Organisatie

AFS Low Lands - Interculturele Programma's

AFS Interculturele Programma’s vzw is een vrijwilligersorganisatie die deel uitmaakt van een wereldwijd netwerk dat jongeren en gezinnen via interculturele leerervaringen een open blik op een multiculturele samenleving en geglobaliseerde wereld wil bieden.
AFS wil alle mensen - ongeacht hun achtergrond, religie, financiële mogelijkheden of opleidingsniveau - de kans geven tot intercultureel leren en het zichzelf ontwikkelen tot actieve wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige wereld.
AFS ontwikkelt hiervoor initiatieven binnen 4 domeinen: boeiend vrijwilligerswerk, internationale uitwisselingen, educatieve diensten en producten en advocacy projecten.
In de Low Lands zetten meer dan 800 vrijwilligers (ondersteund door een professionele staf van 16 mensen) zich in om dit doel te bereiken.

Functieomschrijving

Als regionaal medewerk(st)er ben je voor 60% van je taken verantwoordelijk voor alles wat de AFS-werking in regio OOST betreft, zoals het ondersteunen van de lokale comités (zowel voor jongere als volwassen vrijwilligers), vrijwillige voorzitters coachen, evenementen promoten, regionale samenwerking tussen AFS comités stimuleren, deelnemers aan AFS-programma’s ondersteunen bij problemen (zowel jongeren als gezinnen) en een regionaal netwerk uitbouwen ter ondersteuning van de missie en impactdoelen van AFS.
Je stuurt samen met de vrijwillige voorzitters de dagelijkse werking van de lokale AFS-groepen aan, ondersteunt en coacht de lokale vrijwilligers en helpt hen initiatieven te organiseren om mee te bouwen aan de nationale AFS-structuur, -strategie en -missie.
Je bouwt een regionaal netwerk van gelijksgezinde organisaties, scholen en educatieve instellingen uit om samen met anderen maximale impact in de samenleving te creëren.
Vanuit je lokale nabijheid informeer je de bestuurders en je collega’s over de noden van de vrijwilligers en zorg je dat het nationale beleid aansluit bij de vrijwilligersrealiteit.

Als verantwoordelijke Oost heb je voor 40% een nationale verantwoordelijkheid op het gebied van ‘Oriëntaties voor programmadeelnemers’, met andere woorden zowel de omkadering, ondersteuning en vorming van onze programmadeelnemers in de Low Lands (buitenlandse deelnemers in Vlaanderen en Nederland) als de voorbereiding, vorming en nazorg voor onze deelnemers in het buitenland. Je begeleidt en ondersteunt zowel de jongeren zelf als hun ouders bij het internationaal avontuur dat zij tegemoet gaan hetzij als zend- hetzij als gastouder.

Profiel

Kennis en vaardigheden

 • Je weet hoe je vrijwilligersploegen moet motiveren, enthousiasmeren en ondersteunen,
 • Je weet wie de ‘Nieuwe vrijwilliger’ is en hoe deze te benaderen.
 • Je hebt kennis van en ervaring met vrijwilligersmanagement.
 • Je kunt strategie en doelstellingen omzetten in concrete acties: m.a.w. je kunt de AFS-missie en -strategie vertalen in concrete (lokale/regionale) projecten.
 • Je bent een krak in actief luisteren, conflictbemiddeling en omgaan met weerstand.
 • Je weet hoe je processen moet uittekenen en opvolgen en hoe je een goede back-planning opstelt en uitrolt.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden zowel in het Nederlands als in het Engels.
 • Je bent je bewust van culturele verschillen in communicatie en relatie en weet hoe ermee om te gaan.
 • Je hebt ervaring met en kennis van het opzetten van concrete trainingstrajecten.
 • Je geeft graag workshops aan jongeren en volwassenen en weet hoe een sterke workshop van A tot Z uit te werken.
 • Je hebt kennis van algemeen didactische principes en speldidactiek.
 • Je bent goed in het spreken voor een groep.

Gedragscompetenties

 • Je bent sociaal vaardig, legt vlot contacten en kunt je aanpassen aan verschillende soorten mensen en ploegen.
 • Je neemt gemakkelijk initiatief en weet hoe om te gaan met stresssituaties.
 • Je bent ondernemingsgezind en niet bang van verandering en innovatie: je ziet eerder de opportuniteiten dan de problemen.
 • Je weet hoe in een snel veranderende, chaotische en creatieve realiteit toch het overzicht te houden en het doel te bewaken.
 • Je werkt vlot in teamverband en kan ook zelfstandig je plan trekken.
 • Je bent sterk in je eigen timemanagement en in zelfzorg.
 • Je bent collegiaal en flexibel als de goede (samen)werking dit vereist.
 • Je bent leergierig.
 • Je bent feedbackgericht
 • Je bent oplossingsgericht.
 • Je gelooft in de kracht van vrijwilligers en handelt daarnaar.
 • Je bent sterk in contact leggen, netwerken uitbouwen en in het duurzaam uitwerken van relaties, co-creaties en projecten om via samenwerking met andere organisaties de efficiëntie en impact van onze AFS acties te verhogen.
 • Je weet hoe je te bewegen op de smalle lijn tussen het werken met ‘klanten’ in een professionele setting en tegelijkertijd met ‘vrijwilligers’ in een leer-, experimenteer- en amuseer-omgeving.

Pluspunten

 • Je hebt kennis van internationalisering en/of global competence education.
 • Je bent zelf als vrijwilliger actief (geweest)
 • Je bent goed op de hoogte van de actuele nationale AFS-werking en –missie
 • Je hebt een diploma hoger of universitair onderwijs
 • Je beschikt over een rijbewijs (of bent bereid dit te behalen)

Voorwaarden

 • Je woont in de regio OOST of bent bereid om je er te vestigen (provincies Limburg of Antwerpen). Je werkt structureel van thuis uit (en bent meestal onderweg in je eigen regio) maar wordt voor overleg en intervisie regelmatig op het AFS-kantoor in Mechelen verwacht.
 • Je engageert je tot regelmatig avond- en weekendwerk en bent flexibel waar het werken met vrijwilligers en programma-deelnemers dat vereist.
 • Je gelooft dat in de huidige samenleving en wereld ‘ globalisering’ en ‘superdiversiteit’ zowel een uitdaging als een opportuniteit en meerwaarde zijn en wilt je bijdrage leveren om iedereen de kans te geven een actieve wereldburger te worden.
 • Deze job wordt deels geleid door seizoens-pieken die maken dat de mogelijkheden tot vakantie op bepaalde momenten beperkt zijn (afhankelijk van de behaalde doelen) en in die periodes extra flexibiliteit vereist kan zijn.

Aanbod

 • Een 100% job in een dynamische regionale en internationale werkomgeving;
 • Een gevarieerde job met veel kans tot eigenaarschap en verantwoordelijkheid.
 • De kans om in een internationale context zowel dichtbij (Benelux) als veraf (het hele internationale AFS netwerk) mee te werken aan een relevante missie.
 • Deel uitmaken van een klein team van vrijwilligerscoördinatoren in Vlaanderen en Nederland dat elkaar steunt, versterkt en uitdaagt.
 • Een creatieve vrijwilligersomgeving waar je met veel kans tot eigen initiatief vrijwilligers kan doen leren en excelleren.
 • Een flexibele arbeidsduurregeling en een rechtvaardige regeling inzake vakantie en overuren.
 • Een eerlijke verloning met een rechtvaardige compensatie voor thuiswerk en werkgerelateerde verplaatsingen. Een contract van onbepaalde duur volgens barema B1c (of b1b afhankelijk van relevante anciënniteit), maaltijdcheques ter waarde van € 7/dag, maximaal eco-, cultuur en sportcheques, een groepsverzekering en een hospitalisatieverzekering.
Solliciteren

Richt je CV en motivatiebrief uiterlijk op 9 december aan Caroline Steyaert via caroline.steyaert@afs.org. De eerste selectieronde bestaat uit een schriftelijke proef (thuis te maken) en een kort (online) gesprek op 15 of 16 december. De tweede en laatste ronde vindt plaats in Mechelen op 19 of 2/12. Indiensttreding is voorzien asap.

Reageren voor: 09/12/2022
Solliciteren

Richt je CV en motivatiebrief uiterlijk op 9 december aan Caroline Steyaert via caroline.steyaert@afs.org. De eerste selectieronde bestaat uit een schriftelijke proef (thuis te maken) en een kort (online) gesprek op 15 of 16 december. De tweede en laatste ronde vindt plaats in Mechelen op 19 of 2/12. Indiensttreding is voorzien asap.

Reageren voor: 09/12/2022
Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen