Profiel

• De kandidaat moet een Bachelor in de menswetenschappen of minimaal 2 jaar relevante ervaring bezitten.


• Ervaring in het sociaal-cultureel werk en/ of opbouwwerk is aanbevolen.


• Deze job vereist de vaardigheden die onder andere tijdens de opleiding ‘sociaal werk’ aangeleerd worden.

Organisatie

Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Opbouwwerkers in de sector Samenlevingsopbouw zetten in op het garanderen van grondrechten voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Dit doen we door gemeenschappelijke problemen van maatschappelijke achterstelling en sociale uitsluiting weg te werken. We focussen hierbij op mechanismen en structuren die situaties van achterstelling en uitsluiting veroorzaken en in stand houden. Daartoe zetten we projecten op, starten we buurtwerkingen, verenigingen waar armen het woord nemen… Hiermee beogen we duurzame maatschappelijke verandering, met andere woorden duurzame oplossingen voor structurele problemen in de maatschappij.

Aanbod

• Wij bieden een contract van 0,80 VTE tot eind 2021 (waarvan 30% als vervangingscontract) en van 50% in 2022 (einde subsidiering op 31/12/2022) .


• Verloning volgens het barema en de normering binnen het decreet op het Maatschappelijk Opbouwwerk (PC 329): B1c / B1b.


• Standplaats: Mechelen


• Sporadisch avond- en weekendwerk


• Vlottende werkuren met een soepele compensatieregeling voor overuren


• Woon/werk-verplaatsingsvergoeding


• Vergoeding voor verplaatsingen in opdracht


• Permanente bijscholing en vorming


• GSM met belkrediet

Functieomschrijving

De opbouwwerker richt zich op deelnemers met een verleden in detentie. De taak van de opbouwwerker bestaat erin de doelgroep te vinden, te bereiken en een vertrouwensrelatie op te bouwen. De opbouwwerker biedt individuele begeleiding aan en zet samen met deelnemers stappen richting de arbeidsmarkt/een opleiding.


De opbouwwerker organiseert ook een groepstraject en gaat aan de slag met collectieve drempels die deelnemers ervaren.

Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Antwerpen