Voltijds Vast


Organisatie
VLAMO VZW
VLAMO overkoepelt, als erkende landelijke organisatie voor instrumentale amateurmuziek in Vlaanderen, meer dan 1200 amateurmuziekverenigingen. Het gaat vooral om harmonie– en fanfareorkesten, maar ook om brass– en bigbands, symfonische orkesten, blaaskapellen, drum– en percussiegroepen, showkorpsen, majo-twirls, accordeon– en mandolinegroepen en tal van andere ensembles.

VLAMO wil de instrumentale amateurmuziek in Vlaanderen laten bloeien. Die missie is divers. Enerzijds is er een artistiek aspect: het centraal plaatsen van goede, actuele en originele muziek. Anderzijds is er een menselijk aspect: muziekbeoefening in orkestverband betekent dat een zeer heterogene groep mensen met een verschillende sociale achtergrond en (muzikale) opleiding samenwerkt. VLAMO helpt om die noodzakelijke samenwerking mogelijk te maken. Tenslotte verleent VLAMO ondersteuning op bestuurlijk vlak: bijvoorbeeld inzake jeugdbeleid, rekrutering, concerten, beheer van een vereniging, boekhouding, enz.

Verder werkt VLAMO mee aan het slopen van muren: muren binnen de verenigingen, tussen de orkesten onderling, tussen dorpen en steden. Door een grotere toenadering tussen alle betrokkenen (componisten, dirigenten, muzikanten, muziekacademies en –uitgeverijen) en de geïnteresseerden (publiek, media, overheidsdiensten,…) moet de belangstelling en de waardering voor de instrumentale muziek groeien en kan de amateurmuziekbeoefening haar rechtmatige plaats als artistiek gegeven waarmaken.

De wereld van de instrumentale muziek is in volle ontwikkeling. De orkesten, hun repertoire, hun manier van werken, hun optredens, ledenbestand en instrumentarium zijn niet meer zoals vroeger. VLAMO wil de komende jaren inzetten op meer creativiteit, een betere communicatie, diversiteit en een verdere professionalisering van de werking.

VLAMO helpt de verenigingen en de individuele muzikanten om die evolutie te kunnen volgen.
Functie
VLAMO is op zoek naar een gemotiveerde, positief ingestelde office manager / beleidsmedewerker. De office manager zal heel nauw samenwerken met de algemeen directeur en is verantwoordelijk voor het opvolgen van de verzekeringen, de praktische organisatie van het kantoor en het optimaliseren van de administratieve processen. Hierbij is een professionele, nauwkeurige, communicatieve en hands-on ingesteldheid belangrijk. Daarnaast is het ook belangrijk dat de nieuwe medewerker interesse heeft in beleid en sterke redactionele vaardigheden heeft.
De wereld van de instrumentale amateurmuziek is in volle ontwikkeling en drijft mee op een dynamische vibe. In onderstaande vacature wordt uitgebreid uiteengezet wat de omstandigheden en de vereisten voor deze functie zijn.

Taakomschrijving:

De VLAMO–personeelsleden zijn actief in het centrale secretariaat in Gent en in trefpunten in de vijf Vlaamse provincies.
Deze structuur vraagt een bijzondere aandacht van de office manager, die in nauw overleg en onder leiding van de algemeen directeur volgende taken heeft:

Organisatorische taken (o.m.):

• Kantoormanagement (centraal en provinciale trefpunten)
• Uitwerken, opvolgen en verbeteren van de interne procedures (Integrale Kwaliteitszorg).
• Voorbereiden, notuleren en opvolgen van (bestuurs-)vergaderingen
• Informatiebeheer en archivering
• Beheer van het gebouw in Gent m.i.v. de relaties met de huurders.

Inhoudelijke opdrachten (o.m.):

• Opvolging juridische – en verzekeringsdossiers;
• Coördinatie Vlamo–administratie en ledenbeheer

Profiel
- Professionele ingesteldheid
- Nauwkeurig werker
- Interesse in verzekeringen en wetgeving
- Interesse in de optimalisatie van systemen en werkprocessen
- Enkele jaren werkervaring
- Hands-on organisator
- Grote vaardigheden op het vlak van zelfstandig werken en organiseren
- Vlot communiceren en in teamverband kunnen werken
- Neemt graag de pen in de hand
- Uitgesproken interesse in beleid
- Ervaring in het muziekverenigingsleven is een pluspunt

Opleidingsniveau:
Masterdiploma of bachelordiploma met relevante ervaring

Werkomstandigheden:
Plaats van tewerkstelling: Gent
De functie vereist dienstverplaatsingen in heel Vlaanderen. VLAMO promoot het gebruik van het openbaar vervoer, maar voor avondvergaderingen of –activiteiten is dit niet altijd evident. Beschikken over een rijbewijs B is daarom wenselijk.
Weekend- en avondwerk zijn inherent aan de job.
Aanbod
Plaats van tewerkstelling: Gent
De functie vereist dienstverplaatsingen in heel Vlaanderen. VLAMO promoot het gebruik van het openbaar vervoer, maar voor avondvergaderingen of –activiteiten is dit niet altijd evident. Beschikken over een rijbewijs B is daarom wenselijk.
Weekend- en avondwerk zijn inherent aan de job.

Verloning
- Salaris op basis van de barema’s PC 329 (sociaal-culturele sector)
- Relevante werkervaring wordt erkend bij de berekening van de anciënniteit
- Indien er op verplaatsing gewerkt wordt is een verplaatsingsvergoeding voorzien
Solliciteren
Contactpersoon: jozef.alpaert@vlamo.be
Reageren voor: 20/06/2019

Geïnteresseerden sturen voor 20 juni 2019 een brief met motivatie en curriculum vitae naar jozef.alpaert@VLAMO.be De geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef en een gesprek met de directie en enkele bestuurders.