Profiel

Wij zijn op zoek naar een profiel dat de volgende vaardigheden en ervaring combineert:


 • Diploma: master in communicatie, politieke wetenschappen, sociale wetenschappen, marketing of een andere graad met gelijkwaardige ervaring en die lijkwaardige vaardigheden;
 • Goede interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden;
 • Perfecte beheersing van het Nederlands en goede kennis van het Frans;
 • Goede kennis van sponsoring in Vlaanderen;
 • Goede kennis van het Vlaamse institutionele landschap
 • Goede kennis van het Vlaamse verenigingslandschap;
 • Goede kennis van IT- tools met betrekking tot communicatie: office suite (Word, Excel), presentatie-instrumenten (PowerPoint, enz.), mailing tools, database (filemaker)...
 • Zeer goede schrijfvaardigheid;
 • Proactief, autonoom en zin voor initiatief;
 • Organisatie, structurering, betrouwbaarheid, en dit alles in een dynamische werkcontext;
 • Vermogen om beslissingen te nemen en snel te reageren;
 • Vermogen om periodes van intense activiteit te overbruggen (stressbestendigheid);
 • Vermogen om fondsenwervingstechnieken aan te leren;
 • Aanvaarding van de waarden van de vereniging en actieve belangstelling voor het project van de Samenlevingsdienst;
 • Respect voor ethiek en beroepsgeheim.

Vereiste kwaliteiten


 • Sterke organisatorische vaardigheden.
 • Sterk vermogen om in een team te werken, maar ook om zelfstandig te werken.
 • Uitstekende communicatie, duidelijke en doeltreffende mondelinge uitdrukking, gemak in het spreken in het openbaar.
 • Initiatief en creativiteit.
 • Streng en precies.
 • Volhardend.
 • Kritisch en constructief denkend.
 • Openheid van geest; gevoeligheid voor de interculturele dimensie.
 • Rijbewijs vereist.

Organisatie

Het Platform voor de Samenlevingsdienst

Brussel, Hamerstraat, 21 (bij metrostation Kunst-Wet); regelmatige verplaatsingen in Vlaanderen.

Aanbod

 • Voltijds vast contract;
 • Salaris van paritaire commissie CP-329.02 + maaltijdcheques;
 • Onmiddelijk beschikbaar.

Functieomschrijving

Context


Het Platform voor de Samenlevingsdienst vzw (www.samenlevingsdienst.be) is een federatie van organisaties die de invoering van een Samenlevingsdienst voor jongeren van 18 tot 25 jaar bevordert. Ons doel is een wet op te stellen voor de Samenlevingsdienst in België. Zoals nationale programma's in Nederland, Duitsland, Frankrijk... krijgen jongeren van alle horizonten de mogelijkheid zich gedurende 6 maanden in te zetten voor de gemeenschap (missies van gemeenschappelijke belang op het gebied van het milieu, de toegang tot het onderwijs, hulp aan personen, solidariteit, de humanitaire acties...) en krijgen tegelijkertijd opleidingen aangeboden die bijdragen tot hun persoonlijke ontwikkeling.


Het Platform voor de Samenlevingsdienst bestaat al 14 jaar en heeft momenteel het equivalent van 50 voltijdse werknemers. Sinds 2011 voert het Platform op het hele Belgische grondgebied operationele Samenlevingsdiensten uit voor ongeveer 500 jongeren per jaar.


Om gemeenten en gemeentelijke vertegenwoordigers bewust te maken van het belang en het nut van de invoering van een Samenlevingsdienst in België, heeft het Platform voor de Samenlevingsdienst een gemeentecampagne ontworpen met vijf inzetniveaus: ondersteunen, informeren, mobiliseren, verwelkomen, financieren. De details van deze campagne en alle nuttige informatie zijn beschikbaar op de website van het Platform : https://www.mijngemeentevoordesamenlevingsdienst.be/

Missie


Onder de verantwoordelijkheid van de Directeur Belangenbehartiging en de Algemene Directeur van het Platform neemt u deel aan de uitvoering en de follow-up van een communicatiecampagne gericht op de gemeenten in België, waarbij u verantwoordelijk bent voor de Vlaamse gemeenten. Als "Campagne Manager" zet u de campagne in Vlaanderen op volgens het projectactieplan. Concreet zult u een agenda van vergaderingen met gemeenteraadsleden coördineren, een planning van een team beheren, een gegevensbank verzamelen, sorteren en bijwerken. U neemt de nodige stappen om het project aan zoveel mogelijk burgemeesters en schepenen voor te leggen (e-mails sturen, telefoneren, vergaderingen met het college van burgemeesters en schepenen plannen, enz ...). Na een opleidingssessie en een cursus over de presentatie van de campagne aan de plaatselijke autoriteiten, benadert u zelf de gemeenten. Tijdens deze ontmoetingen maakt u de Samenlevingsdienst kenbaar bij de gemeentelijke vertegenwoordigers in Vlaanderen en legt u de basis voor nieuwe partnerschappen. U zorgt voor de follow-up van deze campagne met de oude en nieuwe gemeenten die partner worden.


Als Fondsenwerver omvat uw opdracht ook het zoeken naar fondsen om de ontwikkeling van het project in Vlaanderen mogelijk te maken. Onder toezicht van de Directeur Belangenbehartiging en de Algemene Directeur stelt u een strategie voor fondsenwerving op door na te gaan welke publieke en particuliere actoren het project zouden kunnen financieren. Dit omvat het reageren op oproepen tot het indienen van voorstellen van zowel overheidsinstanties als filantropische en sponsoringorganisaties.


U maakt deel uit van een campagneteam dat bestaat uit een andere campagneverantwoordelijke voor Brussel en Wallonië en, algemener, het team "Belangenbehartiging ". U zult informatie delen en verslag uitbrengen over de vooruitgang van de campagne. Deze missie vereist goede organisatorische en communicatieve vaardigheden en een sterke overtuigingskracht.

Solliciteren

>> Gelieve uw CV en sollicitatiebrief uiterlijk per e-mail te sturen naar "jobs@service-citoyen.be", onder vermelding van "Sollicitatie voor de gemeentecampagne en fondsenwerving".

>> Alleen geslaagde weerhouden kandidaten krijgen bericht over volgende data

Reageren voor: 20/08/2021
Solliciteren

>> Gelieve uw CV en sollicitatiebrief uiterlijk per e-mail te sturen naar "jobs@service-citoyen.be", onder vermelding van "Sollicitatie voor de gemeentecampagne en fondsenwerving".

>> Alleen geslaagde weerhouden kandidaten krijgen bericht over volgende data

Reageren voor: 20/08/2021
Categorie
Marketing & communicatie
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest