Profiel

- Kennis en ervaring
• Je hebt ervaring in het werken met mensen uit verschillende culturele achtergronden.
• Je beheerst aspecten van groepsbegeleiding.


- Competenties
• Je bent sterk in plannen en organiseren.
• Je kan goed netwerken.
• Je bent goed in coachen.
• Je hebt sterke mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
• Je kan analyseren.
• Je kan rapporteren.

Naast de functiespecifieke competenties verwachten van elke medewerker dat hij/zij integer is en verantwoordelijkheid neemt en:

• handelt vanuit een klantgericht perspectief.
• efficiënt en resultaatsgericht werkt.
• samenwerking vooropstelt.
• initiatief neemt.

- Vereiste studies
Je hebt bij voorkeur een Bachelor in een menswetenschappelijke richting.
Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook in aanmerking voor deze job.

- Talenkennis
• Nederlands (zeer goed).
• Goede kennis van het Engels en Frans
• Kennis van andere talen strekt tot voordeel.

- Diversiteitsclausule
Bij IN-Gent vzw werk je in een geëngageerde omgeving en maak je deel uit van een diverse organisatie.
IN-Gent voert een gelijkekansenbeleid. IN-Gent vzw wil in haar personeelssamenstelling een weerspiegeling zien van de diversiteit in de samenleving. Als werknemer of als sollicitant: iedereen krijgt dezelfde kansen. Je afkomst, leeftijd, geslacht of een eventuele beperking maken bij je sollicitatie geen verschil. We selecteren je op basis van je kwaliteiten en vaardigheden.

Organisatie

Integratie en Inburgering Gent vzw
In-Gent vzw ondersteunt het Vlaams en Gents integratiebeleid. Je vindt er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken. Meer info over de werking vind je op https://www.in-gent.be/.

Aanbod

- Contract
• Werkregime van 19 uur per week (IN-Gent vzw heeft een voltijdse regeling van 38 uur per week).
• Vervangingscontract onbepaalde duur, gekoppeld aan de vervanging van een werknemer op zwangerschapsverlof.
• Vermoedelijke startdatum: 30/09/2019

- Plaats tewerkstelling
INTEGRATIE EN INBURGERING GENT
KONGOSTRAAT 42 9000 GENT
Mogelijkheid tot structureel telewerken (2 dagen per maand).

- Salaris
• Loon: barema B1c (PC 329.01), met maximum 5 jaar anciënniteitsovername. Overgang naar B1b na 5 jaar dienstanciënniteit.
• Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering en vergoeding woon-werkverkeer.

Functieomschrijving

Als medewerker Maatschappelijke Participatie met het werkdomein Oefenkansen Nederlands kom je terecht in de afdeling Samenleven. In deze afdeling werken we aan het aansporen van nieuwe Gentenaars om deel te nemen aan de Gentse maatschappij via de opdrachten rond participatie, maar willen we ook ondersteunen in het mogelijk maken van deze participatie. Taalondersteuning is hier een onderdeel van. Enerzijds bieden we anderstaligen oefenkansen Nederlands aan in een niet-schoolse context, zowel in groeps- als in individueel verband. Anderzijds willen we ook het gebruik van de Nederlandse taal helpen promoten. Anderzijds verstrekken we op een laagdrempelige manier informatie en ondersteuning aan organisaties of verenigingen in hun omgang met anderstaligen, ter versterking van de taalpraktijk.

Jouw takenpakket bestaat uit:

- Toeleiding naar, promotie van en creëren van oefenkansen Nederlands
• Je zet een lokaal netwerk op ter bekendmaking van het aanbod lokale lopende initiatieven m.b.t. oefenkansen Nederlands en je onderhoudt dit netwerk.
• Je classificeert het aanbod op basis van taaltoegankelijkheidscriteria, in functie van een gerichte toeleiding van de cliënten.

• Je bouwt zelf een laagdrempelig lokaal aanbod uit m.b.t. oefenkansen Nederlands voor anderstaligen, samen met vrijwilligers
• Je staat in voor de werving, vorming en intervisie van deze vrijwilligers.
• Je bent verantwoordelijk voor methodiekverwerving en interne en externe methodiekdeling.

• Je bevraagt de cliënt actief naar zijn/haar behoeften en zoekt samen naar de meest geschikte activiteit of hulpbron.
• Waar nodig werk je drempels tot participatie weg.

• Je ondersteunt bestaande campagnes of werkt nieuwe campagnes uit ter promotie van het Nederlands bij de doelgroep.
• Je adviseert verenigingen en organisaties die een oefenkansen willen inrichten of zich toegankelijker willen opstellen voor anderstaligen.

- Taken op t.a.v. het team en de organisatie
• Je maakt het aanbod van IN-Gent bekend bij de cliënten van jouw werking.
• Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen en de werkbesprekingen.
• Je neemt deel aan relevant extern overleg en rapporteert hierover aan de Afdelingsverantwoordelijke.
• Je maakt analyses en speelt eventuele beleidssignalen door naar de betrokken beleidsmedewerkers en onderbouwt deze.
• Je legt de nodige linken met de andere Afdelingen van IN-Gent vzw en werkt hieromtrent voorstellen uit.
• Je levert toe aan specifieke projecten en initiatieven van IN-Gent vzw (als partner of promotor) met een link naar maatschappelijke participatie.
• Je rapporteert over de werking.
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Oost-Vlaanderen