Profiel

- Kennis
• Algemene kennis van de Gentse sociale kaart.
• Algemene kennis van de vzw-wetgeving en de wetgeving op verenigingen.
• Algemene kennis van subsidiekanalen.
• Goede kennis van referentiekaders m.b.t. intersectionaliteit, inzonder cultuur- en gendersensitiviteit.
• Goede kennis van het gebruik van digitale media.

Je hebt tevens ervaring in het werken met mensen uit verschillende culturele achtergronden en met organisatieontwikkeling.

- Competenties
• Je kan zelfstandig werken.
• Je hebt sterke mondelinge en schriftelijke vaardigheden, inclusief rapporteren.
• Je bent goed in netwerken.
• Je kan grondige analyses maken.
• Stressbestendig.
• Je kan mensen motiveren en probleemoplossend denken.

Naast de functiespecifieke competenties verwachten van elke medewerker dat hij/zij integer is en verantwoordelijkheid neemt en:

• handelt vanuit een klantgericht perspectief.
• efficiënt en resultaatsgericht werkt.
• samenwerking vooropstelt.

- Vereiste studies
Je hebt bij voorkeur een Bachelor in een menswetenschappelijke richting.
Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook in aanmerking voor deze job.

- Talenkennis
• Nederlands (zeer goed).
• Frans en Engels (goed).
• Kennis van andere talen strekt tot voordeel.

- Diversiteitsclausule
Bij IN-Gent vzw werk je in een geëngageerde omgeving en maak je deel uit van een diverse organisatie.
IN-Gent voert een gelijkekansenbeleid. IN-Gent vzw wil in haar personeelssamenstelling een weerspiegeling zien van de diversiteit in de samenleving. Als werknemer of als sollicitant: iedereen krijgt dezelfde kansen. Je afkomst, leeftijd, geslacht of een eventuele beperking maken bij je sollicitatie geen verschil. We selecteren je op basis van je kwaliteiten en vaardigheden.

Organisatie

Integratie en Inburgering Gent vzw
In-Gent vzw ondersteunt het Vlaams en Gents integratiebeleid. Je vindt er alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken. Meer info over de werking vind je op https://www.in-gent.be/.

Aanbod

- Contract
• Werkregime 30,4 uur per week (IN-Gent vzw heeft een voltijdse regeling van 38 uur per week).
• Contract van onbepaalde duur
• Vermoedelijke startdatum: Zo snel mogelijk

- Plaats tewerkstelling
INTEGRATIE EN INBURGERING GENT
KONGOSTRAAT 42 9000 GENT
Mogelijkheid tot structureel telewerken (max. 1 dag/maand).

- Salaris
• Loon: barema B1c (PC 329.01), met maximum 5 jaar anciënniteitsovername. Overgang naar B1b na 5 jaar dienstanciënniteit.
• Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering en vergoeding woon-werkverkeer.

Functieomschrijving

IN-Gent richt zich ook tot Gentse verenigingen van etnisch-culturele minderheden (ECM) of mensen die de intentie hebben om zich te verenigen. Deze kunnen bij IN-Gent vzw terecht voor ondersteuning op informatief, administratief en/of inhoudelijk vlak. De medewerker Intersectionaliteit is mede verantwoordelijk voor het digitaal platform voor verenigingen.
Een belangrijke focus ligt op vrouwenorganisaties (of organisaties die werken aan gendergelijkheid). De medewerker Intersectionaliteit werkt op een actieve manier samen met deze vrouwenorganisaties en ondersteunt hen in de uitbouw van hun werking en de samenwerking tussen organisaties.
Via sensibilisering door kruispuntdenken met focus op genderidentiteit, seksuele diversiteit, klasse, etniciteit, leeftijd, maatschappelijke ontwikkeling,… levert hij/zij een bijdrage aan een inclusief Gents beleid en aan de ruimere samenleving.

Jouw takenpakket bestaat uit:

• Je zet een netwerk uit met vrouwenorganisaties in het algemeen, met een focus op organisaties die zich richten naar vrouwen met een migratieachtergrond.
• Je bent een aanspreekpunt voor lokale vrouwengroepen rond specifieke thema’s en acties m.b.t. hun werking en doelstellingen.
• Je helpt het aanbod van lokale vrouwengroepen mee bekend maken.
• Je onderneemt initiatief m.b.t. het sensibiliseren rond intersectionaliteit en de genderproblematiek bij een breed publiek.
• Je bouwt een netwerk uit naar bestaande en potentiële organisaties die een rol kunnen vervullen naar intersectionaliteit in het algemeen en het genderthema in het bijzonder.
• Je toetst het lokale beleid af op intersectionaliteit en geeft hierover feedback.
• Je neemt actief deel aan de teamvergaderingen en de werkbesprekingen.
• Je neemt deel aan relevant extern overleg en rapporteert hierover.
• Je maakt analyses, stelt eventuele beleidssignalen op en onderbouwt deze.
• Je legt de nodige linken met de andere Afdelingen van IN-Gent vzw en werkt hieromtrent voorstellen uit.
• Je levert toe aan specifieke projecten en initiatieven van IN-Gent vzw (als partner of promotor) met een link naar intersectionaliteit.
• Je rapporteert over de werking.
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Oost-Vlaanderen