Profiel

Profiel


 • Minimaal 5 jaar ervaring met projectmanagement.
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
 • Grondige kennis van het subsidie- en innovatielandschap.
 • Ervaring in budgetbeheer.
 • Sterke communicator en netwerker.
 • Affiniteit met en kennis van de koorwereld en van het culturele veld in Vlaanderen strekt tot aanbeveling.
 • Technische affiniteit of interesse is een troef.

Persoonsgebonden competenties


 • Constructief en oplossingsgericht.
 • Organisatorisch zeer sterk.
 • Klantgericht.
 • Resultaatgericht.
 • Flexibel.
 • Sterke communicator.

Diploma’s


 • Minimaal niveau master of gelijkwaardig door ervaring.

Organisatie

Koor&Stem

Music Box
In het kader van de World Choir Games slaat een consortium van verschillende muziekorganisaties en het internationale onderzoekscentrum Imec de handen in elkaar om onderzoek te verrichten naar het optimaliseren van online zingen en musiceren.

De geluidskwaliteit en vertraging op het signaal van klassieke online vergadersoftware zoals Zoom of Teams laten het momenteel niet toe om samen te zingen en te musiceren. Elke vertraging van meer dan tien tot twintig milliseconden maakt een artistieke beleving zo goed als onmogelijk.

De uitdaging bestaat er dus in om de vertraging zo klein mogelijk, bijna onmerkbaar te krijgen. In een eerste fase streeft Imec naar vier prototype 'muziekboxen', voorzien van een koptelefoon en een microfoon. Een snelle internetverbinding moet het geheel stroomlijnen. Met de resultaten van deze test, willen de initiatiefnemers aan de slag gaan in koor- en muziekwereld.

Het project kan reeds rekenen op de financiële steun van het kabinet Crevits en de Koning Boudewijnstichting. Imec stelt na afloop van het project alle kennis en technologie ter beschikking via open source, zodat ook anderen of commerciële partners snel op de kar kunnen springen.

Meer informatie op de website van Imec.

Het Music Box consortium zoekt een projectcoördinator om de volgende stappen in het project (ontwikkeling, demonstratie en productie) coördineren.Aanbod

Aanbod


 • Halftijds contract van bepaalde duur tot 31 december 2021 (verlengbaar).
 • Je krijgt de kans om mee te werken aan een uniek en innovatief project.
 • Je treedt in dienst als werknemer van Koor&Stem vzw
 • Je loon wordt bepaald volgens de gangbare maatstaven in de sociaal-culturele sector. Er wordt voorzien in een dertiende maand en een woon-werkvergoeding.
 • Plaats van de tewerkstelling: thuiswerk.

Gelijke kansen


Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen!
Functieomschrijving

Functieomschrijving


Projectcoördinator Music Box
Tijdelijke functie - vanaf 1 mei (streefdatum) tot 31 december 2021 (verlengbaar).


Verantwoordelijkheid
De coördinatie van de volgende projectfases van de Music Box met een focus op de ontwikkeling, de presentatie en de productie :

 • Op zoek gaan naar financieringsmogelijkheden voor de realisatie van de Music Box (subsidiedossiers, sponsoring, crowdfunding, enz.).
 • Afstemmen van de verschillende fasen van het project.
 • Toezien op een kwalitatief hoogstaande invulling van de Music Box en de uitrol ervan in de koor- en muziekwereld.
 • Briefen van de leden van het consortium.
 • Visibiliteit geven aan de Music Box (creatie communicatiepakket, persconferenties,...).

Taken


 • Oprichting en administratieve opvolging van het consortium.

Strategie


 • Uitwerking van de strategie voor de ontwikkeling van de Music Box in samenspraak met het consortium.
 • Uitwerking van de operationele doelstellingen inzake financiering, communicatie, promotie en uitrol van de Music Box.
 • Opvolging van de timing en op elkaar afstemmen van de verschillende fasen.

Financiën


 • Bijkomende financieringsmogelijkheden zoeken en aanspreken.
 • Opvolgen en respecteren van het budget en desgevallend voorstellen doen voor tijdige bijsturing.

Implementeren


 • Toezicht houden op zowel de timing, kwaliteit als financiële opvolging van de volgende fases (van ontwikkeling t.e.m. productie) in de realisatie en uitrol van de Music Box en daarbij aansturen op transparantie en coherentie.
 • Op regelmatige tijdstippen overlegmomenten inplannen met alle leden van het consortium en Imec.
 • Instaan voor een kwalitatief hoogstaande communicatie en promotie van de Music Box.

Opsommingen zijn niet limitatief en kunnen, indien nodig, in overleg en afhankelijk van de aangeworven profielen gewijzigd worden.


Plaats in het organigram


 • Rapporteert aan het consortium (Koor&Stem, Vlamo, Vi.BE, MuziekMozaïek en Wisper) en Imec.
 • Werkt nauw samen met de bovengenoemde projectpartners, evenals met externe bedrijven (voor bv. financiering en visibiliteit).
Categorie
Techniek en productie
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Antwerpen