Organisatie

vzw AIF+

Plaats van tewerkstelling: hoofdkantoor AIF+ te Genk.

Functieomschrijving

Personeelsadministratie

- Je voert de personeelsadministratie uit, zoals het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het

controleren van werktijden.

- Je voert de loonadministratie uit i.s.m. het sociaal secretariaat;

- Je houdt je werk nauwkeurig bij in een klassement;

- Je onderhoudt contacten met het sociaal secretariaat, werkgeverskoepel, .. en volgt de

veranderende wetgeving op deze manier op en past ze toe;

- Je bent het aanspreekpunt zowel voor de personeelsploeg als directie en dagelijks bestuur.

Financiën

- Je boekt facturen, onkostennota’s, .. in het boekhoudpakket in;

- Je voert betalingen uit;

- Je stelt samen met de financiële commissie ( leden van het dagelijks bestuur en directie ) de

begroting op, maakt een liquiditeitsplan;

- Je volgt tussentijds de budgetten op en neemt dit op met de betrokken personeelsleden en

koppelt terug naar directie en dagelijks bestuur.

- Je sluit het boekjaar af i.s.m. een externe boekhouder;

- Je bent mee verantwoordelijk voor het financiële luik van diverse rapporteringen en dossiers;

- Je volgt de reglementen en richtlijnen op en past ze toe;

- Je bent het aanspreekpunt zowel voor de personeelsploeg als directie en dagelijks bestuur.

Profiel

- Je beschikt over een diploma hoger of universitair onderwijs, bij voorkeur in een economische

of bedrijfsgerelateerde richting;

- Cijfers geven je energie, analyses maken zit in je natuur;

- Je bent nauwkeurig van aard;

- Je bent een kei in Excel;

- Je kan zelfstandig werken;

- Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en kan discreet omgaan met gevoelige

informatie;

- Je hebt ervaring in een gelijkaardige functie;

- Je bent aangetrokken tot de bedrijfsorganisatie van een vzw, specifiek in de socioculturele

sector;

- Je ben aangetrokken tot het werken in een multiculturele context;

- Je bent flexibel en bereid tot sporadisch avond- of weekendwerk.

Aanbod

- Deeltijdse functie van onbepaalde duur;

- Verloning in overeenstemming met de barema’s binnen het sociaal-cultureel werk PC 329.01;

- Er is een goede omkadering van je werk;

- Mogelijkheid om flexibel om te gaan met je arbeidstijd;

- Mogelijkheid tot bijscholing

Solliciteren

Stuur je kandidatuur (aparte motivatiebrief + CV) ten laatste op zondag 2 april per mail naar sollicitaties@vzwaif.be.

Er wordt een eerste selectie gehouden op basis van de brieven. De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op donderdag 6 april. Als je voor een persoonlijk gesprek uitgenodigd wordt, word je daarvan uiterlijk op maandag 3 april via email verwittigd.

Voor meer info: contacteer Jan De Troyer via bovenvermeld e-mail adres of via 0489 67 76 76. Neem zeker ook een kijkje op onze website: www.vzwaif.be en op de Facebookpagina van vzw AIF+.

Reageren voor: 02/04/2023
Solliciteren

Stuur je kandidatuur (aparte motivatiebrief + CV) ten laatste op zondag 2 april per mail naar sollicitaties@vzwaif.be.

Er wordt een eerste selectie gehouden op basis van de brieven. De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op donderdag 6 april. Als je voor een persoonlijk gesprek uitgenodigd wordt, word je daarvan uiterlijk op maandag 3 april via email verwittigd.

Voor meer info: contacteer Jan De Troyer via bovenvermeld e-mail adres of via 0489 67 76 76. Neem zeker ook een kijkje op onze website: www.vzwaif.be en op de Facebookpagina van vzw AIF+.

Reageren voor: 02/04/2023
Categorie
Personeelsadministratie
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Limburg