Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Functieomschrijving

Je komt terecht in GC Nohva, het gemeenschapscentrum in Neder-Over-Heembeek, een noordelijk deel van Brussel in volle evolutie. GC Nohva deelt het nieuwe Lendrik-gebouw met het lokaal dienstencentrum ADO Icarus en de Nederlandstalige bibliotheek. Het GC biedt buurtbewoners sportieve, creatieve en culturele activiteiten aan en werkt hierin samen met vrijwilligers en lokale verenigingen. In de zomer breekt Nohva uit naar pleinen voor wijkfeesten.

De gemeenschapscentra zetten zich met hart en ziel in voor de ontmoetings- en ontplooiingskansen van alle Brusselaars die aansluiting zoeken bij de Nederlandstalige gemeenschap. De gemeenschapscentra laten de stem van deze Brusselaars horen en doen actief en met succes aan gemeenschapsvorming.

Als medewerker onthaal en administratie in GC Nohva ben je het eerste aanspreekpunt voor bezoekers. Je werkt intensief samen met je collega’s en het Brussels netwerk van de 22 gemeenschapscentra.

Opdrachten:

− Je onthaalt en informeert met de glimlach, zowel aan de balie, telefonisch, per mail als op evenementen.

− Je verzamelt en verwerkt gegevens in de digitale plannings- en registratietools in functie van inschrijvingen voor activiteiten, zaalhuur, gebouwopvolging, etc.

− Je houdt informatie up to date, zowel de affiches en flyers aan het onthaal als de ondersteunende databanken zoals het adressenbestand.

− Je ondersteunt de werking zowel op logistiek als op administratief vlak.

− Je bent enthousiast aanwezig op grote evenementen waar het hele team de schouders onder zet.

− Je neemt deel aan relevante overlegmomenten, zoals het teamoverleg in het GC en aan het onthaaloverleg voor de 22 gemeenschapscentra.

Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

1. Dit is een selectie op niveau C. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:

− een diploma van het hoger secundair onderwijs;

− een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van het korte type;

− een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau C of B buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.27 rechtspositiebesluit);

− een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.

− Laatstejaarsstudenten 2022-2023 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma of getuigschrift hebben voorgelegd.

2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.

3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als medewerker bij de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport - entiteit Gemeenschapscentra kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.

Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan verlies je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie, en word je contractueel personeelslid met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Deze functie behoort immers tot een entiteit.

Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 6 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket

Als medewerker (met salarisschaal C111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 14 110 EUR en 22 610 EUR. Dit komt neer op een bruto maandwedde van 2.351,55 EUR en een netto maandwedde van 1.930,31 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

− Je ontvangt een eindejaarstoelage.

− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.

− Je krijgt een MIVB-abonnement.

− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.

− Je ontvangt maaltijdcheques.

− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.

− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.

− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.

− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.

− Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.

− Je kan bovendien genieten van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Categorie
Onthaal en administratie
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest