Profiel

Uw profiel
- U volgde een opleiding kunstgeschiedenis of cultuur- en/of socio-cultureel management;
- U hebt een aantoonbare professionele ervaring van minstens 10 jaar op het gebied van de organisatie van tentoonstellingen en/of podiumkunsten;
- U moedigt innovatie en zin voor initiatief aan om zo onze dienstverlening voortdurend uit te breiden en te verbeteren;
- U hebt een grondige kennis van de Belgische en internationale culturele en museale sector;
- U hebt een goede kennis van de reglementering op het vlak van overheidsopdrachten en verzekeringen;
- U beschikt over een goede kennis (mondeling en schriftelijk) van het Frans, het Nederlands en het Engels;
- U werkt nauwgezet en methodisch en u hebt een goed praktisch inzicht;
- U bent georganiseerd, flexibel en creatief;
- U werkt graag in teamverband, maar u kunt uw eigen werk ook zelfstandig organiseren;
- U hebt zin voor verantwoordelijkheid en bent in staat om initiatieven te nemen;
- U bent sociaal en heel klantgericht;
- U beheerst de gangbare kantoorsoftware (Word, Excel, Outlook, enz.)
- U bent vertrouwd met flexibele werktijden.

Organisatie

De Stichting KANAL
De Stichting streeft een belangeloos doel van artistieke aard na. Haar hoofddoel is om in de voormalige Citroën-garage aan het IJzerplein een cultuurcentrum met een regionale dimensie op te zetten, met onder meer de oprichting van een museum voor moderne en hedendaagse kunst evenals het onthaal van CIVA. Naast de beeldende kunst streeft de Stichting naar de promotie en de verspreiding van alle andere kunstvormen (design, architectuur, muziek, dans, vormgeving, literatuur, poëzie, theater, enz.) of van elke studie, elk onderzoek of elke animatie gericht op een beter begrip van de hedendaagse kunst. De Stichting Kanal heeft een structureel partnerschap met het Centre Pompidou.

Aanbod

Ons aanbod
- Een voltijds contract van onbepaalde duur;
- Indiensttreding vanaf januari 2020
- Salaris en extralegale voordelen conform uw verantwoordelijkheden en ervaring.

Functieomschrijving

Uw taken
De belangrijkste taken van de Productiemanager:
o Het plannen van de producties en het actualiseren van de planning van de tentoonstellingen, performances, concerten en spektakels;
o Het uitvoeren van de scenario’s en scenografieën van de tentoonstellingen bepaald door de dienst programmatie;
o Het beheren van de uitvoering van interne producties (workshops) en van de ondersteuning aan de productie;
o Het coördineren en opvolgen van de vergaderingen die nodig zijn voor de voortgang van de productie- en tentoonstellingsprojecten (werkvergaderingen met de regisseurs, scenografie, artiesten,...).
- Toezicht houden op de productie en de presentatie van de exposities, daarbij de regie- en scenografienoden van de teams belast met de museografische regie coördinerend;
- Het plannen en bestellen van het transport van de kunstwerken;
- Het plannen, bestellen en controleren van de opbouw en afbraak van exposities;
- Het begeleiden van het onthaal van de artiesten (logies, transport, catering);
- Het uitvoeren van de scenografieën en bewegwijzering op basis van het werk van de dienst Programmatie;
- Het beheer van de uitrusting van het museum, de performances en de spektakels;
- Het aanleggen van reserves en de bijhorende logistieke diensten;
- Het organiseren en controleren van de aankoop van uitrusting en materieel voor het conserveren van de kunstwerken;
- Het organiseren van de coderingen en classificaties die nodig zijn voor het geheel van documenten en conventies met betrekking tot de productie.

Uw verantwoordelijkheden
Als Productiemanager oefent u uw functie uit onder leiding van de Artistieke Directie, met als belangrijkste verantwoordelijkheden:
- Het plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en actualiseren van de werkzaamheden van de afdeling om een effectieve en efficiënte uitvoering van de taken te verzekeren;
- De opvolging verzorgen, evalueren en eventueel aanpassingen doen aan de organisatieprocessen om een optimale kwaliteit en efficiëntie te verzekeren;
- De medewerkers aansturen en motiveren om hen aan te moedigen om tot de best mogelijke prestaties, betrokkenheid en ontwikkeling te komen;
- De expertise en ervaringen gebruiken en delen om optimaal te functioneren bij de opvolging van dossiers die strategisch belangrijk zijn voor de activiteiten van de Stichting, en tegelijkertijd een goede interne communicatie te verzorgen;
- De kwaliteit van de werken en de resultaten stimuleren, opvolgen en verbeteren om optimaal te beantwoorden aan de behoeften van de instelling en haar partners;
- Het personeel van de afdeling productie (werknemers, externe dienstverleners, tijdelijke werknemers, studenten, stagiairs) begeleiden zodat ze als persoon en als team kunnen evolueren en de best mogelijke bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de gestelde doelstellingen;
- Het promoten van zin voor initiatief, resultaatgerichtheid, innovatie en de bedrijfscultuur om de prestaties en de efficiëntie van de dienst productie van de Stichting te verbeteren;
- De jaarlijkse budgetten afbakenen (beheer van bestellingen en facturen, opvolging van financiële monitoringtools, implementatie van statistische monitoringtools);
- Meewerken aan het opstellen van het geheel van administratieve en juridische verbintenisstukken: contracten, overheidsopdrachten, bestellingen, verbintenisbonnen, enz.
Categorie
Techniek en productie
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest