Organisatie

privé gezin

Functieomschrijving

Beste,


Samen met onze 27 jarige dochter, Julie, zijn wij op zoek naar een aantal mensen die het inclusieve leven dat Julie wil leiden mee kunnen uitbouwen. Tot nu heeft haar inclusieve leven zich voor een groot deel geconcentreerd op haar traject binnen het onderwijs, met daarnaast ook enkele andere hobby’s, zoals de kunstacademie en de zangles. Nu kijken we naar de toekomst en zijn we op zoek naar mensen die samen met Julie haar inclusief leven verder kunnen uitbouwen . Dit is gezien de meervoudige beperking van Julie geen doordeweekse taak, maar vergt enig geduld en creativiteit.


We zijn op zoek naar mensen met een visie en met een organisatorisch talent om met haar stabiele projecten op te zetten op langere termijn, die haar integratie in de maatschappij bevorderen, haar sociale contacten uitbouwen en haar jong leven verrijken. Maar die haar ook mogelijkheden geven tot zelfontplooiing, die haar levenslust blijvend stimuleren en haar eigenwaarde en identiteit positief doen groeien. Mensen ook die groot durven denken en die potentieel weten te ontwaren in kleine dingen. Het is moeilijk om daar een zeer specifiek profiel op te plakken, maar mogelijks zouden dat kunstenaars, onderwijzers, sociaal werkers kunnen zijn, telkens met een voeling voor sociaal maatschappelijke kwesties in de brede zin en met vraagstukken rond een inclusieve maatschappij in nauwere zin.


We denken niet aan kleine wekelijkse activiteiten, maar aan twee of drie projecten die getuigen van een bredere visie op een inclusieve maatschappij, die naast Julie ook andere mensen en actoren kunnen verenigen en die het leven van Julie op een duurzame manier kunnen structureren.


Zo neemt Julie al een aantal jaren deel aan de uitbouw van een theater-werking, samen met haar huidige assistent. Dat is 4 jaar geleden gestart als een klein theaterproject op de AP Hogeschool en groeit ondertussen gestaag verder richting een inclusieve theater-werking die wil openstaan voor iedereen om zo de contacten tussen verschillende mensen te bevorderen en te bouwen aan een sociaal netwerk waarin elk persoon zich gedragen voelt.


Andere projecten zouden zich kunnen situeren in de beeldende kunsten of in de muziek of andere thema’s en interesses die met Julie kunnen besproken worden. Wij staan open voor iedereen die denkt zich hierin te herkennen en samen met ons wenst te zoeken naar hoe sommige van haar interesses dieper in haar leven verankerd kunnen worden.


Het is ook belangrijk dat de kandidaten zich bewust zijn dat deze job ook een bepaalde voeling vraagt met de zorgnoden van Julie. Dit wil niet per se zeggen, instaan voor de zorg, maar daar wel een bewustzijn rond hebben. Het is niet zomaar een project uitbouwen, maar een project uitbouwen vertrekkende vanuit de mogelijkheden die Julie heeft en die zij kan inzetten en uitbouwen binnen in een specifiek project.


Kortom, wij zijn op zoek naar mensen met een liefde voor het leven en met een liefde voor mensen.


Mensen die, net als wij, geloven dat heel veel mensen met een handicap niet het aanbod krijgen in het leven dat ze zouden kunnen krijgen en die graag willen werken aan mogelijke oplossingen hiervoor.


Wij zouden, samen met de huidige assistent een team van drie tot vier mensen willen samenstellen, elke met een visie op de uitbouw van een inclusief leven en een inclusieve maatschappij. Dit team zou wekelijks/tweewekelijks/maandelijks (onderling te bespreken) samenkomen in overlegmomenten om zo de krachten te bundelen, de onzekerheden te kunnen uitspreken en samen aan één doel te werken.


De activiteiten kunnen ook in het Antwerpse plaats vinden.


De uren zijn onderling te bespreken. Dit kan gaan van een halve dag per week tot een halftijdse.


Herken je jezelf hierin en heb je interesse om hierover met ons in gesprek te gaan en te zoeken naar mogelijkheden? Laat van je horen! Via mail, via brief, via video of audio of eender welke manier die jij wenst te gebruiken om jezelf wat beter te laten kennen:


dekort.baert@gmail.com


Julie de Kort, Salm Salmstraat 66 te 2320 Hoogstraten


0472539940(Christ’l Baert)

Profiel

Zie boven

Aanbod

Zie bioven

Solliciteren

Motivatiebrief en cv per mail

Reageren voor: 01/07/2022
Solliciteren

Motivatiebrief en cv per mail

Reageren voor: 01/07/2022
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Antwerpen