Voltijds Tijdelijk


Organisatie
vzw Kempens Landschap
Vzw Kempens Landschap (www.kempenslandschap.be) werd in 1997 opgericht met als doel het veiligstellen voor de toekomst van waardevolle Kempense landschappen en open ruimten en de daarbij horende culturele goederen. Momenteel is Kempens Landschap actief in 65 gemeenten in de provincie Antwerpen.

Met een team van 11 enthousiaste medewerkers ontwikkelen en beheren we meer dan 1000 hectare aan domeinen, waaronder de landloperskolonies in Merksplas en Hoogstraten, fort Duffel, de Notelaer in Bornem en de Beddermolen in Westerlo. We bekijken landschappen integraal met bijzondere aandacht voor natuur, erfgoed, open ruimte en recreatie/toerisme.
Functie
Kempens Landschap wordt door Toerisme Vlaanderen ondersteund voor de realisatie van het hefboomproject Wonderful Wintergarden (WOW) voor het Ursulineninstituut in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. De Wintertuin in art nouveau stijl vormt het uithangbord van dit school- en kloosterdomein vol pracht. De bezoeker zal een microkosmos induiken waar de bijzondere levensverhalen van vele meisjes en vrouwen terug tot leven zullen komen.

Aan de hand van zeven principes (uniek erfgoed als trekker, duurzame ontwikkeling, user driven experience, familievriendelijkheid, dynamische plek, uitvalsbasis en sterke community) zetten we verhaallijnen om in een concrete inrichting en werking waarbij we twee projectonderdelen onderscheiden:
- De infrastructuur van het Ursulineninstituut aanpassen met het oog op het kwalitatief ontvangen van de bezoekers
- Het ontwikkelen en exploiteren van een aantrekkelijk belevingsparcours

Als projectcoördinator sta je in voor de vertaling van het businessplan van het hefboomproject naar uitvoering van de bovengenoemde projectonderdelen. Het gaat om volgende taken:
- Planning & coördinatie: de coördinatie en planning van het project. Het opmaken en afstemmen van de planningen (zowel voor de externe firma’s als binnen Kempens Landschap vzw). Het mee aansturen van de stuur- en werkgroepen in nauw overleg met de directeur van Kempens Landschap vzw en Toerisme Vlaanderen;
- Marketing en communicatie: het uitwerken, in samenwerking uitvoeren en voortdurend evalueren van een marketing- en communicatieplan en een exploitatieplan. Het opzetten en onderhouden van de sociale mediakanalen. Het toepassen van data-analyse op diverse klanten- en andere gegevens. Mee richting geven aan de uitbouw van de museumshop en het vorm geven aan de communicatiecampagne voor de opening;
- Uitbestedingen: het leggen van contacten met bedrijven die de uit te besteden opdrachten kunnen uitvoeren binnen de gevraagde termijn. Het uitschrijven van aanbestedingen, het vergelijken van de offertes en het opmaken van voorstellen; het opvolgen van de aangestelde firma’s;
- Budgetbeheer: het alloceren en nauwgezet opvolgen van de beschikbare middelen. Het plannen en uitvoeren van sponsor- en fondsenwerving;
- Vrijwilligerswerking: in nauwe samenwerking met de vrijwilligers de werking versterken en ondersteunen;
- Rapportage: de voortgang van het project rapporteren aan de directeur, de stuurgroep, aan de Raad van Bestuur van Kempens Landschap en aan Toerisme Vlaanderen. Het instaan voor een vlotte interne en externe communicatie.

Je wordt bijgestaan door en werkt nauw samen met de projectmedewerkers van Kempens Landschap. Je werkt ook nauw samen met het architectenteam en met de scenarist-scenograaf.
Profiel
• Je bent in het bezit van een masterdiploma.
• Bij voorkeur aangevuld met een opleiding in een specialisatie gekoppeld aan de functie.
• Je hebt minimum 2 jaar relevante beroepservaring.
• Je werkt graag projectmatig, zelfstandig en draagt verantwoordelijkheid.
• Je hebt een goede kennis van projectmanagement en financieel beheer. Ervaring met de wet op de overheidsopdrachten is een pluspunt.
• Je kan overweg met MS-Office en hebt kennis van communicatie en marketing & sales
• Je hebt interesse in erfgoed en de toeristisch-recreatieve sector.
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B en beschikt over een wagen.
Aanbod
Het betreft een voltijdse contractuele functie voor een bepaalde duur van 3 jaar. Je start in salarisschaal A1a: het bruto maandsalaris ligt tussen 3107,98 euro en 3634,27 euro. Relevante ervaring met betrekking tot deze functie kan als anciënniteit meegerekend worden, te beoordelen door het directiecomité van de vereniging en met een maximum van 6 jaar.

Extralegale voordelen:
• pensioenplan
• gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid om gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
• maaltijdcheques van 7 euro
• 35 dagen jaarlijkse vakantie
• diverse opleidingsmogelijkheden
• gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk of fietsvergoeding
Solliciteren
Contactpersoon: Philippe De Backer
Reageren voor: 19/07/2019

Bezorg ten laatste op 19 juli 2019 je cv, een afschrift van je diploma en een motivatiebrief via volgend e-mailadres: info@kempenslandschap.be of aan het adres van vzw Kempens Landschap, Peredreef 5, 2580 Putte. Voor inlichtingen over de vacature kan je terecht bij dhr. Ph. De Backer, directeur van de vzw Kempens Landschap (tel. 015/22 82 30 of e-mail: philippe.debacker@kempenslandschap.be). Na screening van de kandidaturen zullen maximaal tien geselecteerde kandidaten uitgenodigd worden voor een thuisopdracht in voorbereiding van een gesprek op het kantoor van Kempens Landschap, Peredreef 5, 2580 Putte. Kandidaturen worden strikt vertrouwelijk behandeld.