Deeltijds Tijdelijk


Organisatie
LUCA School of Arts
LUCA School of Arts (LUCA) is een onderwijs- en onderzoekomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. Zij bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. Zij ontplooit een breed palet aan opleidingen met een verscheidenheid aan keuzemogelijkheden en specialisaties. Dit opleidingsaanbod omvat professionele, academische en voortgezette opleidingen. LUCA verzamelt de academische opleidingen Productdesign, Audiovisuele & Beeldende Kunsten en Muziek & Drama en de professionele opleidingen Beeldende vormgeving, TV Film, Foto, Interieurvormgeving en Bouwkunde.
LUCA bundelt de gerenommeerde kunsthogescholen, Sint-Lucas Gent, Sint-Lukas Brussel, Narafi, Lemmensinstituut, campus C-Mine.
Functie
• Je volgt proactief de interne en externe ontwikkelingen en regelgeving op gebied van onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg (op internationaal en Vlaams niveau, binnen de associatie KU Leuven);
• Je staat in voor een inhoudelijke bijdrage vanuit de eigen pedagogische expertise aan het beleid van de dienst kwaliteitszorg, het beleid van de kunst- en kunstgerelateerde opleidingen en het algemene LUCA beleid
• Het coördineren, opvolgen en aansturen van de implementatie van het beleid ten aanzien van onderwijsontwikkeling en kwaliteitszorg behoort tot je verantwoordelijkheden:
• inhoudelijk ondersteunen van opleidingen bij het opstellen van domeinspecifieke leerresultaten en vormingsdoelen, leerlijnen, ECTS-fiches, evalueren in kunstonderwijs, afstandsleren, ICTO, …
• ondersteuning van de vice-decaan onderwijs bij de ontwikkeling van het onderwijsbeleid
• initiëren, aansturen en inhoudelijke ondersteunen van specifieke LUCA-brede trajecten op gebied van onderwijskundige professionalisering, toetsbeleid, curriculumhervormingen, …
• ontwikkelen of implementeren van passende instrumenten of werkwijzen om het onderwijs en de didactische aanpak te optimaliseren (bijv. specifieke werkvormen aanbrengen of mee ontwikkelen)
• ondersteunen van opleidingen bij hun onderwijskundig beleid, bij de voorbereiding van externe beoordelingen, bij de opvolging van beleids- en actieplannen vanuit onderwijskundig en pedagogische invalshoek
• stimuleren van de kwaliteitscultuur binnen de opleiding(en) en LUCA algemeen
• vertalen van het kwaliteitsbeleid op instellingsniveau naar opleidingsniveau en ondersteunen van de opleidingen bij de uitbouw van een kwaliteitscyclusProfiel
• Je hebt een Masterdiploma in de pedagogische wetenschappen (onderwijskunde) of masterdiploma in een ander domein met aantoonbare gelijkwaardige competenties en meerdere jaren ervaring in onderwijskundige ondersteuning van opleidingen;
• Kennis van kwaliteitszorg strekt tot aanbeveling;
• Je bezit goede ICT-vaardigheden;
• Je kan een algemeen beleid ontwikkelen en hebt een eigen visie op ontwikkelingen in diverse domeinen gerelateerd aan de functie;
• Je kan een algemeen beleid vertalen naar beleid en actieplannen op het niveau van de opleidingen en een concept naar een instrument vertalen;
• Je bent analytisch sterk, je kan kritisch , creatief en autonoom denken , je hebt een grote verantwoordelijkheidszin en hecht veel belang aan kwaliteit, afwerking en nauwkeurigheid
• Je bent resultaatgericht; neemt verantwoordelijkheid voor de afhandeling van een dossier of taak en houdt daarbij rekening met het werk van collega’s, het functioneren van de dienst als geheel en het bredere onderwijsbeleid;
Je kan een team docenten motiveren en tot resultaten brengen;
• Je neemt initiatief, werkt probleemoplossend en proactief;
• Je bent loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van LUCA;
• Naast het beschikken over de gevraagde kennis, ben je bereid blijvend te werken aan de ontwikkeling van je professionaliteit en expertise;
• Verder zoeken we kandidaten die bereid zijn samen te werken, communicatief vaardig zijn, constructief ingesteld en respectvol omgaan met anderen;
• Je bent bereid tot verplaatsingen tussen de verschillende campussen.

Aanbod
• Statutaire aanstelling als Administratief en Technisch Personeel (APT) voor een opdracht van 50% voor een periode van 1 jaar. De aanstelling kan nadien verlengd worden mits gunstige evaluatie;
• Je wordt tewerkgesteld in een A barema . Meer informatie over de weddenschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs;
• Standplaats Leuven.
Solliciteren
Contactpersoon: hellen.vanberlo@luca-arts.be
Reageren voor: 15/02/2018

We verwachten jouw schriftelijke kandidatuur vóór 15/02/2018 per post: LUCA School of Arts, Personeelsdienst, Lemmensberg 3, 3000 Leuven of per e-mail naar personeelsdienst@luca-arts.be. Je kandidaatstelling bevat een motivatiebrief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma, en indien van toepassing een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Enkel volledige kandidatuurstellingen worden aanvaard.