Profiel

 • Opleiding in management, gezondheidsbeleid, project management of een andere relevante ervaring voor deze functie;
 • Professionele werkervaring in leadership: motiveren, coachen, opleiden, coördineren en dat zien als een echte passie;
 • Professionnele werkervaring in projectbeheer (zin voor organisatie, resultaatgericht, gecoördoneerd, strategisch inzicht);
 • Ervaring in werken in team en met vrijwilligers, ervaring in groepanimatie;
 • Interesse in werken met een kwetsbaar publiek, ervaring in de humanitaire of sociale sector in Antwerpen is een pluspunt.
 • De kennis van het Vlaamse gezondheidszorgbeleid is een troef.
 • Uitzonderlijk beschikbaar in de avond voor opleidingen of vergaderingen.
 • Werken in urgentie, proactief, aanpassingsvermogen, creatief, graag in teamverband werken en met vrijwilligers, respect, autonomie, flexible.
 • Zelfstandig, flexibel, aanpassingsvermogen;
 • Communicatie: zeer goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Informatica: goede kennis van Office
 • Perfecte kennis van het Nederlands. Kennis van het Frans en het Engels is een pluspunt.

Organisatie

Dokters van de Wereld België

CONTEXT

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.

Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Veranderen : meer dan helpen, wij willen zaken veranderen op lange termijn.
 • Getuigen : we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Aanbod

 • Een boeiende job in een dynamische, familiale omgeving in een professionele ploeg.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer – Hospitalisatieverzekering.
 • Een brutosalaris van € 2.774,27 voor 0 jaar ervaring en een brutosalaris van € 3.051,70 voor 10 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.

INTERESSE ?


Stel je kandidaat door het formulier in te vullen ASAP.


Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.


Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.


Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld


Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Functieomschrijving

DE ESSENTIE


In onze centra voor onthaal, zorg & oriëntatie (COZO) kan iedereen terecht die zich geen arts, tandarts of psycholoog kan permitteren. Of het nu gaat over daklozen, mensen zonder geld of papieren, drugsverslaafden of sekswerkers: iedereen die niet op een normale manier aan zorg raakt, mag bij ons aankloppen voor medische en psychologische hulp. In dringende gevallen zorgen we ervoor dat de dakloze patiënten terecht kunnen in de spoed of bij een specialist.


Van zodra hun gezondheid opnieuw stabiel is, zorgen onze sociale assistenten ervoor dat administratieve kopzorgen ook worden aangepakt. Dat doen we door hen wegwijs te maken binnen de verschillende diensten van de Belgische gezondheidszorg en samen met hen te zoeken naar manieren om opnieuw in het reguliere gezondheidssysteem te integreren. Intussen houden we hun medische vooruitgang nauwgezet bij.


Als Project Teamleader, onder supervisie van de Programmacoördinator Vlaanderen, ben je verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het team evenals het operationeel luik van het COZO te Antwerpen:


 • je draagt bij aan het ontwerp en de ontwikkeling van de activiteiten en projecten binnen het COZO;
 • je leidt alle operaties in goede banen;
 • je superviseert een gemotiveerd en professioneel team (10 à 20 werknemers);
 • je draagt bij aan het realiseren van de strategische doelstellingen in nauwe samenwerking met de Programmacoördinator Vlaanderen.

BELANGRIJKSTE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN


Als Teamverantwoordelijke van het Project COZO, coördineer je het werk van de verschillende medewerkers, bijvoorbeeld:


 • De specifieke doelstellingen voor elke medewerker definiëren, op basis hiervan individuele actieplannen ontwikkelen en concreet maken.
 • De teams mobiliseren, motiveren, coachen, ondersteunen, evalueren en bijsturen. Regelmatig feedback geven en jaarlijks de evaluatiegesprekken voeren.
 • Het welzijn in het team bewaken, voorstellen formuleren om het welzijn te verbeteren, problemen detecteren, rapporteren en aanpakken.
 • Het aanspreekpunt zijn voor de personeelsleden evenals de vrijwilligers die aanwezig zijn binnen het project.

Als Operationeel verantwoordelijke, leid je de dagelijkse werkzaamheden in goede banen, bijvoorbeeld:


 • Zorgen voor de logistieke, administratieve en financiële ondersteuning van het project.
 • Het verzekeren van de toewijzing van de uitgaven van het project in overeenstemming met de budgetten, elke afwijking signaleren aan de programmacoördinator en aanpassingen voorstellen
 • Erop toezien dat de veiligheidsregels door de teamleden begrepen en toegepast worden
 • De consultatiemomenten met patiënten zo vlot mogelijk laten verlopen, ondersteunen op de werkvloer waar nodig, en optimaliseren van de capaciteit.
 • Het onderhouden van samenwerkingsverbanden met de partners, doorverwijsorganisaties en andere projecten van Dokters van de Wereld.

Als Projectverantwoordelijke, analyseer je het project en zoek je naar verbeteringen voor het organisatiemodel, bijvoorbeeld:


 • De strategische doelstellingen vertalen in werkbare processen.
 • Het meewerken aan de financieringsvoorstellen en subsidiedossierss waaronder de budgetten voor nieuwe projecten, in samenwerking met de programmacoördinator.
 • Meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe projecten, partnerschappen, interventiemodaliteiten, maar ook en waar nodig bijsturen, heroriënteren of veranderen.
 • Meewerken aan het definiëren en uitwerken van het pleidooi binnen het project, door alle stakeholders hierin te betrekken.
 • Het ondersteunen van het opvolgings- en evaluatiesysteem van het project waaronder de gegevensgaring voor de indicatoren en de interne rapportering, binnen het kader van de GDPR.
Solliciteren
 • Een boeiende job in een dynamische, familiale omgeving in een professionele ploeg.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer – Hospitalisatieverzekering.
 • Een brutosalaris van € 2.774,27 voor 0 jaar ervaring en een brutosalaris van € 3.051,70 voor 10 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.

INTERESSE ?

Stel je kandidaat door het formulier in te vullen ASAP.

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Reageren voor: 10/07/2021
Solliciteren
 • Een boeiende job in een dynamische, familiale omgeving in een professionele ploeg.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer – Hospitalisatieverzekering.
 • Een brutosalaris van € 2.774,27 voor 0 jaar ervaring en een brutosalaris van € 3.051,70 voor 10 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.

INTERESSE ?

Stel je kandidaat door het formulier in te vullen ASAP.

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Reageren voor: 10/07/2021
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen