Organisatie

KASK & Conservatorium (HOGENT - Howest)

KASK & Conservatorium is de school of arts van HOGENT en Howest.

Functieomschrijving

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om in aanmerking te komen voor deze vacature, voldoe je aan onderstaande toelatingsvoorwaarden op het moment van jouw indiensttreding:

BESCHRIJVING VAN DE BETREKKING

KASK & Conservatorium zoekt een medewerker technisch onderhoud met focus op schilderwerken. Je wordt in hoofdzaak de “huisschilder” van KASK & Conservatorium en staat in voor diverse schilder- en decoratiewerken op verschillende campussen. Verder ondersteun je wanneer nodig de collega’s van het technisch team van de dienst Infrastructuur. Je voert de opdrachten uit conform de planning van je team en met respect voor de gebruikers (docenten, studenten en administratief personeel) en het historisch patrimonium van de campussen.

Takenpakket

 • De werf inrichten en beveiligen door het installeren van steigers, valbescherming, veiligheidslijnen en opslagplaatsen voor materiaal.
 • De aard van de ondergrond identificeren (metselwerk, pleister, hout, metalen, plastic...) en de staat ervan controleren op eventuele gebreken of beschadiging.
 • De te bekleden ondergrond klaarmaken en voorbehandelen, prefab-elementen plaatsen, de verf gebruiksklaar maken.
 • Stop-, herstel- en plamuurwerk.
 • Muren, plafonds en andere ondergronden schilderen a.d.h.v. de vereiste verftechnieken.
 • Decoratieve effecten en versieringen realiseren.
 • De werf opruimen en materiaal en werktuigen schoonmaken.
 • Detecteren en signaleren van problemen of schade die je tijdens de uitvoering van je werk tegenkomt.
 • Aandacht hebben voor de veiligheidsnormen en het correct gebruik van beschermingsmiddelen. Indien nodig maak je collega’s attent op de veiligheidsvoorschriften.
 • Ondersteuning van het technische team bij grote verhuisopdrachten of voorbereidingen zoals de opbouw en de afbouw van evenementen gedurende het academiejaar.
 • Een positieve werkrelatie uitbouwen met je collega’s en leidinggevende.

Profiel

 • Je bent handig en beschikt over goede technische vaardigheden inzake schilder- en decoratiewerk.
 • Je bent een harde werker en fysiek werk schrikt je niet af.
 • Je hebt bij voorkeur al enige ervaring in een vergelijkbare functie.
 • Je hebt kennis van beschermingsmiddelen en veiligheidsvoorschriften.
 • Je bent creatief om bij problemen naar oplossingen te zoeken en neemt initiatief.
 • Je werkt graag zelfstandig, je kan zelf je werk voorbereiden en organiseren, steeds in overleg met leidinggevende en de collega’s van je team.
 • Je bent een teamspeler, werkt goed samen en gaat respectvol om met je collega’s, met de studenten en de lesgevers en onderzoekers van de School of Arts.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.
 • Je bent flexibel in functie van veranderende werkomstandigheden.
 • Je toont een positieve betrokkenheid bij het pedagogisch project van KASK & Conservatorium in het bijzonder en van de HOGENT in het algemeen.

Aanbod

Wij bieden een deeltijdse statutaire aanstelling (80%) in een vacante betrekking voor indiensttreding ten vroegste vanaf 12 september 2022.

De aanstelling gebeurt in eerste instantie voor een periode van één jaar. Na één jaar kan je aanstelling op basis van een positieve evaluatie omgezet worden in een aanstelling voor onbepaalde duur, met zicht op een vaste benoeming.

Je verloning is op maat van aantoonbare relevante ervaring en situeert zich in de klasse C, tussen de salarisschaal C11 (minimum) en de salarisschaal C22 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde voor een voltijdse opdracht, aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: C11: €2299.82, C12: €2515.69 C21: €2590.51, C22: €2882.24). Afhankelijk van het bedrag van je loon en je gezinstoestand, wordt je loon aangevuld met een haard- of standplaatstoelage. Meer info over de salarisschalen vind je hier.

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.

Het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis. Als je met de fiets komt, krijg je hiervoor een vergoeding. Daarnaast bieden we je een internetvergoeding van €20 per maand (vanaf 20% tewerkstelling), 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking, een aantrekkelijk sportaanbod en een personeelskaart met extra voordelen. Er is een mogelijkheid om één/twee dagen per week te telewerken.

VRAGEN

Inhoudelijke vragen kunnen via mail gesteld worden aan Dries Op de Beeck, stafmedewerker projectplanning en architectuur (dries.opdebeeck@hogent.be).

Personeelsgerelateerde vragen kunnen via mail gesteld worden aan Hanneke Dewyn, stafmedewerker personeelsaangelegenheden KASK & Conservatorium (hanneke.dewyn@hogent.be).

Categorie
Techniek en productie
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Oost-Vlaanderen