Organisatie

KU[N]ST Leuven vzw

Leuven heeft de ambitie om in 2030 Europese Culturele Hoofdstad te worden. We zijn op zoek naar een gedreven projectcoördinator (M/V/X) die dit traject mee vorm kan geven en realiseren.

LEUVEN EUROPESE CULTURELE HOOFDSTAD 2030
De samenleving en steden zijn volop in verandering. In Leuven willen we cultuur mee centraal stellen in deze verandertrajecten. Het culturele veld in Leuven heeft al een jarenlange traditie van samenwerken. Vanuit dit veld groeide ook de ambitie om samen te gaan voor Leuven als Europese Culturele Hoofdstad in 2030. Met het traject naar Leuven Europese Culturele Hoofdstad (LECH2030), willen we volop inzetten op de kracht van kunst en cultuur als motor voor transitie. LECH2030 is ook een hefboom om het Leuvens Model van samenwerken naar een next level te brengen, over de sectoren heen en voorbij de grenzen van de stad. Culturele sector, stedelijke overheid, KU Leuven, onderwijs, middenveld, bedrijven en burgers slaan de handen in elkaar rond een hoopvol en duurzaam toekomstperspectief voor mens, natuur en samenleving. Vanuit Leuven en de ruimere regio connecteren we onze toekomstdromen met het Europese project en vandaaruit naar transities wereldwijd. Als labo voor stad en samenleving vandaag en morgen.

Doel van de functie
Als projectcoördinator coördineer je mee de voorbereiding en uitvoering van het traject naar LECH2030. Je werkt binnen het team van KU[N]ST Leuven vzw, het samenwerkingsverband van de stad Leuven en de KU Leuven. KU[N]ST Leuven vzw realiseert de tweejaarlijkse stadsfestivals in Leuven. Vanaf midden 2023 zal deze vzw evolueren naar een ruimer samenwerkingsmodel tussen verschillende belangrijke stakeholders zoals de stad, de cultuursector, KU Leuven, onderwijs, bedrijfswereld, middenveld en burgers.

Je werkt in nauwe tandem met de algemeen coördinator van KU[N]ST Leuven aan wie je ook rechtstreeks rapporteert.

Functieomschrijving

Als projectcoördinator speel je een belangrijke rol in de voorbereiding en uitvoering van het traject LECH2030.

Coördinatie uitwerking projectplan en bidbook
Je coördineert mee de verdere uitwerking van het projectplan van LECH2030 dat voluit inzet op inspraak, participatie en betrokkenheid. Je werkt hierbij nauw samen met de algemeen coördinator en met het stafteam, de stuurgroep en de leden van de verschillende actiecirkels. Het traject omvat een denk- en droomspoor met een breed participatietraject dat verder bouwt op wat er al is en de ambities weergeeft van waar we samen naar toe willen werken. In een doespoor vormen concrete participatieformats en -activiteiten de experimenteerruimte en de stapstenen naar deze gezamenlijke toekomt. Je bewaart mee het overzicht over alle onderdelen en ziet onderlinge verbanden. Je gaat steeds verbindend te werk en als een echte bruggenbouwer ga je op zoek naar connecties tussen mensen en organisaties, ook buiten het culturele veld. Je zoekt naar aansluiting met bestaande events, activiteiten en festivals en grote infrastructuurprojecten vanuit de stad. Je behoudt het overzicht van de budgetten van LECH2030. Je staat mee in voor de coördinatie van het aanvraagdossier voor de titel van Europese Culturele hoofdstad - het bidbook - dat wellicht ingediend moet worden in de loop van 2024. Je maakt deel uit van alle overleggroepen van LECH2030 en hebt hierbij een actieve inbreng: van voorbereiding naar rapportage tot verslag en opvolging.

Uitvoering projectplan
Je coördineert de uitvoering van de verschillende participatie- en inspraaktrajecten en -formats, in samenwerking met de collega’s van het stafteam, de stuurgroep en alle betrokken partners en diensten. Je stelt concrete actieplannen en draaiboeken op. Je zorgt dat alle acties gerealiseerd worden binnen de vooropgestelde deadlines en budgetten. Je bent verantwoordelijk voor de budgetopvolging. Je staat in voor de uitwerking van de retroplanning van het bidbook en volgt de uitvoering en realisatie nauwgezet op. Je fungeert als contactpersoon voor interne en externe partners en stakeholders.

Beleidsvoorbereidend werk
Vanuit je theoretische en praktische deskundigheid over het domein van cultuurbeleid en je zicht op nieuwe tendensen bouw je mee aan een stevig onderbouwd inhoudelijk kader. Je verzamelt, genereert, analyseert en verwerkt informatie om het beleid met kennis en data te ondersteunen en te onderbouwen. Je werkt je in de materie en historiek van de Europese Culturele Hoofdsteden in. Je doet voor dit beleidsondersteunende luik maximaal beroep op de expertise binnen de directie Cultuur van de stad Leuven.

Profiel

Competenties

 • Je bent analytisch sterk en je hebt de gave om snel helderheid en structuur te creëren in complexe processen en projecten. Je ziet verbanden tussen de verschillende onderdelen.
 • Theoretische en conceptuele kaders schrikken je niet af. Je bent vertrouwd met het verzamelen, genereren, analyseren en verwerken van complexe informatie.
 • Je bent projectleider in hart en nieren, en een echt organisatietalent. Je werkt resultaatsgericht, nauwgezet en gestructureerd en je bent iemand die zich steeds aan de deadlines houdt.
 • Je creëert door je open en verbindende manier van werken en communiceren een brede betrokkenheid voor het project van LECH2030. Je bent een echte bruggenbouwer, die mensen en organisaties samenbrengt.
 • Je bent oplossingsgericht en steeds op zoek naar gemeenschappelijke grond. Je hebt een diplomatische communicatiestijl.
 • Je bent flexibel en wendbaar en je laat je niet uit het lood slaan door veranderende situaties of nieuwe ontwikkelingen.
 • Je hebt een vlotte pen en bent vertrouwd met het schrijven van nota’s en teksten.
 • Je bent sterk op vlak van ICT (oa. presentatietechnieken, Microsoft 365).
 • Je hebt een perfecte kennis van het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk. Je hebt een zeer goede beheersing van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk. Mondelinge en schriftelijke kennis van het Frans is een troef.
 • Ervaring met participatie- en inspraaktrajecten is een troef.

Opleiding en werkervaring

 • Je bent houder van een master diploma of gelijkwaardig door ervaring. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een gelijkaardige beleidsvoorbereidende en/of coördinerende functie in de culturele of publieke sector. Je hebt ervaring met projectbeheer en/of zakelijk beleid.
 • Je hebt een passie voor cultuur en een aantoonbare connectie met de stad Leuven.
 • LECH2030 is een traject dat vanuit de kern open, inclusief en divers is. Je draagt deze waarden uit in alle aspecten van je jobinvulling.

Aanbod

KU[N]ST Leuven biedt een uitdagende job met verantwoordelijkheid en een verloning conform de barema’s van de stad Leuven (niveau A1-A2), aangevuld met extralegale voordelen (maaltijdcheques, groepsverzekering, vergoeding woon-werkverkeer, …).

Je vaste uitvalsbasis is het kantoor van vzw KU[N]ST Leuven (momenteel STUK. Huis voor Dans, Beeld en Geluid) maar gezien je netwerkfunctie ben je ook op andere locaties actief.

Inclusief personeelsbeleid

Wij willen als werkgever een weerspiegeling zijn van de samenleving. Daarom voeren we een inclusief personeelsbeleid met oog voor het uniek zijn van iedere werknemer. Wij selecteren kandidaten enkel op basis van kwaliteiten en werkmotivatie. Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van leeftijd, beperking, geslacht, afkomst, cultuur, seksuele geaardheid of geloof.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? We verwachten je motivatiebrief en uitgebreid CV ten laatste op woensdag 19 oktober 2022via info@kunstleuven.be.


Voor meer informatie:
Lien De Keukelaere
Coördinator KU[N]ST Leuven
lien.dekeukelaere@kunstleuven.be
+32 479 55 14 21

www.kunstleuven.be
www.leuven.be/cultuur

We organiseren een eerste screening op basis van CV en motivatie. De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een interview met schriftelijke case. De interviews vinden plaats in de week van 7 november 2022.

Reageren voor: 19/10/2022
Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? We verwachten je motivatiebrief en uitgebreid CV ten laatste op woensdag 19 oktober 2022via info@kunstleuven.be.


Voor meer informatie:
Lien De Keukelaere
Coördinator KU[N]ST Leuven
lien.dekeukelaere@kunstleuven.be
+32 479 55 14 21

www.kunstleuven.be
www.leuven.be/cultuur

We organiseren een eerste screening op basis van CV en motivatie. De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een interview met schriftelijke case. De interviews vinden plaats in de week van 7 november 2022.

Reageren voor: 19/10/2022
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Vlaams-Brabant