Profiel

Je beschikt minstens over een bachelordiploma (bij voorkeur in de menswetenschappen, projectmanagement, journalistiek of communicatie).


Je hebt


  • Affiniteit met en interesse voor immaterieel cultureel erfgoed
  • Affiniteit met de regio Limburg en zijn diverse culturele gemeenschappen
  • Ervaring met projectmatig werken
  • Interesse in en ervaring met digitale tools en sociale media
  • Sterke communicatieve vaardigheden, mondeling en schriftelijk
  • Ondernemings- en verantwoordelijkheidszin

Je kan


  • Zelfstandig en flexibel werken
  • Vlot samenwerken met de partners
  • Goed plannen, het overzicht bewaken en deadlines respecteren
  • Samenwerken met vrijwilligers, hen ondersteunen en begeleiden bij hun werking

Je hebt een rijbewijs B en beschikt over eigen vervoer.

Je beschikt over een eigen werkplek, maar je kan ook geregeld terecht bij een van de partners. (Erfgoedcellen, Avansa Limburg…).

Je hebt het statuut van zelfstandige of werkt in opdracht van een bedrijf of organisatie.

Organisatie

Limburgs Volkskundig Genootschap vzw

Het Limburgs Volkskundig Genootschap vzw zoekt een medewerker die op freelance basis als coördinator optreedt van het immaterieel erfgoedproject BELEVING.

Korte projectbeschrijving:

Het Limburgs Volkskundig Genootschap wil samen met zijn partners en lokale gemeenschappen een honderdtal voorbeelden van actuele volkscultuur in Limburg met behulp van hedendaagse methodes en technieken beschrijven, en op die manier duiden, bekend maken en ondersteunen. Het ruime partnerschap neemt een brede diversiteit in acht én richt zich daarbinnen ook naar de diverse gemeenschappen van etnisch-culturele minderheden die Limburg rijk is. De projectresultaten worden door de partners langs digitale weg en via uitwisselings- en vormingsmomenten breed verspreid.

De projectnaam BELEVING (BEelden van LEvende Volkscultuur In Nieuwe Gedaanten) verwijst zowel naar de vorm van de resultaten als de inhoud en de aanpak van het project: De vorm van de resultaten zal enerzijds erg beeldrijk zijn, maar ook sterk de beleving van de gebruiken tonen. De inhoud bestaat uit actuele tradities en in de aanpak zullen participatieve observatie en de beleving van de erfgoeddragers en lokale gemeenschappen vooropstaan.

Aanbod

Het Limburgs Volkskundig Genootschap vzw biedt hiervoor een honorarium van 400€/werkdag en vergoeding voor verplaatsingsonkosten.

Functieomschrijving

Onder de begeleiding van de stuurgroep zorgt de coördinator voor de nauwgezette uitvoering van het projectplan. Hij/zij legt daarvoor de nodige contacten met partners, te zoeken vrijwilligers, diverse erfgoedgemeenschappen en onderwijsinstellingen en volgt de gemaakte afspraken op.

De coördinator werkt nauw samen met de projectleider en rapporteert driemaandelijks aan de stuurgroep van het project. Er zijn 100 werkdagen voorzien gedurende de projectperiode van juli 2021 tot juni 2024. Gemiddeld is dat bijna één dag per week.

Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Limburg