Profiel

- Kennis en Ervaring
Je hebt ervaring met:
• het werken met mensen uit verschillende culturele achtergronden.
• het meewerken aan/coördineren van breed gedragen campagnes en events.
• het uitwerken van draaiboeken.

Je hebt kennis van:
• sociaal-culturele verenigingen en stadsdiensten in Gent.
• het gebruik van sociale media voor professionele doeleinden.

- Competenties
• Je kan plannen en organiseren.
• Je kan zelfstandig werken.
• Je hebt sterke mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
• Je kan goed netwerken.
• Je bent stressbestendig.
• Je kan rapporteren.

Naast de functiespecifieke competenties verwachten van elke medewerker dat hij/zij integer is en verantwoordelijkheid neemt en:
• handelt vanuit een klantgericht perspectief.
• efficiënt en resultaatsgericht werkt.
• samenwerking vooropstelt.
• zich flexibel opstelt.
• organisatiebetrokkenheid toont.

- Vereiste studies
Je hebt bij voorkeur een bachelor. Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook in aanmerking voor deze job.

- Talenkennis
• Nederlands (zeer goed)
• Kennis van andere talen is een pluspunt. Gelieve deze duidelijk aan te geven in het Curriculum Vitae.

- Werkervaring
Aantoonbare werkervaring is een plus.

- Diversiteitsclausule
Bij IN-Gent vzw werk je in een geëngageerde omgeving en maak je deel uit van een diverse organisatie.
IN-Gent voert een gelijkekansenbeleid. IN-Gent vzw wil in haar personeelssamenstelling een weerspiegeling zien van de diversiteit in de samenleving. Als werknemer of als sollicitant: iedereen krijgt dezelfde kansen. Je afkomst, leeftijd, geslacht of een eventuele beperking maken bij je sollicitatie geen verschil. We selecteren je op basis van je kwaliteiten en vaardigheden.

Organisatie

Integratie en Inburgering Gent vzw
IN-Gent vzw ondersteunt het Vlaams en Gents integratiebeleid. Je vindt er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken. Meer info over de werking vind je op https://www.in-gent.be/.

Aanbod

- Contract
• Contract van bepaalde duur tot 30/06/2020.
• Vermoedelijke startdatum: Zo snel mogelijk.
• Werkregime 19 uur per week (IN-Gent vzw heeft een voltijdse regeling van 38 uur per week).

- Plaats tewerkstelling
INTEGRATIE EN INBURGERING GENT
KONGOSTRAAT 42 9000 GENT
Mogelijkheid tot structureel telewerken.

- Salaris
• Loon: barema B1c (PC 329.01), met maximum 5 jaar anciënniteitsovername. Overgang naar B1b na 5 jaar dienstanciënniteit.
• Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering en vergoeding woon-werkverkeer.

Functieomschrijving

Wij ondersteunen en versterken Gentenaren met een migratieachtergrond zodat zij vanuit hun identiteit en competenties een plaats in de Gentse samenleving kunnen verwerven en eraan participeren. Samen met andere Gentenaren en met maatschappelijke organisaties werken we aan een open en leefbare samenleving en ondersteuning voor wie dat nodig heeft zodat iedereen naar vermogen kan deelnemen en een bijdrage kan leveren aan de maatschappij.
Als medewerker Maatschappelijke Participatie met het werkdomein Beeldvorming kom je terecht in de afdeling Samenleven. In deze afdeling werken we aan het aansporen van nieuwe Gentenaars om deel te nemen aan de Gentse maatschappij via de opdrachten rond participatie, maar willen we ook ondersteunen in het mogelijk maken van deze participatie. We vinden het belangrijk dat mensen met een migratieachtergrond en Gentenaren met elkaar in contact komen en werken rond maatschappelijke ongelijkheden.
In jouw functie zal je werken aan het opzetten van klein- en grootschalige acties met als doel vooroordelen te doorprikken en mensen bij elkaar te brengen.

Jouw takenpakket bestaat uit:

- Beeldvorming

• Je onderhoudt partnerschappen en netwerken en bouwt die uit in functie het organiseren en ondersteunen van informatieve en sensibiliserende initiatieven, die de rijkdom van de diversiteit in onze samenleving zichtbaar maken.
• Je gaat actief op zoek naar nieuwe partners. Je zet eventuele samenwerkingsverbanden op, onderhoudt deze en evalueert deze.
• Je neemt deel aan externe vergaderingen.
• Je maakt de nodige afspraken voor de uitrol van initiatieven/acties.
• Je formaliseert de samenwerkingsverbanden en situeert deze binnen een stabiele lange termijn-samenwerking.
• Je optimaliseert de communicatie, informatiedoorstroming en kennisdeling tussen de verschillende stakeholders en ontwikkelt een aangepaste communicatiestrategie.
• Je bewerkstelligt een positieve beeldvorming om trent diversiteit in de samenleving, door het organiseren en ondersteunen van informatieve en sensibiliserende initiatieven. Het kan hierbij gaan om kleinschalige acties en activiteiten doorheen het jaar alsook langer lopende trajecten en campagnes.

- Taken op t.a.v. het team en de organisatie

• Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen en de werkbesprekingen.
• Je neemt deel aan relevant extern overleg en rapporteert hierover aan de Afdelingsverantwoordelijke.
• Je maakt analyses en speelt eventuele beleidssignalen door naar de betrokken beleidsmedewerkers en onderbouwt deze.
• Je legt de nodige linken met de andere Afdelingen van IN-Gent vzw en werkt hieromtrent voorstellen uit.
• Je levert toe aan specifieke projecten en initiatieven van IN-Gent vzw (als partner of promotor) met een link naar maatschappelijke participatie.
• Je rapporteert over de werking.
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Oost-Vlaanderen