Profiel

wat zijn je competenties?


 • Je neemt initiatief, werkt zelfstandig en neemt een actieve rol op als teamlid.
 • Je bent goed in plannen en organiseren.
 • Je kan je snel inhoudelijk inwerken in dit thema.
 • Je werkt vanuit een empowerende visie met mensen.
 • Je bekijkt diversiteit als een meerwaarde zonder de moeilijkheden te negeren.
 • Je hebt zin voor innovatie: je zoekt nieuwe oplossingen en verbindingen. Je hebt oog voor opportuniteiten en kan dit omzetten in actie.
 • Je bent een sterke netwerker.

Organisatie

Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad

Aanbod

 • 3*80%
 • Contract bepaalde duur tot 31/12/2020
 • Standplaats:
  Buurtwerk De Stek, of Buurtwerk De Wijk of Buurtwerk Borgerbaan.
 • Loon:
  barema B1c (maatschappelijk opbouwwerk)

We geven je de kans om je kwaliteiten te ontwikkelen binnen een sociale en innovatieve omgeving. We hebben een personeelsbeleid dat uitdrukkelijk kiest voor diversiteit. Een diploma in sociaal-culturele richting vinden we een meerwaarde maar geen vereiste. Je krijgt kansen om je te ontplooien op basis van je interesses en ambities. Je komt terecht in een aangename werksfeer, je krijgt een goede ondersteuning en begeleiding in je professioneel functioneren. We bieden je een soepele uur-, vakantie-en compensatieregeling.

Functieomschrijving

is dit jouw toekomstige werkplek?


Buurtwerk in 4 wijken


Het buurtwerk van van Samenlevingsopbouw Antwerpen stad zet activiteiten op die mensen verbinden. Het buurtwerk versterkt mensen om zich thuis te voelen in hun buurt en stimuleert solidaire netwerken. Het buurtwerk brengt mensen samen om hun stem te laten horen bij beleidsmakers. Denk aan activiteiten zoals samentuinen, deelmaaltijden, ateliers, een materialenbib of een vrijetijdsloket.


Het buurtwerk werkt vanuit een eigen locatie (Borgerbaan, De Wijk, De Stek en Dinamo) maar werkt ook op locatie zoals in de samentuinen, op pleintjes, …Vindplaatsgericht werken


We trekken de straten en wijken in en spreken mensen aan op hun noden en talenten. We werken


vindplaatsgericht en richten ons op voedselbedelingen, vzw’s, sociale woonblokken, … en op de eigen ontmoetingsactiviteiten die we samen organiseren op de publieke ruimte.


Buurtbewoners kunnen bij jou – en je vrijwilligers - terecht hulp bij een moeilijke brief, om een formulier in te vullen of samen te bellen naar een dienst. In een warme context zoeken we samen met vrijwilligers samen naar een antwoord. Ze verwijzen door naar de juiste dienst wanneer nodig.


We bouwen bruggen tussen mensen, de buurt en de samenleving.


We brengen de drempels die we tegen komen in kaart. Zijn brieven in moeilijke taal geschreven? Is een dienst moeilijk bereikbaar? Is de informatie voor iedereen even begrijpelijk? Kan een procedure gemakkelijker of sneller? Vanuit opgevangen ervaringen en signalen zoeken we structurele oplossingen over de wijken heen.


WAT DOE JE ALS OPBOUWWERKER?


Je werkt vanuit de visie en missie van Samenlevingsopbouw aan de doelstellingen van jouw project. Dit is een project dat jij met je collega’s in de wijk realiseert, in samenspraak met je collega’s in de 4 buurtwerken.


Je bouwt vertrouwensrelaties op met huidige en toekomstige bezoekers en vrijwilligers van jouw buurtwerk. Je werkt praktisch, agogisch en strategisch.


Je signaleert kansen in de omgeving en speelt er actief op in.


Je bent een ambassadeur van het buurtwerk in je wijk en je
werkt nauw samen met lokale partners.


Je kan met groepen werken aan gezamenlijk geformuleerde doelstellingen en je houdt rekening met de aanwezige draagkracht, het tempo en de competenties.


Je bouwt kennis op over je buurt en de thema’s waarrond je werkt door netwerking en vorming. Je integreert die kennis in je praktijk. Je werkt samen met collega’s in andere wijken om vanuit de lokale context te werken aan structurele oplossingen op stedelijk niveau.


Je brengt structuur in tijd en ruimte en stelt prioriteiten bij de uitvoering van het werk.

Solliciteren

Sollicitatiegesprekken gaan door op 15 of 16 juli.

Starten: Augustus 2020


Reageren voor: 12/07/2020
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Antwerpen