Profiel

Gewenst profiel

GECO gerechtigd zijn. (referentienummer vacature = 1195729)
Om in aanmerking te komen voor het GECO-statuut moet je binnen het Brussels hoofdstedelijk gewest wonen én
− 6 maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende gedurende het jaar dat de aanstelling vooraf gaat;
− of 1 dag volledig uitkeringsgerechtigd zijn, indien u ouder bent dan 40 jaar;
− of reeds werken binnen een GECO-contract.


Wie zoeken we?
Je bent in het bezit van een diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor, graduaat, kandidatuur) gerelateerd aan de onderwijssector
Diplomalijst vastgelegd in het VGC-personeelsstatuut (art. 1 van het collegebesluit nr. 09/202 van 23/04/09):
− Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs
− Kleuteronderwijzer
− Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs
− Onderwijzer
− Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
− Geaggregeerde lager secundair onderwijs
− Professioneel Gerichte Bachelor / Hoger onderwijs van het korte type: logopedie en audiologie
− Hoger onderwijs van het korte type: logopedie
− Hoger onderwijs van het korte type: logopedie en audiologie, optie logopedie
− Professioneel Gerichte Bachelor / Academisch Gerichte Bachelor + bewijs van pedagogische bekwaamheid
Of een ander diploma maar beschikken over minstens 1 jaar relevante ervaring in de onderwijsbegeleiding.
Competentieprofiel
Waardegebonden competenties
− dienstbaar zijn
− integer handelen
− betrokken zijn
Niveaugebonden competenties
Interactief gedrag
− mondeling vaardig zijn
− schriftelijk vaardig zijn
− samenwerken
Omgaan met informatie
− problemen analyseren
− oordelen vormen
Probleemoplossend gedrag
− resultaatgericht werken
− klantgericht handelen
Beheersmatig gedrag
− plannen en organiseren
Taken en processen opvolgen
Functiegebonden competenties
− kennis hebben van de onderwijswereld in het algemeen en het Nederlandstalig onderwijs in Brussel in het bijzonder; onderwijsontwikkelingen en schoolstructuur en in staat zijn om zich in te werken in nieuwe inhouden op basis van deze ontwikkelingen
− kennis hebben over de mogelijkheden die de schoolomgeving kan bieden in functie van leerkansen en leerlingenresultaten bij kinderen


Organisatie

VGC

Aanbod

− Voltijds (100 %) geco-contract van onbepaalde duur met ingang zo snel mogelijk.
− Loonschaal 1.80 - deskundige
− Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis, maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeer (ook MIVB-abonnement) en ruime vormingsmogelijkheden.

Functieomschrijving

Omschrijving van de vacature

Als onderwijsondersteuner ga je als coach aan de slag met schoolteams (en bredeschoolcoördinatoren, speelpeinmedewerkers). Je begeleidt hen op maat in de ontwikkeling van een sterke werking. Als onderwijsondersteuner bouw je mee aan kwaliteitsvol onderwijs, breed leren, ouderbetrokkenheid, omgaan met diversiteit, meertaligheid, armoede, …
Je werkt ook samen met organisaties en diensten die je in deze opdracht kunnen helpen (pedagogische begeleiding, opvoedingsondersteunende diensten, …).


Opdrachten:


− Communiceer en functioneer jij vlot binnen een netwerk van diverse organisaties (scholen, brede scholen, begeleidingsdiensten, …)?
− Heb je ervaring met het ondersteunen/coachen van en het vorming geven aan leraren, directies, zorgcoördinatoren, speelpleinmedewerkers, …? Hou je hierbij rekening met lokale context?
− Kan je relativerend en diplomatisch optreden bij onvoorziene omstandigheden met aandacht voor vertrouwelijkheid?
− Heb je een verfrissende kijk op het betrekken van ouders bij het onderwijs van hun kind?
− Heb je ervaring met diverse groepen en oog voor de noden van kinderen uit kansarme gezinnen?
− Ga je creatief om met taal en meertaligheid van kinderen en hun ouders?
− Hou je ervan samen te werken in team en kan je ook zelfstandig aan de slag?


Solliciteren

Stel je kandidaat en stuur ons je cv, motivatiebrief en, indien van toepassing, een kopie van je hoogst behaalde diploma en een historiek van VDAB.
Dat kan:
Via e-mail: jobs.vgc@vgc.be, met als onderwerp ‘geco-onderwijsondersteuner’
De selectiegesprekken verlopen door de corona-maatregelen digitaal. Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging.

Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Contacteer dan mevrouw Karin Grégoir via Karin.gregoir@vgc.be.

Reageren voor: 31/08/2021
Solliciteren

Stel je kandidaat en stuur ons je cv, motivatiebrief en, indien van toepassing, een kopie van je hoogst behaalde diploma en een historiek van VDAB.
Dat kan:
Via e-mail: jobs.vgc@vgc.be, met als onderwerp ‘geco-onderwijsondersteuner’
De selectiegesprekken verlopen door de corona-maatregelen digitaal. Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging.

Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Contacteer dan mevrouw Karin Grégoir via Karin.gregoir@vgc.be.

Reageren voor: 31/08/2021
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest