Organisatie

KUNST IN HUIS KUNSTUITLEEN vzw

Kunst in Huis maakt hedendaagse beeldende kunst breder toegankelijk via de uitleen en verkoop van een betaalbare ruime kunstcollectie. Zo wil de organisatie de drempel van hedendaagse kunst verlagen en een gids zijn voor een breed publiek van kunstliefhebbers om onze levende kunstenaars beter bekend te maken en vleugels te geven.

De organisatie wil zijn bestuursorgaan versterken en de hele werking verder professionaliseren. Het Bestuur doet een open oproep naar kandidaten (M/V/X) die willen zetelen als onafhankelijke bestuurder.

Functieomschrijving

Kunst in Huis, staat voor een collectie van 5.000 kunstwerken van 380 kunstenaars uit Vlaanderen en Brussel, te huur vanaf € 12 per maand. De vzw brengt beginnende kunstliefhebbers in contact met hedendaagse kunst en biedt opkomend kunstenaarstalent een duw in de rug. Kunst in Huis leent kunstwerken uit aan 2.800 gezinnen en ruim 100 bedrijven, en verkoopt zo’n 300 kunstwerken per jaar. Kunst in Huis heeft 5 filialen verspreid over Vlaanderen en Brussel en biedt een service op maat voor bedrijven.

Het project Kunst Aan Zet wil de financiële positie van de kunstenaars versterken door de verkoop van hun werk te stimuleren. Met de Renteloze Kunstlening van 500 tot 7000 euro kan het publiek beeldende en toegepaste kunst aankopen bij een netwerk van bijna 60 galeries voor hedendaagse kunst. De afbetaling gebeurt gespreid over een periode van maximaal 2 jaar zonder extra kosten.

Met boeiende activiteiten willen we een breed publiek stimuleren om kunst te ontdekken en de kunstmarkt te verruimen ten voordele van startende, veelbelovende kunstenaars.

Profiel

Het bestuursorgaan bepaalt in nauwe samenwerking met de directie het algemeen beleid. Het bestuur neemt alle maatregelen die nodig zijn om de missie van de organisatie te realiseren, de continuïteit van de organisatie te garanderen en de subsidieovereenkomst(en) met de Vlaamse overheid uit te voeren.

Het bestuursorgaan bestaat bij voorkeur uit tien leden, waaruit een voorzitter en ondervoorzitter gekozen worden. Daarnaast wonen de directeur en het managementteam standaard de bestuursvergaderingen bij.

Het Bestuur komt vier tot vijf maal per jaar samen. Deze bijeenkomsten worden vooraf vastgelegd zodat het engagement kan opgenomen worden. Het mandaat is onbezoldigd en duurt 3 jaar.

Mandaten zijn 2x verlengbaar. Maximale duur van een mandaat is 9 jaar. De leden worden gedekt door een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Daarnaast kunnen bestuurders binnen hun expertiseveld als aanspreekpunt fungeren voor specifieke adviesvragen van de artistieke en/of zakelijke directeur, steeds in onderling overleg.

Algemene verwachtingen in het profiel van de onafhankelijk bestuurder:

  • Een gezonde interesse in hedendaagse beeldende kunst
  • Een helder enthousiast engagement voor het project van Kunst in Huis dat niet gehinderd is door een mandaat of verantwoordelijkheden in een belanghebbende organisatie.
  • De competentie om langetermijndoelen uit te zetten, strategisch denken en inzicht in veranderende processen in het belang van de beeldende kunsten en de maatschappelijke verankering ervan.
  • De capaciteit om de organisatie en het Bestuur op een juiste wijze te bevragen en om te zetten in een heldere doelstellingen en actieplannen goed te keuren door de subsidiërende overheid.

Bovendien willen we het bestuursorgaan inhoudelijk versterken met expertise die complementair en versterkend is aan de kennis en ervaring van de andere leden. Daarom wordt aan kandidaten gevraagd om deskundigheid in één of meerdere van onderstaande domeinen aan te tonen:

  • Financiën en algemeen beleid: je hebt aantoonbare ervaring in het lezen en interpreteren van de budgetten en de boekhouding van organisaties en specifiek van vzw's. Je bent vertrouwd met rapportering in het kader van overheidssubsidies.
  • Cultuur: je hebt een brede kennis van het cultuurveld en zijn beleidsaspecten. Je hebt ervaring in innovatie, vorming en visieontwikkeling. Je bent voldoende genetwerkt in het cultuurlandschap.
  • Hedendaagse Beeldende Kunsten: je hebt voldoende kennis van wat leeft in de beeldende kunsten in Vlaanderen door je eigen functie of duidelijke passie
  • Juridische zaken: basiskennis van recht met betrekking tot vzw-wetgeving, handelswetgeving intellectueel eigendomsrecht en/of kennis van kunstenaarsstatuten

Aanbod

/

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest