Profiel

 • Je hebt voeling met (de grootstedelijke context van) Brussel en/of met Vlaanderen.
 • Je bent ervaren in één of meerdere van volgende domeinen: bibliotheekwezen, communicatie, bestuurlijk en juridisch beheer, financieel beleid, innovatie of het maatschappelijk middenveld (onderwijs, cultuur, jeugd welzijn en gezondheid).
 • Je stelt je altijd respectvol op tegenover anderen.
 • Je bent integer en toegewijd.

Vormvoorwaarden


 • Je hebt tijdens het voorbije jaar geen betekenisvolle zakelijke relatie gehad met Muntpunt, noch rechtstreeks, noch als vennoot, aandeelhouder of raadslid, noch als lid van het Muntpuntdirectieteam.
 • Je kan je tijdens de kantooruren, gemiddeld acht keer per jaar, vrijmaken om deel te nemen aan de samenkomsten van het bestuursorgaan.

Onafhankelijkheidsvoorwaarden


De onafhankelijke bestuurders worden geselecteerd op basis van:


 • hun bestuurservaring en -capaciteiten
 • hun specifieke deskundigheid op relevante domeinen
 • hun onafhankelijkheid t.a.v. de stakeholders en het management van Muntpunt

De onafhankelijkheidscriteria worden verduidelijkt in de code ‘goed bestuur’ die uitgewerkt is door de Universiteit Antwerpen https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/fonds-voor-cultuurmanagement/onderzoek-publicaties/bestuurscode-cultuur/

Organisatie

MUNTPUNT

Muntpunt is de grootste Nederlandstalige bibliotheek van Brussel. Het startpunt voor nieuwsgierige geesten. Het infopunt voor wie z’n weg zoekt in de stad. Het vertrekpunt voor iedereen die wil wonen, werken, studeren of leven in het bruisende Brussel.

Je vindt ons in het centrum van Brussel, aan het Muntplein, waar ongeveer 75 medewerkers van maandag tot zaterdag dagelijks meer dan 2000 bezoekers verwelkomen.

Wij werden in 2011 bij decreet opgericht als een extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid. Dit statuut brengt een aantal verplichtingen met zich mee. Zo moet in ons bestuursorgaan minstens een derde van de stemgerechtigde leden ‘onafhankelijke bestuurder’ zijn.
Concreet betekent dit dat we nu op zoek zijn naar vier onafhankelijke bestuurders.

Aanbod

 • De raadsleden krijgen een presentievergoeding conform het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de vergoedingen van bestuurders van EVA’s.
 • De leden worden gedekt door een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Functieomschrijving

Het bestuursorgaan van Muntpunt stelt alle nodige handelingen ter ondersteuning van de verwezenlijking van de missie en kernopdrachten van de organisatie.


 • Als lid van het bestuursorgaan geniet je de volheid van bestuursbevoegdheid en zie je toe op de wijze waarop Muntpunt geleid wordt.
 • Samen met je collega-bestuurders neem je alle belangrijke beleidsbeslissingen, waaronder ook de goedkeuring van de beleidsplannen en samenwerkingsovereenkomsten.
 • Als raadslid engageer je je om de continuïteit en ontwikkeling van Muntpunt te garanderen en de middelen efficiënt in te zetten.
 • Je onderschrijft het charter ‘deugdelijk bestuur’ van de organisatie.
Solliciteren

Interesse?

Stuur je CV en een begeleidende motivatiebrief naar: voorzitter@muntpunt.be
Vergeet als onderwerp niet te vermelden: ‘kandidatuur onafhankelijke bestuurder bestuursorgaan Muntpunt’

Meer info: met vragen over deze vacature kan je terecht bij Roel Leemans, algemeen directeur, via roel.leemans@muntpunt.be

Reageren voor: 13/09/2021
Solliciteren

Interesse?

Stuur je CV en een begeleidende motivatiebrief naar: voorzitter@muntpunt.be
Vergeet als onderwerp niet te vermelden: ‘kandidatuur onafhankelijke bestuurder bestuursorgaan Muntpunt’

Meer info: met vragen over deze vacature kan je terecht bij Roel Leemans, algemeen directeur, via roel.leemans@muntpunt.be

Reageren voor: 13/09/2021
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest