Profiel

  • Ervaring in het sociaal-cultureel werk en/ of het opbouwwerk is aanbevolen. Deze job vereist de vaardigheden die onder andere tijdens de opleiding ‘sociaal werk’ aangeleerd worden.

Organisatie

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw

Opbouwwerkers (M,V,X) in de sector Samenlevingsopbouw zetten in op het garanderen van grondrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Dit doen we door gemeenschappelijke problemen van maatschappelijke achterstelling en sociale uitsluiting weg te werken. We focussen hierbij op mechanismen en structuren die situaties van achterstelling en uitsluiting veroorzaken en in stand houden. Daartoe zetten we projecten op, starten we buurtwerkingen, verenigingen waar armen het woord nemen… Hiermee beogen we duurzame maatschappelijke verandering, met andere woorden duurzame oplossingen voor structurele problemen in de maatschappij.

Aanbod

  • Wij bieden een contract van bepaalde duur voor 100% van 1 september 2021 tot 31 augustus 2022.
  • Verloning volgens het barema en de normering binnen het decreet op het Maatschappelijk Opbouwwerk (PC 329): B1c / B1b
  • Standplaats: Turnhout
  • Sporadisch avond- en weekendwerk
  • Vlottende werkuren met een soepele compensatieregeling voor overuren
  • Woon/werk-verplaatsingsvergoeding
  • Vergoeding voor verplaatsingen in opdracht
  • Permanente bijscholing en vorming

GSM met belkrediet

Functieomschrijving

Gezocht! Sociaal-cultureel werker die – met véél outreachend werk - het project ‘Binken
weten beter! Ik kies zelf mijn energiecontract’ vorm geeft.


Jij gaat aan de slag in het project ‘Binken weten beter! Ik kies zelf mijn energiecontract’.


Met dit project zetten we in op het vergroten van de kennis over de energiemarkt en energiecontracten, bij (kwetsbare) burgers én diensten in Turnhout.


In onze dagelijkse praktijk stellen we met de regelmaat van de klok vast dat energiecontracten bij kwetsbare mensen heel wat kopzorgen veroorzaken. Via bedrieglijke deur-aan-deur-verkoop, verkoop via de telefoon of aan supermarkten en winkelketens, worden mensen verleid met beloftevolle lage voorschotfacturen en hoge kortingen. In werkelijkheid zitten ze opgezadeld met een duur energiecontract en een schrikwekkend hoge eindafrekening. Dit leidt bij mensen in of op de rand van armoede tot een (grotere) schuldenberg, veel stress en een zoektocht om van dat contract vanaf te geraken. Tegelijkertijd kan een aangepast energiecontract mensen net de kans bieden tot besparing, comfort en zekerheid. Vaak is men hier niet van op de hoogte en blijft men jarenlang bij dezelfde energieleverancier, uit gewoonte, of omdat men niet weet hoe prijzen en contracten te vergelijken. Een kans tot significante besparingen blijft hier dan jammerlijk onbenut.


Met onze binken-weten-beterbakfiets de wijken in!


We informeren mensen in een kwetsbare situatie over de werking van de energiemarkt en het belang van een goed contract. We verklaren de trukendoos van deur-aan-deur-verkopers en verkoop op afstand. Én de risico’s en gevolgen van dergelijke dure contracten. We maken hen weerbaarder tegen de verkooptechnieken, doordat ze die herkennen en zich ertegen kunnen wapenen. Anderzijds zetten we burgers ook proactief aan tot het (laten) uitvoeren van betrouwbare leveranciersvergelijkingen (zoals de V-test van VREG), zodat ze het meest voordelige energiecontract voor hun situatie kunnen kiezen.


Ook geven we (schuld)hulpverleners, dienstverleners en middenveldactoren meer inzicht in de wereld van energiecontracten, zodat zij op hun beurt cliënten, leden en gebruikers preventief kunnen informeren, hen helpen bij een leveranciersvergelijking of het rechttrekken van een duur contract of hen doorverwijzen naar de geschikte diensten.


Daarnaast brengen we mensen uit deze doelgroep samen in groep om na te denken over wat zij nodig hebben om geholpen te worden met hun energievragen. Welke begeleiding of vorm van hulp heeft de meeste impact op hun energiesituatie?


Tot slot maken we een eindproduct met getuigenissen en lokale beleidsaanbevelingen.

Solliciteren

Solliciteren kan per mail: ann.van.der.wilt@samenlevingsopbouw.be.
We verwachten de motivatiebrieven met CV ten laatste op zondag 1 augustus. Een eerste selectie gebeurt op basis hiervan. Sollicitatiegesprekken hebben plaats in de week van 2 augustus in ons hoofdkantoor in Mechelen. Indien jouw vakantieplannen deze timing doorkruisen, gelieve dit te vermelden bij sollicitatie zodat we een alternatieve timing kunnen hanteren.

Reageren voor: 01/08/2021
Solliciteren

Solliciteren kan per mail: ann.van.der.wilt@samenlevingsopbouw.be.
We verwachten de motivatiebrieven met CV ten laatste op zondag 1 augustus. Een eerste selectie gebeurt op basis hiervan. Sollicitatiegesprekken hebben plaats in de week van 2 augustus in ons hoofdkantoor in Mechelen. Indien jouw vakantieplannen deze timing doorkruisen, gelieve dit te vermelden bij sollicitatie zodat we een alternatieve timing kunnen hanteren.

Reageren voor: 01/08/2021
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen