Profiel

De vzw Sint-Goedele Brussel bestuurt 16 basisscholen, 4 secundaire scholen, 2 tienerscholen en een centrum voor volwassenenonderwijs en is organisator o.a. van 11 kinderdagverblijven en 2 initiatieven voor buitenschoolse opvang.


De vzw Sint-Goedele Brussel is een organisatie in groei die inspeelt op uitdagingen in de samenleving en meewerkt aan innovatieve projecten. U komt terecht in een organisatie die voor Brusselse kinderen en jongeren een totaalpakket aan onderwijs, opvang en vrije tijdsbesteding wil bieden. We zoeken binnen ons aanbod naar verbindingen om een doorgaande lijn te creëren voor onze kinderen en jongeren.


De vzw Sint-Goedele Brussel is op zoek naar een preventieadviseur niveau 2. Als preventieadviseur bent u de ambassadeur van veiligheid en gezondheid in onze instellingen. U maakt deel uit van de Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk onder leiding van de coördinerend preventieadviseur. Als preventieadviseur voert u ondersteunend werk uit m.b.t. het veiligheids- en welzijnsbeleid en geeft u samen met uw collega’s advies en ondersteuning aan de directeur, de hiërarchische lijn, de werknemers en de leerlingen onder toepassing van de wettelijke bepalingen en reglementen inzake welzijn op het werk. U voert risicoanalyses uit en werkt mee aan het dynamisch risicobeheersingssysteem. U doet dit onder leiding van de coördinerend preventieadviseur.


Kennis van de Brusselse scholen en van de specifieke Brusselse wetgeving is een belangrijke troef.


De vzw Sint-Goedele Brussel kiest voor het project van de katholieke dialoogschool. De preventieadviseur brengt het christelijk opvoedingsproject van het schoolbestuur in open, communicatieve en participatieve samenwerking met de onderwijspartners in praktijk.

Organisatie

vzw Sint-Goedele Brussel

Aanbod

Wij bieden


 • voltijdse betrekking;
 • weddeschaal volgens barema in functie van diploma en nuttige ervaring;
 • mogelijkheid tot continue bijscholing;
 • we stellen gsm en computer ter beschikking;
 • glijdende werkuren die toelaten om werk en privé op elkaar af te stemmen en je tijd optimaal te benutten;
 • nauwe samenwerking met een sterk team van preventieadviseurs die continu voor elkaar klaarstaan om kennis te delen en elkaar naar een hoger niveau te tillen: ideaal voor leergierige teamplayers met passie voor het vak.
 • indiensttreding op 1 september 2020;
 • we verwachten en geven flexibiliteit.

Functieomschrijving

De functie houdt onder meer volgende taken in:


 • u bent in het kader van het dynamisch risicobeheersysteem regelmatig aanwezig in de instellingen;
 • u spoort gevaren op, werkt mee aan risicoanalyses en stelt preventieve maatregelen voor ter verbetering van het welzijn van de werknemers en de kinderen, leerlingen en cursisten;
 • u voert in samenwerking met de hiërarchische lijn incident- en ongevalanalyses uit;
 • u formuleert adviezen in verband met arbeidsmiddelen en richtlijnen over de organisatie en inrichting van de arbeidsplaats;
 • u participeert in het onthaal, de vorming en de sensibilisering van alle werknemers en kinderen, leerlingen en cursisten;
 • u voert alle wettelijk voorziene administratie uit. U stelt veiligheidsverslagen op en u viseert documenten inzake veiligheid en milieu;
 • u ondersteunt de directeur bij de opmaak van het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan. U brengt de risico’s mee in kaart, formuleert voorstellen tot verbetering en uitvoering;
 • u volgt de wettelijk verplichte keuringen mee op;
 • u volgt van heel nabij de evolutie van de toepasselijke wetgeving op;
 • u voert regelmatig een rondgang uit in de instelling;
 • u bent bereid om ook zelf aan de slag te gaan en problemen m.b.t. veiligheid en welzijn aan te pakken.

Kennis


 • u bent sterk in kennisoverdracht en verslaggeving;
 • u hebt een aantal jaren ervaring in een gelijkaardige functie;
 • u kan zeer goed werken met de gangbare PC-toepassingen (MS Office).

Persoonlijkheid


 • u bent gedreven voor preventie;
 • u bent organisatiebetrokken en klantgericht;
 • u kan goed in groep werken en bent professioneel ingesteld;
 • u neemt initiatief en wil voortdurend verbeteren;
 • u hebt verantwoordelijkheidszin;
 • u kunt goed communiceren, overtuigen en samenwerken;
 • u kan een probleem analyseren, een oordeel vormen en tot een besluit komen;
 • u bent innovatief en werkt oplossingsgericht;
 • u bent kritisch en neemt initiatief om aanwezige risico’s weg te werken.

Vereisten


 • u bent in het bezit van een bachelordiploma;
 • u bent houder van het wettelijk vereist getuigschrift van preventieadviseur niveau 2.
Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest