Organisatie

Vlaamse gemeenschapscommissie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij

aansluiting zoekt.

Functieomschrijving

Als onderwijsondersteuner ga je als coach aan de slag met schoolteams (en bredeschoolcoördinatoren, speelpeinmedewerkers). Je begeleidt hen op maat in de ontwikkeling van een sterke werking. Als onderwijsondersteuner bouw je mee aan kwaliteitsvol onderwijs, breed leren, ouderbetrokkenheid, omgaan met diversiteit, meertaligheid, armoede …

Je werkt ook samen met organisaties en diensten die je in deze opdracht kunnen helpen (pedagogische begeleiding, opvoedingsondersteunende diensten …).

Opdrachten

− Communiceer en functioneer jij vlot binnen een netwerk van diverse organisaties (scholen, brede scholen, begeleidingsdiensten …)?

− Heb je ervaring met het ondersteunen/coachen van en het vorming geven aan leraren, directies, zorgcoördinatoren, speelpleinmedewerkers …? Hou je hierbij rekening met lokale context?

− Kan je relativerend en diplomatisch optreden bij onvoorziene omstandigheden met aandacht voor vertrouwelijkheid?

− Heb je een verfrissende kijk op het betrekken van ouders bij het onderwijs van hun kind?

− Heb je ervaring met diverse groepen en oog voor de noden van kinderen uit kansarme gezinnen?

− Ga je creatief om met taal en meertaligheid van kinderen en hun ouders?

− Hou je ervan samen te werken in team en kan je ook zelfstandig aan de slag?

Profiel

Je bent in het bezit van een diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor, graduaat, kandidatuur) gerelateerd aan de onderwijssector

Diplomalijst vastgelegd in het VGC-personeelsstatuut (art. 1 van het collegebesluit nr. 09/202 van 23/04/09):

− Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

− Kleuteronderwijzer

− Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs

− Onderwijzer

− Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

− Geaggregeerde lager secundair onderwijs

− Professioneel Gerichte Bachelor / Hoger onderwijs van het korte type: logopedie en audiologie

− Hoger onderwijs van het korte type: logopedie

− Hoger onderwijs van het korte type: logopedie en audiologie, optie logopedie

− Professioneel Gerichte Bachelor / Academisch Gerichte Bachelor + bewijs van pedagogische bekwaamheid

Of een ander diploma maar beschikken over minstens 1 jaar relevante ervaring in de onderwijsbegeleiding.

Aanbod

− Voltijds (100 %) geco-contract van onbepaalde duur met ingang zo snel mogelijk.

− Loonschaal 1.80 - onderwijsondersteuner

− Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement) en ruime vormingsmogelijkheden.

Solliciteren

Stel je kandidaat door het registratieformulier www.jobsolutions.be/register/8834 in te vullen.

De selectiegesprekken zijn gepland in de Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging en mag je aangeven welke dag het beste uitkomt.

Solliciteren

Stel je kandidaat door het registratieformulier www.jobsolutions.be/register/8834 in te vullen.

De selectiegesprekken zijn gepland in de Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging en mag je aangeven welke dag het beste uitkomt.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest