Voltijds Vast


Organisatie
De Stichting KANAL
De Stichting streeft een belangeloos doel van artistieke aard na. Haar hoofddoel is om in de voormalige Citroën-garage aan het IJzerplein een cultuurcentrum met een regionale dimensie op te zetten, met onder meer de oprichting van een museum voor moderne en hedendaagse kunst evenals het onthaal van CIVA. Naast de beeldende kunst streeft de Stichting naar de promotie en de verspreiding van alle andere kunstvormen (design, architectuur, muziek, dans, vormgeving, literatuur, poëzie, theater, enz.) of van elke studie, elk onderzoek of elke animatie gericht op een beter begrip van de hedendaagse kunst. De Stichting Kanal heeft een structureel partnerschap met het Centre Pompidou.
Functie
Uw taken
De medewerk(st)er Financiën en boekhouding werkt onder leiding van de administratief en financieel verantwoordelijke en heeft als belangrijkste taken:
- De jaarlijkse begroting voorbereiden;
- Het monitoringproces aansturen, wat betekent:
o Implementatie van een financiële en boekhoudkundige monitoringtool;
o Implementatie van een statistische monitoringtool;
o Uitvoeren van kasstroomplannen.
- Opstellen en publiceren van rekeningen en balansen;
- Het uitschrijven van het financiële gedeelte van de Jaarverslagen in uitvoering van het Beheerscontract;
- Fiscale overeenkomsten (btw) beheren en afsluiten;
- Dossiers ter rechtvaardiging van subsidies voorbereiden.
Profiel
Uw profiel
- U hebt minstens een professioneel bachelordiploma in algemene boekhouding of u slaagde voor een opleiding van het korte type in de richting boekhouding en financieel beheer;
- U hebt minstens 5 jaar professionele ervaring in budget- en boekhoudkundig beheer;
- U hebt een goede kennis van fiscaliteit;
- U bent gepassioneerd door cijfers die u met de grootste zorgvuldigheid behandelt;
- U beheerst perfect de softwareprogramma’s met betrekking tot uw functie, net als de gangbare kantoorsoftware (Word, Excel, Outlook, enz.);
- U hebt ervaring met subsidiebeheer;
- U werkt graag in teamverband, maar u kunt uw eigen werk ook zelfstandig organiseren met respect voor de gestelde deadlines;
- U werkt nauwgezet en methodisch, en hebt een goed praktisch inzicht;
- U bent georganiseerd, flexibel en creatief;
- U bent sociaal en heel klantgericht;
- U beschikt over een goede kennis (mondeling en schriftelijk) van het Frans en het Nederlands.
- De culturele en museale sector in België zijn u bekend.
Aanbod
Ons aanbod
- Een voltijds contract van onbepaalde duur;
- Indiensttreding uiterlijk in juli 2020
- Salaris en extralegale voordelen conform uw verantwoordelijkheden en ervaring.
Solliciteren
Contactpersoon: Mr Jean-François Leconte
Reageren voor: 29/11/2019

Geïnteresseerd? Kandidaturen (sollicitatiebrief en gedetailleerd CV) dienen uiterlijk op 29 november 2019 schriftelijk te worden ingediend bij de Stichting KANAL, Willebroekkaai 6, 1000 Brussel ter attentie van de heer Jean-François Leconte, secretaris-generaal van de Stichting, of via e-mail naar jobs@kanal.brussels. Uw brief dient bij het medewerkersprofiel de vermelding ‘Financiën en boekhouding’ te bevatten.