Deeltijds Vast


Organisatie
Brussels Kunstenoverleg vzw
Het Brussels Kunstenoverleg (BKO) en Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) zijn respectievelijk in 2002 en 2004 opgericht door de Brusselse kunstenorganisaties vanuit een nood aan dialoog en samenwerking. Vandaag stellen de twee vzw’s zich voor als één gezamenlijk overlegplatform voor dialoog en reflectie, een kenniscentrum en een gesprekspartner voor alles wat betreft de uitdagingen voor cultuur in Brussel.
Samen willen BKO en RAB bijdragen aan visieontwikkeling over cultuur in Brussel, het delen van ideeën en opinies mogelijk maken en willen ze de uitbouw van een gemeenschapsoverschrijdend cultuurbeleid stimuleren, aangepast aan de dagelijkse realiteit van de Europese hoofdstad. De netwerken sensibiliseren de betrokken partijen voor het belang van samenwerking, en dit over taal-, gemeenschaps-, discipline- en sectorgrenzen heen. Ze vervullen hierin een laboratoriumfunctie en streven naar een grotere erkenning en representatie van de Brusselse culturele sector. Het BKO en RAB hebben op dit moment meer dan 160 lidorganisaties. De band met de leden is cruciaal voor de verdere uitbouw van de netwerken.
Functie
Het Brussels Kunstenoverleg is op zoek naar een deeltijds medewerker die de coördinator bijstaat bij de communicatie en de ondersteuning van het netwerk (contact met de lidorganisaties).

Taken
Opvolging van de externe communicatie
- Beheer van de communicatietools (site, nieuwsbrief, sociale media,...)
- Beheer van de site
- Redactie nieuwsbrieven, persberichten,
- Beheer van de contactdatabank
- Coördinatie en opvolging publicaties
Opvolging van de interne communicatie
- Communicatie met de leden
- Redactie verslagen en interne documenten
Deze taken worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met RAB.

Ondersteuning bij de projectwerking en de uitbouw van het netwerk
- Opvolging van de ledenwerking
- Organisatie en communicatie evenementen
Creëren en opvolgen van de bibliotheek en archief van de vzw
Profiel
Vereiste kennis
- Minimum bachelordiploma (of gelijkgesteld door ervaring)
- Perfect tweetalig (Nederlands / Frans)
- Goede kennis van de Brusselse culturele en artistieke sector
- Goede kennis van informatica- en communicatietools

Competenties
- Je bent een echte netwerker, gaat graag in gesprek met mensen en legt gemakkelijk contacten.
- Je hebt een vlotte pen en kan goed communiceren met een professioneel publiek.
- Je werkt nauwgezet en respecteert deadlines.
- Je bent een teamspeler, maar bent tegelijk in staat zelfstandig opdrachten te vervullen en je hebt zin voor initiatief.
- Je hebt organisatorisch talent in het plannen, uitvoeren en opvolgen van taken en in het organiseren van vergaderingen, studiedagen, …
Aanbod
Een deeltijds contract (3/5e) van onbepaalde duur. Tot eind 2018 wordt het contract tijdelijk uitgebreid tot 4/5e. De verloning gebeurt volgens de geldende barema’s (PC 329.01) met extra voordelen zoals maaltijdcheques en een tussenkomst in woon-werkverkeer. De werkuren voor deze functie worden overeengekomen in onderling overleg. Indiensttreding zo snel mogelijk vanaf februari 2018.

Brussels Kunstenoverleg vzw wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.
Solliciteren
Contactpersoon: Leen De Spiegelaere
Reageren voor: 26/01/2018

Herken je jezelf in dit profiel en wil je graag het team van het Brussels Kunstenoverleg vzw versterken, aarzel dan niet en bezorg ons voor 26 januari 2018 je motivatiebrief en cv via leen@rabbko.be .