Organisatie

SAAMO provincie Antwerpen

Opbouwwerkers van SAAMO brengen mensen in een kwetsbare positie samen en werken met hen aan concrete oplossingen. Ze doen dat met innovatief projectwerk en geëngageerd buurtwerk. Ze ontwikkelen modellen, geven een aanzet voor verbeteringen in beleid en regelgeving en bouwen aan publieke bewustwording. Partnerschappen met overheden, andere middenveldorganisaties en private spelers zijn daarbij cruciaal. Zo bouwt SAAMO over heel Vlaanderen en Brussel aan een samenleving waarin er plaats is voor iedereen. 

Functieomschrijving

Heb je een hart voor jongeren, zeker voor jongeren in een kwetsbare positie? Geloof je in de talenten van jongeren en ondersteun je hen graag om deze talenten te ontwikkelen en te tonen? Wil je samen met jongeren bruggen bouwen naar de rest van de buurt? Ga je graag aan de slag met de signalen die je opvangt om dingen structureel te veranderen om zo jongeren een plek in de buurt en de samenleving te geven?
Dan hebben wij misschien de job voor jou!

Wat houdt de job in?

We zoeken twee opbouwwerkers om het nieuw project in Willebroek Samen op Straat uit te bouwen.
Bij Samen op Straat staan de jongeren centraal die je actief opzoekt op straat en op pleintjes. Je vertrekt vanuit hun noden en behoeften en werkt aan:

 • Het versterken van deze jongeren. Je ondersteunt hen om hun competenties te ontwikkelen, om aansluiting te vinden bij het bestaand aanbod en de buurt, om zich te engageren in de buurt.
 • Het betrekken van volwassen buurtbewoners om zich in te zetten voor de buurt en zo een preventieve rol op te nemen.
 • De openbare ruimte als veilige en aangename ruimte, zowel voor jongeren als voor buurtbewoners.
 • Een positieve beeldvorming over de jongeren
 • Meer sociale bescherming voor jongeren in een kwetsbare positie door samen met partners te werken aan een toegankelijk aanbod bij de hulp- en dienstverlening.

Profiel

 • Een diploma in de sociaal-culturele richting is een pluspunt, maar geen vereiste.
 • Ervaring in het sociaal-cultureel werk, jeugdwerk en/ of opbouwwerk is een meerwaarde.

Aanbod

 • Tewerkstellingsvolume 100 % (indien je zelf 80 % wil werken, is dit mogelijk) met een contract van bepaalde duur tot 15 december 2024.
 • Indiensttreding: bij voorkeur vanaf 9 januari 2023
 • Loon: barema B1c (maatschappelijk opbouwwerk – PC 329)
 • Standplaats: Willebroek
 • Zeer regelmatig avond- en weekendwerk
 • Vlottende werkuren met een soepele compensatieregeling voor overuren
 • Woon/werk-verplaatsingsvergoeding en vergoeding voor dienstverplaatsingen
 • Permanente bijscholing en vorming
 • GSM met belkrediet
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen