Profiel

Wat verwachten we van je?


 • Je beschikt over een groot analyserend vermogen.

 • Je werkt kwaliteits- en resultaatsgericht met het oog op maximale efficiëntie en effectiviteit.

 • Je denkt zowel creatief als kritisch om op onderbouwde wijze oplossingen te bedenken en voorstellen te formuleren voor problemen.

 • Je werkt zowel zelfstandig als in teamverband.

 • Je beschikt over uitstekende coachende vaardigheden.

 • Je bent sterk in plannen en organiseren.

 • Je bent een netwerker die vlot contacten legt in en buiten de organisatie.

 • Je beschikt over een financieel bewustzijn.

 • Je communiceert vlot.

 • Je verdeelt je aandacht over verschillende opdrachten die tegelijkertijd lopen.

 • Je hebt een affiniteit met zowel basisonderwijs als deeltijds kunstonderwijs.

 • Je hebt een bachelor- of masterdiploma.

 • Je beschikt over relevante werkervaring.

 • Je hebt ervaring met projectmatig werken.

 • Je blijft kalm en rustig handelen in onverwachte situaties, bij tegenslag, bij kritiek of bij verhoogde werkdruk.

 • Integriteit en discretie zijn basiswaarden voor jou.

Organisatie

AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen / de Academies

Wij zijn het autonoom gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs. Bij ons is iedereen welkom.

 • Kwaliteitsvol onderwijs in een open en stedelijke omgeving, dat is ons handelsmerk. Wij geloven in groeikansen van elke lerende, ontwikkelen talenten en stimuleren actief burgerschap. Zo groeit elke leerling of cursist door naar een gewaardeerde plaats in de samenleving. In onze 116 scholen en binnen de ondersteunende diensten engageren we ons elke dag om de stad van morgen mee vorm te geven. Samenwerken met de Academies is meewerken aan eigentijds kunstonderwijs dat op een vernieuwende en vooruitstrevende manier artistieke opleidingen op maat aanbiedt en dat telkens weer de grenzen van onze leerlingen en medewerkers helpt te verleggen.
 • Momenteel zijn wij op zoek naar een gemotiveerde, voltijdse projectcoördinator Kunstkuren/KunstKUUR (36u/36u) vanaf 1 september 2020.

Kunstkuren/KunstKUUR is een duurzaam project dat inzet op actief burgerschap en een echte samenwerking realiseert tussen de Academie, leerplichtscholen, instellingen van het hoger onderwijs of een cultuur-educatieve partner.

Aanbod

Wat mag je van ons verwachten?


Een aangename voltijdse job in een prettige artistieke werksfeer binnen een professioneel werkteam.


Je wordt voltijds aangesteld in een gesubsidieerde onderwijsfunctie volgens de geldende barema’s in functie van je diploma (https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/lijst.aspx?p=30). De aanstelling kan gebeuren in het ambt van leraar DKO (enkel voor vast benoemden) of in PWB-uren in het ambt van administratief medewerker Basisonderwijs.


Tijdelijke uren in deze functie zijn niet benoembaar.


Je bruto startloon is afhankelijk van je diploma en relevante werkervaring die al dan niet door het ministerie van onderwijs goedgekeurd wordt.

Functieomschrijving

Wat doe je?


Als projectcoördinator sta je in voor de visieontwikkeling, de kwaliteitsbewaking, de uitbreiding van het aanbod en de operationele aansturing van deze project Kunstkuren/kunstKUUR.


Je belangrijkste taken:


 • Je werkt een algemene visie uit rond Kunstkuren en KunstKUUR. Deze visie zorgt ervoor dat projecten een vlotte opstart kennen en de verwachtingen naar alle betrokken partijen duidelijk zijn.

 • Je maakt een verdiepende analyse naar de meerwaarde van de Kunstkuren en KunstKUUR-projecten binnen de Antwerpse grootstedelijke context.

 • Je voert een kwalitatief onderzoek uit. Aan de hand van dit onderzoek onderneem je acties om de projecten naar een hoger niveau te tillen.

 • Je coördineert en faciliteert de kwaliteitsbewaking van het artistiek pedagogische proces.

 • Je stroomlijnt het aanvraagproces van de subsidies om de instroom van extra financiële middelen optimaal te kunnen benutten.

 • Je vergroot en versterkt het bereik van deze projecten binnen het Stedelijk Onderwijs.

 • Je stelt een kennisnetwerk samen om aan optimale kennisdeling te doen tussen alle betrokken partijen.

 • Je zorgt ervoor dat alle inhoudelijke en praktische afspraken tussen leerplichtscholen en de academie gevolgd worden.

 • Je biedt ondersteuning bij de begeleiding van de muzische projecten.

 • Je organiseert en begeleidt het rekruteringsproces.

 • Samen met de artistieke directeurs inspireer en coach je de betrokken muzische leerkrachten.

 • Je staat in voor de volledige financiële, administratieve en logistieke opvolging van de projecten.

 • Je rapporteert aan je leidinggevende, de (netwerk)directies en het directiecomité van het Stedelijk Onderwijs.

 • Je participeert aan overkoepelende projecten binnen de organisatie.

Solliciteren

Selectieprocedure?

Solliciteren kan enkel via www.stedelijkonderwijs.be/jobs.

Vermeld duidelijk de vacature waarvoor je solliciteert en voeg je CV en motivatiebrief toe.

Sollicitaties per mail of andere kanalen worden niet weerhouden.

De kandidaten die voldoen aan de voorwaarden en worden weerhouden op basis van hun cv en motivatie, zullen kort na de afsluitdatum per mail een uitnodiging voor de selectieprocedure ontvangen.

De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke proef en een interview. De schriftelijke proef gaat door op vrijdag 19 juni 2020 van 10u tot 12u. Het interview vindt plaats op woensdag 24 juni 2020. Gelieve deze data vrij te houden.

Afsluitdatum van deze vacature

Solliciteren kan tot en met zondag 14 juni 2020. (Hou er rekening mee dat wij in het weekend niet bereikbaar zijn in geval van technische problemen.)

Contactpersoon voor meer info

Meer informatie over deze vacature kan je verkrijgen bij de netwerkdirecteur DKO Marc De Hertogh (0475 62 52 07) of de coördinator pedagogische begeleiding An de Kinderen (0473 73 72 02).

Reageren voor: 14/06/2020
Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen