Profiel

 • Diploma in public health, genderstudies, verpleegkunde, project management…
 • Ervaring in projectbeheer
 • Ervaring in groepswerk is een troef
 • Globale visie die toelaat om projecten te plannen
 • Vlotte en efficiënte communicatievaardigheden met een sterke focus op empowerment
 • Goede redactionele capaciteiten
 • In staat zijn om nieuwe informatie en kennis op te doen
 • Aanpassingsvermogen, doelgericht, geëngageerd
 • informatica: goede kennis van Office
 • talenkennis: uitstekende kennis van het Nederlands, zeer goede kennis van het Engels (mondeling en schriftelijk) en kennis van het Frans is een troef

Organisatie

Dokters van de Wereld België

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.

Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Veranderen : meer dan helpen, wij willen zaken veranderen op lange termijn.
 • Getuigen : we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Aanbod

 • Een verrijkende en essentiële functie binnen de projecten van Dokters van de Wereld België.
 • Een voltijds contract van bepaalde duur (indiensttreding zo snel mogelijk tot mid-2021).
 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer – Hospitalisatieverzekering.
 • Een brutosalaris van 2.774,27 € voor 0 jaar ervaring - een brutosalaris van 3.051,70 € voor 10 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.

Functieomschrijving

DE ESSENTIE


Voor onze Antwerpse projecten zijn we op zoek naar een Project Officer Gender Based Violence. De functie kadert binnen een Europees project van Dokters van de Wereld. Dit project focust zich op seksueel en gendergerelateerd geweld tegen vluchtelingen, asielzoekers en personen zonder papieren die naar Europa zijn gekomen sinds 2015. Het gaat om zowel vrouwen als mannen, zowel meisjes als jongens (ook niet-begeleide minderjarige vreemdelingen). De organisaties die deelnemen aan dit project bevinden zich in België (Antwerpen), Nederland, Duitsland en Servië. Het project moet bijdragen tot een betere aanpak van gendergerelateerd geweld (GGG) binnen onze werking, via de ontwikkeling van protocollen, het versterken van samenwerkingsverbanden, het organiseren en aanbieden van opleidingen en het opzetten van outreachende en groepsactiviteiten.


TAKEN


Onder supervisie van de Programmacoördinator beheert u de technische en operationele aspecten van het GGG-project en staat u garant voor een goede uitvoering zodat de beoogde doelstellingen worden behaald.


Voorbeelden van taken:


 • Een omgevingsanalyse uitvoeren, waaronder een overzicht van de organisaties die actief zijn op seksueel en gendergerelateerd geweld
 • De noden op vlak van GGG binnen onze Antwerpse werking in kaart brengen, zowel vanuit het standpunt van de hulpvrager als van de hulpverlener
 • Voorstellen formuleren binnen het beschikbaar budget
 • Een projectplanning uitwerken
 • Het monitoringsysteem van de projectactiviteiten opvolgen
 • Een operationeel netwerk uitbouwen rond GGG
 • De beschikbare protocollen aanpassen en verdelen binnen de werking en het netwerk
 • Interne opleidingen uitwerken en aanbieden
 • Outreachende interventies bedenken en voorstellen om kwetsbare groepen te bereiken
 • Groepsactiviteiten uitwerken binnen deze groepen
 • Geregeld verslag uitbrengen over de voortgang van het project, bijkomende maatregelen formuleren indien nodig
 • Bijdragen aan een onderbouwd en gemeenschappelijk pleidooi rond GGG in de Antwerpse context
 • Deelnemen aan overleg met Europese collega’s rond GGG
 • Deelnemen aan de werkzaamheden van het Medisch Departement rond deze thematiek
 • Toezien op een correcte opvolging van de planning en de rapportering
Solliciteren

Stel je kandidaat door onderstaand formulier in te vullen en ons te bezorgen uiterlijk tegen 23/08/2020 :

https://jobpage.cvwarehouse.com/?companyGuid=14dacb70-fd86-419f-baa7-a286e0565aac&lang=nl-BE&job=191586

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht. Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Reageren voor: 23/08/2020
Solliciteren

Stel je kandidaat door onderstaand formulier in te vullen en ons te bezorgen uiterlijk tegen 23/08/2020 :

https://jobpage.cvwarehouse.com/?companyGuid=14dacb70-fd86-419f-baa7-a286e0565aac&lang=nl-BE&job=191586

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht. Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Reageren voor: 23/08/2020
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen