Profiel

Onafhankelijke bestuurders moeten een algemene deskundigheid hebben inzake bestuur en een specifieke deskundigheid hebben inzake de inhoudelijke materie en het beleidsveld waarin het VAF actief is. Er wordt verwacht dat bestuurders interesse hebben voor de audiovisuele en culturele wereld, de Vlaamse en internationale beleidscontext, en beschikken over een professioneel netwerk.


Het VAF wenst zijn Raad van Bestuur inhoudelijk te versterken met expertise die complementair en versterkend is aan de kennisen ervaring van de andere leden.

Organisatie

Vlaams Audiovisueel Fonds vzw

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) vzw beheert in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap het VAF/Filmfonds, het VAF/Mediafonds, het VAF/Gamefonds en – in samenwerking met en opdracht van het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen - het economisch fonds Screen Flanders.

Het VAF is gevestigd in het Huis van de Vlaamse film in Brussel.

Het VAF heeft tot doel om binnen de Vlaamse Gemeenschap:

  • omkadering te bieden aan de professionele onafhankelijke audiovisuele sector
  • de creatie/productie van audiovisuele content te ondersteunen (films, reeksen, niet-lineaire creaties, games)
  • in te zetten op begeleiding, talentontwikkeling en promotie
  • filmbeleving en –educatie te stimuleren
  • de professionele audiovisuele sector in kaart te brengen via dataverzameling en –analyse
  • het duurzaam filmen te bevorderen

Aanbod

Enthousiast zijn over de missie en opdracht van het VAF en bereid zijn om constructief mee te bouwen aan een organisatie die, samen met de sector, voor grote uitdagingen staat (o.m. met betrekking tot het publieksbereik voor de ondersteunde audiovisuele creaties in het digitale tijdperk).


Bereid zijn voldoende tijd te investeren in het mandaat van onafhankelijk bestuurder, aanwezig te zijn op de vergaderingen van deRaad van Bestuur en deze vergaderingen degelijk voor te bereiden. De vergaderingen vinden plaats in Brussel, bij het VAF. Meestal wordt vergaderd op de eerste maandag van de maand vanaf 16u30.

Functieomschrijving

De Raad van Bestuur bestaat in totaal uit elf leden, waaronder vier onafhankelijke leden en zeven leden die werden voorgedragen door de Vlaamse Regering. Daarnaast wonen twee regerings-commissarissen en de dagelijkse leiding de bestuursvergaderingen bij.


De Raad van Bestuur is het orgaan dat, in nauwe samenwerking met de dagelijkse leiding, het algemeen beleid van het VAFbepaalt. De Raad neemt alle maatregelen die nodig zijn om de missie van de organisatie te realiseren, de continuïteit van deorganisatie te garanderen en de beheersovereenkomst(en) met de Vlaamse overheid uit te voeren.


De Raad van Bestuur vergaderde in de afgelopen jaren minimaal tien keer per jaar.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Freelance
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest