Organisatie

Gemeentebestuur De Pinte

Functieomschrijving

Technische omkadering podiumvoorstellingen
- Opbouw, afbraak en bediening van de gewenste technische infrastructuur, rekening houdend met alle vereisten wat betreft technische en artistieke kwaliteit en veiligheidsnormen.
- Doel: een kwaliteitsvolle technische omkadering van de podiumactiviteiten zowel binnen de gemeentelijke infrastructuur als op buitenlocatie indien gewenst.

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:
- opstellen van de technische geluids- en lichtplannen
- opbouw, afbraak van het decor
- opbouw, afbraak van de belichting en geluid
- de bediening van het geluid en licht tijdens de voorstelling
- opvolgen van contacten met de programmatoren, de gezelschappen en eventuele andere derden ivm de technische vereisten van voorstellingen en projecten
- opvolgen van theatertechnische dossiers: aankoop, verhuur, onderhoudscontracten

Correct gebruik apparatuur en materialen
Correct gebruik, onderhoud en verzorging van de theatertechnische en andere infrastructuur en apparatuur.
Doel: garanderen van de veiligheid van de theaterzaal en het vlot verloop van de podiumactiviteiten
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:
- hanteren van het technisch materiaal en apparatuur volgens de veiligheidsvoorschriften
- onderhoud en mogelijke herstellingen van alle theatertechnische installaties, materialen, instrumenten, leidingen en verbindingen
- onderhoud en mogelijke herstellingen van alle andere installaties, materialen en instrumenten binnen de schouwburg
- aanbrengen van mogelijke verbeteringen aan de infrastructuur en accomodatie
- controle en toezicht houden op veiligheidsvoorzieningen, onderhoudscontroles
- opstellen van onderhoudschema’s
Verantwoordelijke voor de werkplanning
Verantwoordelijk voor de werkplanning van de vrijwilligersploeg en het vlot verloop van de podiumactiviteiten.
Doel: het efficiënt inzetten van de vrijwilligers in functie van noodwendigheden en behoeften
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:
- opmaken van een concrete planning van de werkzaamheden
- overlopen van de producties samen met de verantwoordelijke van het theater en bepalen wat de technische noden zijn
- coördinatie van de vrijwilligers
Categorie
Techniek en productie
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Oost-Vlaanderen