Voltijds Tijdelijk


Organisatie
Koor&Stem
Koor&Stem ondersteunt koren en zangers, brengen zingende mensen samen, promoot het koorleven en doet dat met een open vizier en frisse blik op de toekomst.
Functie
Verantwoordelijkheden
Uitwerking van de ‘community projecten’ die in het kader van het project World Choir Games 2020 worden georganiseerd.
Uitwerking van het traject dat de Vlaamse koren als voorbereiding op het evenement zullen doen.
Ondersteuning bij de organisatie van de concerten die naast de wedstrijd worden georganiseerd.


Context :
Al deze concrete initiatieven moeten een basis vormen voor de realisatie van de artistieke doelstellingen na afloop van het evenement, op lange termijn (legacy).
Werken volgens de strategische lijnen van de artistiek leider van het project en de algemene beleidslijnen van Koor&Stem.

Taken
Uitwerking van de ‘community projecten’ die in het kader van het project World Choir Games 2020 worden georganiseerd.
Praktische voorbereiding en organisatie van ‘community zangprojecten’ die met een aantal doelgroepen worden georganiseerd, onder wie sociaal kwetsbare groepen, cultureel diverse groepen, kinderen en jongeren.
Actief samenwerken met partners die met deze doelgroepen werken waarbij rekening gehouden wordt met het effect op lange termijn van de projecten.
Hierbij is het belangrijk om steeds oog te hebben voor het effect op lange termijn van deze projecten.
Uitwerking van het traject dat de Vlaamse koren als voorbereiding op het evenement zullen doen en organiseren en opvolgen van de concerten (zgn. ‘friendship concerts’ en ‘celebration concerts’) die als onderdeel van het evenement worden georganiseerd.
Organisatie van presentatieconcerten en van een coachingstraject voor de Vlaamse koren die aan het evenement deelnemen.
Praktische voorbereiding van alle niet-wedstrijd gerelateerde concerten tijdens de World Choir Games.
Mobiliseren en samenwerken met Vlaamse koren die internationale koren ontvangen.
Zorgen voor een goede opvang van de internationale koren die tijdens de World Choir Games concerten in het land willen geven.
Faciliteren van netwerking tussen de Vlaamse en internationale koren. Ondersteuning geven aan de freelance artistieke begeleiders en vrijwilligers
Mee aanspreekpunt zijn voor de koren die in het kader van al deze initiatieven deelnemen aan activiteiten en concerten.
Plaats in de organisatie
Rapporteert aan de legacy officer van de World Choir Games.
Werkt nauw samen met het artistieke team van Koor&Stem en de vrijwilligers van Koor&Stem in de verschillende provincies.
Profiel
Profiel
Algemene competenties
Je wordt aangetrokken door projecten en evenementen in de cultuursector.
Je houdt van het organiseren van koor- en/of zangprojecten.
Je werkt graag met diverse doelgroepen.
Je hebt een goede talenkennis (Nederlands, Engels, Frans).
Je kunt vlot overweg met Office-toepassingen en je kunt je snel nieuwe systemen eigen maken.

Persoonsgebonden competenties
Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel.
Je bent sociaal, werkt graag in teamverband en zorgt graag voor een fijne sfeer op kantoor.
Je bent creatief en durft met verbetervoorstellen te komen.
Je bent flexibel en servicegericht.
Je bent georganiseerd en werkt nauwkeurig.
Je wil graag een eerste werkervaring opdoen in een dynamische en unieke werkomgeving
Diploma’s
Je hebt minimaal een diploma bachelor en je hebt ervaring in de culturele sector,
of je hebt een hoger diploma in de sociaal-culturele sector of met een artistieke focus.
Aanbod
Aanbod
BIS-contract (Beroepsinlevingsstage) van 6 maanden vanaf 19 augustus 2019, gevolgd door een tijdelijk contract tot en met 24 juli 2020
Voltijds
Je werkt in een gemotiveerd team in een dynamische omgeving
Je krijgt de kans om mee te werken aan een uniek internationaal evenement
Je kunt beroep doen op de kennis en ervaring van professionele medewerkers en vrijwilligers
Je treedt in dienst als medewerker van Koor&Stem vzw
Je loon wordt bepaald volgens de gangbare maatstaven in de sociaal-culturele sector. Er wordt voorzien in een dertiende maand en een woon-werkvergoeding.
Plaats van tewerkstelling: Pater Pirestraat 50, 2018 Antwerpen.
Solliciteren
Contactpersoon: Gerrit Calluy
Reageren voor: 03/08/2019

Stuur een mail met je motivering om te solliciteren en je CV naar gerrit.calluy@wcg2020.be en dit tot uiterlijk 2 augustus 2019. De kandidaten die in aanmerking komen worden uitgenodigd voor een gesprek op basis waarvan de selectie zal gemaakt worden.