Voltijds Vast


Organisatie
De Stichting KANAL
De Stichting streeft een belangeloos doel van artistieke aard na. Haar hoofddoel is om in de voormalige Citroën-garage aan het IJzerplein een cultuurcentrum met een regionale dimensie op te zetten, met onder meer de oprichting van een museum voor moderne en hedendaagse kunst evenals het onthaal van CIVA. Naast de beeldende kunst streeft de Stichting naar de promotie en de verspreiding van alle andere kunstvormen (design, architectuur, muziek, dans, vormgeving, literatuur, poëzie, theater, enz.) of van elke studie, elk onderzoek of elke animatie gericht op een beter begrip van de hedendaagse kunst. De Stichting Kanal heeft een structureel partnerschap met het Centre Pompidou.
Functie
Uw taken
De medewerk(st)er Nationale en internationale lobby werkt onder leiding van de CEO/projectleider en heeft als belangrijkste taken:
- Het uitbouwen van een netwerk gelinkt aan de activiteiten van de Stichting, die hem/haar in staat stellen om nationale en internationale contacten te leggen;
- De aanwezigheid van Kanal voorbereiden en organiseren tijdens de missies georganiseerd door de Gewesten en de federale overheid (koninklijke en economische missies,...);
- Het coördineren van de contacten en een strategische analyse maken van de nationale en internationale netwerken (touroperators, instellingen, buitenlandse staten, promotie van Brussel, enz.);
- Samenwerken met nationale partners om op het internationale vlak tot gemeenschappelijke institutionele standpunten en aanbiedingen te komen;
- Contacten leggen met de Europese en internationale instellingen die in Brussel vertegenwoordigd zijn;
- Financieringsbronnen zoeken (Europese subsidies) voor de ontwikkeling van specifieke projecten en subsidiedossiers aansturen;
- Dossiers voorbereiden in verband met evenementen, colloquia, fora en beurzen, voor de leden van de Stichting die hieraan deelnemen en, indien nodig, optreden namens de Stichting;
Profiel
Uw profiel
- U hebt een universitair masterdiploma of gelijkwaardig;
- U hebt minstens 5 jaar professionele ervaring in de internationale betrekkingen;
- U beheerst de procedures voor het indienen van dossiers bij de verschillende Europese instellingen en fondsen;
- De culturele sector en de wereld van de musea, zowel nationaal als internationaal, zijn u bekend;
- U werkt graag in teamverband, maar u kunt uw eigen werk ook zelfstandig organiseren met respect voor de gestelde deadlines;
- U bent sociaal en heel klantgericht;
- U beheerst de gangbare kantoorsoftware (Word, Excel, Outlook, enz.)
- U beschikt over een uitstekende kennis (mondeling en schriftelijk) van het Frans, het Nederlands en het Engels. Kennis van andere talen is een pluspunt.

Aanbod
Ons aanbod
- Een voltijds contract van onbepaalde duur;
- Indiensttreding uiterlijk in juli 2020
- Salaris en extralegale voordelen conform uw verantwoordelijkheden en ervaring.
Solliciteren
Contactpersoon: Mr Jean-François Leconte
Reageren voor: 29/11/2019

Kandidaturen (sollicitatiebrief en gedetailleerd CV) dienen uiterlijk op 29 november 2019 schriftelijk te worden ingediend bij de Stichting KANAL, Willebroekkaai 6, 1000 Brussel ter attentie van de heer Jean-François Leconte, secretaris-generaal van de Stichting, of via e-mail naar jobs@kanal.brussels. Uw brief dient bij het medewerkersprofiel de vermelding ‘Nationale en internationale lobby’ te bevatten.