Organisatie

VLAMO

VLAMO overkoepelt, als erkende landelijke organisatie voor instrumentale amateurmuziek in Vlaanderen, meer dan 1200 amateurmuziekverenigingen. Het gaat vooral om harmonie– en fanfareorkesten, maar ook om brass- en bigbands, symfonische orkesten, blaaskapellen, drum- en percussiegroepen, showkorpsen, majo-twirlgroepen, accordeon- en mandolinegroepen en tal van andere ensembles.

VLAMO wil de instrumentale amateurmuziek in Vlaanderen laten bloeien. Die missie is divers. Enerzijds is er een artistiek aspect: het centraal plaatsen van goede, actuele en originele muziek. Anderzijds is er een menselijk aspect: muziekbeoefening in orkestverband betekent dat een zeer heterogene groep mensen met een verschillende sociale achtergrond en (muzikale) opleiding samenwerkt. VLAMO helpt om die noodzakelijke samenwerking mogelijk te maken. Ten slotte verleent VLAMO ondersteuning op bestuurlijk vlak: bijvoorbeeld inzake jeugdbeleid, rekrutering, concerten, beheer van een vereniging, boekhouding, enz.

Verder werkt VLAMO mee aan het slopen van muren: muren binnen de verenigingen, tussen de orkesten onderling, tussen dorpen en steden. Door een grotere toenadering tussen alle betrokkenen (componisten, dirigenten, muzikanten, muziekacademies en -uitgeverijen) en geïnteresseerden (publiek, media, overheidsdiensten, …) moet de belangstelling en de waardering voor de instrumentale muziek groeien en kan de amateurmuziekbeoefening bloeien.

De wereld van de instrumentale muziek is in volle ontwikkeling. De orkesten, hun repertoire, hun manier van werken, hun optredens, ledenbestand en instrumentarium zijn niet meer zoals vroeger. VLAMO wil de komende jaren inzetten op meer creativiteit, een betere communicatie, diversiteit en een verdere professionalisering van de werking.

VLAMO helpt de verenigingen en de individuele muzikanten om die evolutie te kunnen volgen.Functieomschrijving

Taakomschrijving


Voor alle onderstaande taken is begeleiding voorzien in de beginfase. Overleg zal er steeds zijn maar na verloop van tijd wordt wel een zelfstandige werkattitude verwacht. • Beheer van de partiturenbibliotheek
 • Opvolging van de ontleningsaanvragen
 • Optimaliseren van het bibliotheeksysteem
 • De digitale transitie mee vormgeven
 • Vrijwilligers aansturen die partituren willen scannen
 • Artikels schrijven voor ons magazine Klankbord
 • Begeleiden en opvolgen van de ‘stuurgroep harmonie en fanfare’.
  • Voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen
  • Opmaken van de verslagen
  • Opvolgen van de gemaakte afspraken
  • Organiseren van projecten

Profiel

Opleidingsniveau


Bachelor of master met relevante ervaring als pluspunt.

We denken hierbij in de eerste plaats aan musicologie en/of een opleiding informatiebeheer of bibliotheekwetenschappen. Maar ook andere opleidingen komen in aanmerking.


Bijzondere profielaspecten


 • Uitgesproken interesse in muziek en in het bibliotheekwezen
 • Neemt graag de pen in de hand
 • Ervaring in het muziekverenigingsleven
 • Enkele jaren werkervaring (pluspunt)
 • Grote vaardigheden op het vlak van zelfstandig werken en organiseren
 • Graag projecten uitwerken
 • Vlot communiceren
 • Professionele ingesteldheid
 • Nauwkeurige werker

Aanbod

Werkomstandigheden


Plaats van tewerkstelling: Gent


De functie vereist af en toe dienstverplaatsingen in heel Vlaanderen. VLAMO promoot het gebruik van het openbaar vervoer, maar voor avondvergaderingen of -activiteiten is dit niet altijd evident. Beschikken over een rijbewijs B is daarom wenselijk.


Weekend- en avondwerk zijn inherent aan de job, maar worden ruim gecompenseerd in overuren.


Verloning


 • Salaris op basis van de barema’s PC 329 (sociaal-culturele sector)
 • Relevante werkervaring wordt erkend bij de berekening van de anciënniteit.
 • Indien er op verplaatsing gewerkt wordt is een verplaatsingsvergoeding voorzien.
 • Er wordt een vergoeding voorzien voor woon-werkverkeer (treinabonnement, fietsvergoeding, …).
 • Er wordt een bureauvergoeding voorzien voor telewerk.
 • Er wordt een telefoonvergoeding voorzien.
Solliciteren

Selectieprocedure

Geïnteresseerden sturen ten laatste op 30 november 2021 een brief met motivatie en curriculum vitae naar secretariaat@vlamo.be

De geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef en een gesprek met de directie en enkele bestuurders.

Reageren voor: 30/11/2021
Solliciteren

Selectieprocedure

Geïnteresseerden sturen ten laatste op 30 november 2021 een brief met motivatie en curriculum vitae naar secretariaat@vlamo.be

De geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef en een gesprek met de directie en enkele bestuurders.

Reageren voor: 30/11/2021
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Oost-Vlaanderen