploma naar sollicitaties@cjsm.vlaanderen.be. Vermeld in het onderwerp van je mail de vacaturetitel. Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als: • je het sollicitatieformulier gebruikt • je een kopie van het vereiste diploma toevoegt • je je kandidatuur uiterlijk op 12/1/2018 naar ons stuurt (de datum van de poststempel of de datum van de verzending van de mail geldt daarvoor als bewijs).