Profiel

Aanwervingsvoorwaarden


 • Je bent minstens in het bezit van een diploma secundair onderwijs en daarmee gelijkgesteld onderwijs
 • Je voldoet aan de algemene toelatings-en aanwervingsvoorwaarden
 • Je slaagt in een selectieprocedure
 • Kennis van en ervaring met administratief werk, financieel beheer, kantoormanagement of projectmanagement zijn pluspunten
 • Je hebt affiniteit met cultuur in de brede zin
 • Je beschikt over volgende competenties:
 • Zelforganisatie: Je organiseert het eigen werk in functie van de prioriteiten, procedures en situatie; leeft de termijnen na en schat externe factoren juist in zodat de verantwoordelijkheden binnen de vooropgestelde termijnen ingelost worden.
 • Openheid: Je hebt een brede interesse en voert liefst taken uit van verschillende aard. Je staat open voor nieuwe invalshoeken en andere meningen. Je kan buiten het bestaande kader treden, durft nieuwe systemen te proberen.
 • Initiatief nemen: Je neemt actie vooraleer iemand of de situatie dit vereist. Doet spontaan voorstellen ter verbetering, neemt spontaan verantwoordelijkheid.
 • Klantgerichtheid: Je biedt oplossingen aan op maat van de interne en externe klant, komt afspraken na, speelt in op de evoluties in de vragen van klanten, helpt klanten met problemen en bouwt en onderhoudt zodoende duurzame relaties.
 • Samenwerken: Je stelt je beschikbaar en open op tegenover de collega’s en je bent er op gericht samen de doelstellingen na te streven en te bereiken.
 • Participatief beslissen: Je betrekt de anderen bij het voor hen relevante beslissingsproces en integreert hun argumenten in de beslissing en bekomt zodoende een verhoogde acceptatie en een rijper niveau van medewerking.


Organisatie

Cultuurregio Pajottenland Zennevallei

Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei zet in op een regionale werking rond cultuur en erfgoed voor 15 gemeenten uit de regio Pajottenland & Zennevallei (Affligem, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw & Ternat).

De Cultuurregio bestaat voor de mensen van onze streek. We bereiken hen via tal van lokale actoren zoals heemkringen, culturele centra, bibliotheken, netwerkpartners, lokale besturen enzovoort. We kijken ook over onze eigen muur heen en werken graag samen met andere sectoren, zoals welzijn, jeugd, milieu, toerisme, enzoverder.

Aanbod

Wij bieden


 • Een halftijdse arbeidsovereenkomst met Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei van onbepaalde duur.
 • Anciënniteit in de openbare sector wordt volledig in aanmerking genomen, beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige wordt eveneens volledig in aanmerking genomen als die relevant is voor de functie waarin het personeelslid wordt aangesteld.
 • Verloning volgens barema C1-C3
 • Een flexibele werkregeling in een dynamisch team
 • Extralegale voordelen in de vorm van maaltijdcheques (zichtwaarde: € 8,00), gratis- woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietspremie van € 0,23/km en een aantrekkelijke verlofregeling

Functieomschrijving

De Cultuurregio is op zoek naar twee administratieve medewerkers (halftijds, contract onbepaalde duur, niveau C1-3) voor de ondersteuning van haar algemene werking en haar deelwerkingen (bovenlokale cultuur, cultureel erfgoed en onroerend erfgoed) en voor de ondersteuning bij inhoudelijke projecten.


Taken


Je zal onder meer volgende taken opnemen:


 • Je ondersteunt de dienst en de raad van bestuur met courante administratieve verwerking zoals het verwerken van beslissingen en verslagen, het communiceren naar partners en besturen, …
 • Je bent een eerste aanspreekpunt voor de Cultuurregio en staat mee in voor communicatie. Je hebt contact (persoonlijk, telefonisch, mail,…) met diverse belanghebbenden en partners.
 • Je ondersteunt de publiekscommunicatie van de organisatie: opstellen van nieuwsbrieven, up-to-date houden van websites, sociale media …
 • Je ondersteunt de medewerkers bij het uitwerken van diverse inhoudelijke acties van de Cultuurregio (bv. persconferenties, netwerkmomenten, etc.).
 • Je bent mee verantwoordelijk voor het financiële beheer van de dienst. Zo ben je verantwoordelijk voor de facturatie, contact met de boekhouder, etc. Je ondersteunt de organisatie bij het opstellen van begrotingen en jaarverslagen en je denkt mee na over de organisatie van het financiële beheer.
 • Je houdt het overzicht over enkele belangrijke administratieve processen, (personeelsprocessen, verzekeringen, preventieplan, enz.) en bekijkt de actiepunten met de dienst.
 • Je staat in voor courante administratieve en logistieke taken zoals kopiëren, opvolgen en versturen van de post, etc.

Je voert je taken uit in samenwerking met de leden van het team van de Cultuurregio. Je werkt nauw samen met je collega polyvalente medewerker. De precieze taakafbakening en samenwerking wordt verfijnd van zodra beide polyvalente medewerkers in dienst zijn genomen.

Solliciteren

Geïnteresseerden stellen hun kandidatuur uiterlijk op 30 mei 2021, 23u59 via e-mail aan sollicitatie@dilbeek.be

Uw kandidatuur omvat:

 • het sollicitatieformulier, volledig ingevuld en ondertekend;
 • motivatiebrief en CV als aanvulling op vragenlijst
 • een afschrift van het gevraagde diploma en eventueel andere relevante diploma’s
 • een uittreksel uit het strafregister (model 1) dat niet ouder mag zijn dan drie maanden op het moment van de indiening van je kandidatuur; wanneer er ongunstige vermeldingen op voorkomen, mag je een schriftelijke toelichting voorleggen
Reageren voor: 30/05/2021
Solliciteren

Geïnteresseerden stellen hun kandidatuur uiterlijk op 30 mei 2021, 23u59 via e-mail aan sollicitatie@dilbeek.be

Uw kandidatuur omvat:

 • het sollicitatieformulier, volledig ingevuld en ondertekend;
 • motivatiebrief en CV als aanvulling op vragenlijst
 • een afschrift van het gevraagde diploma en eventueel andere relevante diploma’s
 • een uittreksel uit het strafregister (model 1) dat niet ouder mag zijn dan drie maanden op het moment van de indiening van je kandidatuur; wanneer er ongunstige vermeldingen op voorkomen, mag je een schriftelijke toelichting voorleggen
Reageren voor: 30/05/2021
Categorie
Onthaal en administratie
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Vlaams-Brabant