Deeltijds Vrijwilligerswerk


Organisatie
Wereldmediahuis vzw
Wereldmediahuis vzw is de uitgever van MO*magazine en van MO.be.
Functie
Wij zijn op zoek naar gedreven en onafhankelijke bestuurders die binnen de raad van bestuur bijdragen aan de realisatie van de missie van Wereldmediahuis. In een voor media snel wisselende en uitdagende omgeving, waarbij ook het verdienmodel steeds meer onder druk komt te staan, verleent de raad van bestuur strategische ondersteuning aan het operationele team.
Profiel
De aanwezigheid van relevante competenties staat centraal in de beoordeling van de kandidaturen. Meer specifiek willen wij de volgende profielen en competenties binnen de RvB aanwezig hebben:

a. een voor Wereldmediahuis interessant netwerk
b. kennis en ervaring in media (algemeen)
c. expertise in nieuwe media en nieuwe technologieën
d. aantoonbare betrokkenheid bij de samenleving en de (wereld)politiek
e. verbondenheid met mondiaal georiënteerd middenveld
Uiteraard zoeken we niet alleen de witte konijnen die al deze kenmerken of competenties combineren. We nodigen u uit om aan te geven welke inbreng u zelf kan doen als (kandidaat)bestuurder.

MO* streeft naar een goed evenwicht qua gender en diversiteit en wil kandidaten aanmoedigen die ons toelaten om dat doel te bereiken.
Aanbod
Bestuurders van Wereldmediahuis zijn beschikbaar voor 4 à 6 raden van bestuur en 2 algemene vergaderingen per jaar, ook overdag. Er is geen vergoeding voorzien.
Solliciteren
Contactpersoon: Bernard Sintobin
Reageren voor: 21/01/2018

Wij verwachten uw gemotiveerde kandidatuur (brief + curriculum vitae) ten laatste op 21 januari 2018, gericht aan de heer Frank Beke, voorzitter Wereldmediahuis vzw, via bernard.sintobin@mo.be.